Till Aktuellt
Uppdrag | 2019-06-28

Törngren Magnell har biträtt KF Fastigheter vid formeringen av omfattande nytt samarbete med Balder avseende utveckling av ny stadsdel i Kungens Kurva

KF Fastigheter har valt Balder som ny partner och hälftenägare i det bolag som ska utveckla Kungens kurva till en komplett ny stadsdel med cirka 3 500 nya bostäder, skolor, handel och service.

Törngren Magnells team har bestått av ansvarig partner Natalie Bretz, biträdd av Philip Reznik och Catharina Danielsson.

För mer information, se pressrelease här.