Till Aktuellt
Uppdrag | 2017-09-01

Törngren Magnell har biträtt Lincoln Electric Holdings, Inc. vid förvärv av Air Liquide Welding

Lincoln Electric Holdings, Inc. är världsledande på konstruktion, utveckling och tillverkning av bland annat svetslösningar och skärmsystem med huvudkontor i Cleveland, Ohio USA. Lincoln Electric har 63 tillverkningsställe, inklusive verksamheter och joint ventures i 23 länder samt ett världsomspännande nätverk av distributörer och försäljningskontor med närvaro i 160 länder. Köpeskillingen uppgick till €115 miljoner.

Törngren Magnell har biträtt Lincoln Electric såsom lokalt ombud i Skandinavien och teamet bestod av Anett Lilliehöök (Partner), Anna Bjurell (Associate), Cecilia Bergman (Associate) och Martina Böhme (Associate).