Till Aktuellt
Nyhet | 2020-03-17

Regeringens stödpaket till företag med anledning av Covid-19 utbrottet

Den 16 mars 2020 presenterade Regeringen ytterligare åtgärder för att stötta svenska företag i denna besvärliga tid.

Förslagen innebär i korthet att:

Regler om korttidspermittering införs  
Arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten tar en större kostnad. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Reglerna föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020 men avses tillämpas from. idag (den 16 mars).

Staten tar över ansvaret för alla sjuklönekostnader under april och maj

Likviditetsförstärkning via skattekontot
Företag kan få anstånd med tre månaders betalningar av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt. Anstånd ska kunna lämnas i upp till 12 månader. Detta ersätter tidigare presenterat förslag. Reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Förslaget innebär att företag som har betalat in skatt för januari till mars kan få skatten återbetald.

Förslagen överlämnas till riksdagen den 19 mars för beslut.

Mer information hittar ni här.

Välkommen att höra av dig om du har frågor med anledning av ovanstående eller vad arbetsgivare kan göra för att minska sina personalkostnader i denna svåra tid.

Lisa Ericsson, advokat