Till Aktuellt
Uppdrag | 2019-12-18

Törngren Magnell har biträtt Divio Technologies AB med noteringsprocess vid Nasdaq First North Growth Market

Törngren Magnell har i egenskap av legal rådgivare biträtt Divio Technologies AB med en noteringsprocess. Handel med bolagets aktie vid Nasdaq First North Growth Market inleddes i 18 december 2019.

Törngren Magnells team bestod av: