Till Aktuellt
Uppdrag | 2018-12-13

Törngren Magnell har biträtt SaltX med en företrädesemission

Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) med en företrädesemission om 80,6 MSEK. SaltX Technology Holding AB (publ) är ett svenskt innovationsföretag som har utvecklat och patenterat en teknologi med vilken energi kan lagras i salt, för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. Teknologin, som möjliggör energibesparingar, med sänkta kostnader och minskade utsläpp som följd. Teknologin möjliggör också en ökad och mer flexibel användning av energi från förnybara energikällor, där utmaningen tidigare legat i just möjligheten till lagring.

Företrädesemissionen har genomförts för att ta tillvara på det marknadsläge som råder för storskalig energilagring och möjligheten att fokusera på EnerStore. SaltX Technology Holding AB (publ) är noterad på Nasdaq First North Premier.

Törngren Magnells team bestod av:

  • Johan Wigh (Partner)
  • Sebastian Hellesnes (Associate)