Till Aktuellt
Uppdrag | 2024-06-28

Vi har biträtt Smart High Tech vid dess riktade nyemission av aktier genom ett accelererat book building-förfarande

TM & Partners har biträtt Smart High Tech vid dess riktade nyemission av aktier genom ett accelererat book building-förfarande

TM & Partners har biträtt SHT Smart High-Tech AB i samband med en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat book building-förfarande genom vilket Smart High Tech tillförs cirka 90 miljoner kronor. Investerarna i den riktade nyemissionen utgörs bland annat av ett antal svenska och internationella institutionella investerare.

SHT Smart High Tech har genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett grafenförstärkt och polymerbaserat gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för kylning av elektronik, kraftmoduler, lysdioder och andra värmekänsliga och värmeintensiva produkter.

Vårt team bestod av:

Jonas Hämälä (delägare)
Johan Wigh (delägare)
Philip Bihl (biträdande jurist)
Vilhelm Norberg (biträdande jurist)

För mer information, vänligen kontakta ansvarig delägare Jonas Hämälä

E-post: jonas.hamala@tmpartners.se

Tel: 076-00 283 08