Törngren Magnell kan stolt meddela att Anna Jerndorf har valts till Sveriges styrelserepresentant i European Employment Law Association (EELA), en av de mest respekterade organisationerna för arbetsrättsjurister. Syftet med EELA  är:

  • att föra samman verksamma arbetsrättsjurister inom EU
  • att förbättra implementeringen och förståelsen av den sociala dimensionen
  • att utbyta åsikter om hur implementeringen skall genomföras
  • att stärka banden mellan arbetsrättsjurister inom EU.

 

Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology (tidigare ClimateWell  AB) med ett apportförvärv samt efterföljande noteringsprocess. Måndagen den 16 maj 2016 ringde VD Karl Bohman och grundaren Göran Bolin i klockan hos Nasdaq Stockholm och därmed öppnades handeln i aktien på First North.

SaltX Technology är ett svenskt innovationsföretag som har utvecklat och patenterat en banbrytande teknologi med vilken energi kan lagras i salt, för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla.

Byråns team bestod av Johan Wigh och Sandra Broneus, partners, samt Cecilia Bergman, Christoffer Kenling och Viktor Olsson, associates.

Johan Wigh har utsetts till managing partner på Törngren Magnell. Johan är verksam inom byråns kapitalmarknadsgrupp med specialisering mot fond- och kapitalförvaltningsbranschen. Han kommer närmast från East Capital där han inom koncernen innehaft olika VD positioner.

”Jag är mycket glad över att ha fått detta förtroende. Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas vilket jag ser som ett kvitto på att våra klienter uppskattar våra tjänster och att vi ger affärsmässiga och tydliga råd. Vår solidariska ägarmodell innebär att vi alltid bemannar uppdragen med de personer som är bäst lämpade. Vi är en modern och jämställd byrå med nästan 40 procent kvinnliga delägare vilket är långt över branschsnittet. Vi har byggt en fantastisk plattform som på många sätt är unik. I min nya roll vill jag verka för att utveckla den,” säger Johan Wigh i en kort kommentar.

“Vi har haft en stark utveckling de senaste åren, vilken har ökat kraven på vår interna organisation. Johan med sin tidigare erfarenhet av olika chefsbefattningar inom East Capital-koncernen, kommer att ha en mycket viktig roll i att leda vår framtida utveckling, ” säger Peter Törngren, en av grundarna av Törngren Magnell.

Törngren Magnell har biträtt QQM Fund Management AB i samband med lansering av en ny fondstruktur, vilket har inkluderat bildande av två nya matarfonder och en ny mottagarfond samt omvandling av en befintlig fond till matarfond. Den nya strukturen med totalt tre matarfonder och en mottagarfond innebär att QQM Fund Management AB på ett kostnadseffektivt sätt kan erbjuda en investeringsstrategi valutasäkrad i olika basvalutor, vilket förbättrar förutsättningarna för att öka det förvaltade kapitalet. QQM Fund Management AB är en svensk förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under tillsyn av Finansinspektionen.

Törngren Magnells team leddes av Johan Wigh (partner) och inkluderade Petar Bojovic (associate).