Till Aktuellt
Uppdrag | 2022-08-30

TM & Partners har biträtt ett kreditmarknadsbolag med ett SaaS-avtal rörande finansiella tjänster

Software as a Service (SaaS) avtalet ingicks under augusti 2022.

TM & Partners team bestod av Fredrik Gustafsson och Karolina Kjellberg.