Till Aktuellt
Uppdrag | 2023-04-17

TM & Partners har biträtt ett av Sveriges ledande industribolag med ett avtal avseende en AI-baserad IT-säkerhetslösning

Vi har biträtt ett svenskt industribolag med ett avtal avseende en IT-säkerhetslösning som med hjälp av artificiell intelligens (AI) analyserar data i realtid. Avtalet ingicks i januari 2023 och är ett led i klientens strategiska satsning på IT-säkerhet.

TM & Partners team bestod av: