Till Aktuellt
Uppdrag | 2019-12-18

Törngren Magnell har biträtt Divio Technologies AB med noteringsprocess vid Nasdaq First North Growth Market

Törngren Magnell har i egenskap av legal rådgivare biträtt Divio Technologies AB med en noteringsprocess. Handel med bolagets aktie vid Nasdaq First North Growth Market inleddes 18 december 2019.

Törngren Magnells team bestod av Sandra Broneus (partner) och Sebastian Hellesnes (associate).