Törngren Magnell har i egenskap av legal rådgivare biträtt Frill Holding AB (publ) med en noteringsprocess. Bolagets aktie har godkänts för handel vid Nasdaq First North, som inleddes onsdagen den 27 mars 2019.

Frill är ett innovativt bolag som har utvecklat en unik teknologisk plattform för frusen mat. Bolagets produkter utgörs för närvarande av Frill The Frozen Smoothie och Add ice-cream.

Törngren Magnells team bestod av Johan Wigh (Partner), Sandra Broneus (Partner) och Sebastian Hellesnes (Associate).

Gröna obligationer eller hävning och särskilt obefogad hävning i entreprenadförhållanden, vi vill puffa för Sara Göthlins expertgranskade artikel i nya numret av JT samt Kristoffer Stråth artikel i samma nummer av publikationen.

The Green Promise – Contract Law and Sustainable Purpose Bonds Sara, Göthlin, JT 2018/2019 s. 567

Beställares hävning respektive obefogade hävning av entreprenadavtal – särskilt om ansvar för garantifel, Kristoffer Stråth, JT 2018/2019 s. 558

Törngren Magnell har biträtt Breakthrough Energy Ventures LLC i samband med deras USD 12,500,000 investering i Baseload Capital Holding AB. Baseload Capital Holding AB finansierar globala projekt för förnyelsebar energi, främst inom geotermisk energi.

Törngren Magnells team bestod av Niclas Högström och Anna Bjurell.