Till Aktuellt
Event | 2016-08-31

Insamlingsseminarium med Jerry Buting från Making a Murderer och Centrum för Rättvisa

Törngren Magnell fick äran att bjuda in Jerry Buting, en av försvarsadvokaterna som medverkade i succé-serien Making a Murderer på Netflix, till byrån för att under insamlingseventet berätta om fallet och sina erfarenheter kring tv-serien i samband med sin turné A Conversation on Justice. Fallet som tv-serien handlar om har många kopplingar till den enskildes fri- och rättigheter mot staten vilket gav oss idén att i samband med Jerry Butings besök anordna en insamling till förmån för den ideella organisationen Centrum för Rättvisa. Clarence Crafoord (VD) och Fredrik Bergman (chefsjurist) hos Centrum för Rättvisa var på plats och talade om deras verksamhet och ämnen som relaterar till den enskildes möjligheter att föra processer med staten som motpart. Törngren Magnell kan med stor glädje meddela att de eminenta juristgästerna inte bara bidrog till insamlingen utan även till härligt mingel och intressanta diskussioner under insamlingskvällen.

Törngren Magnell vill rikta ett stort tack till Jerry Buting, Centrum för Rättvisa och alla gäster för en givande kväll.