Till Aktuellt
Uppdrag | 2020-02-14

Törngren Magnell har biträtt Hudya AB i samband med en noteringsprocess på Nasdaq First North Growth Market

Törngren Magnell har i egenskap av legal rådgivare biträtt Hudya AB i samband med en noteringsprocess. Handel med bolagets aktie vid Nasdaq First North Growth Market inleddes 14 februari 2020.

Hudya AB tillhandahåller en digital plattform för vardagstjänster inom områdena el, försäkring, mobiltelefoni och refinansiering för att skapa en enklare ekonomisk vardag för sina kunder.

Törngren Magnells team bestod av Sandra Broneus (partner), Hanna Hillgren (associate) och Sebastian Hellesnes (associate).