Till Aktuellt
Uppdrag | 2024-06-28

TM & Partners har biträtt Arwidsro Fastighets AB

TM & Partners har biträtt Arwidsro Fastighets AB i samband med en försäljning av fastigheten Döbeln 7 vid Mårtenstorget i centrala Lund till Grenja Fastigheter AB. Hyresgästbeståndet utgörs av Lumito AB och restaurangen Rosegarden Lund.

För mer information:

https://www.fastighetsnytt.se/fastighetsmarknad/transaktioner/arwidsro-saljer-kontorsfastighet-i-lund-renodlingen-fortsatter/

https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/arwidsro-saljer-till-grenja-i-centrala-lund/

TM & Partners team bestod av: 

Jens Haneklint (ansvarig delägare) och

Ulrica Alvestrand Körling (senior biträdande jurist).

 

För mer information:

Jens Haneklint
Ansvarig delägare
Mobil: 076-00 283 04
E-post: jens.haneklint@tmpartners.se