Till Aktuellt
Nyhet | 2019-06-24

Utredning om frivilliga utgivningsbevis

Regeringen beslutade att utöka den s.k. tryck- och yttrandefrihetskommitténs uppdrag att utreda behovet av att inskränka grundlagsskyddet för söktjänster som offentliggör uppgifter om enskildas lagöverträdelser. De verksamheter som kan träffas av en sådan inskränkning är t.ex. hemsidor med sökmotorer som lämnar ut uppgifter om enskilda som är åtalade för brott eller delaktiga i tvister.

Flera sådana hemsidor har idag ett s.k. utgivningsbevis som medför att t.ex. GDPR inte är tillämplig och de kan därigenom fritt lämna ut uppgifter om enskildas eventuella lagöverträdelser. Om det blir aktuellt med en inskränkning i grundlagsskyddet kan det innebära att dessa hemsidor inte längre får lämna sådana uppgifter.

Regeringens beslut finns tillgänglig här.

Kontakta gärna oss för mer information eller om du undrar hur detta kan påverka din verksamhet.

Lisa Ericsson, advokat

John Park, associate