Törngren Magnell har biträtt H&H Group AB, en ledande svensk  kommunikationskoncern, vid förvärv av Identx AB och kompletterar därmed koncernens kunderbjudande inom bland annat offentlig sektor, varumärkesexponering och analys. Identx AB:s position inom Östergötland kommer att skapa en attraktiv och regional styrka för koncernen.

Comprend, Springtime, Involve, Jung Relations, Creo Media Group, Consilio, Intellecta Corporate, Hilanders, Bysted, Tomorrow och U.N Reel ingår sedan tidigare i H&H Group AB.

Törngren Magnells team bestod av Sandra Broneus (Partner), Anna Bjurell (Associate), Cecilia Bergman (Associate) och Sebastian Hellesnes (Associate).

Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX”) vid förvärv av SunCool AB (”SunCool”). Förvärvet genomfördes genom en fusion där SaltX absorberade SunCool. Som ersättning för förvärvet av SunCool erlade SaltX nyemitterade aktier till aktieägarna i SunCool. SaltX är noterat på Nasdaq First North.

Törngren Magnells team bestod av Johan Wigh (Partner), Viktor Olsson (Senior Associate), Sebastian Hellesnes (Associate) och Jenny Strandberg (Associate).

Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Det nya regelverket innebär stora förändringar som alla företag måste anpassa sig till. Vid seminariet kommer vi att översiktligt att gå igenom vad den nya lagen innebär samt ge tips och råd inför implementeringen. Vi har också bjudit in Louise Eskesen och Jill Hagberg, bolagsjurister från Nasdaq, som kommer att berätta om hur ett GDPR-projekt går till i praktiken.

Seminariet vänder sig till privata företag och organisationer.

När: onsdagen den 24 januari 2018 kl 08.30 – ca 10.30
Var: Advokatfirman Törngren Magnell, Västra Trädgårdsgatan 8 

Anmälan
Sänd din anmälan via e-post till osa@torngrenmagnell.com. Sista dag för anmälan är den 17 januari 2018. Seminariet är kostnadsfritt. Obs. antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller.

Frukostbuffé kommer att serveras från och med kl. 08:00. Seminariet startar kl. 08:30 och avslutas ca kl. 10:30.

Hjärtligt välkomna!