Till Aktuellt
Uppdrag | 2024-07-05

TM & Partners har biträtt Neovici Holding AB (publ) i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

TM & Partners har biträtt Neovici Holding AB (publ) i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Handeln med bolagets aktier inleddes den 2 juli 2024.

Neovici erbjuder AI-baserade, automatiserade lösningar för hantering av finansiella transaktioner både inom och mellan bolag. Bolagets kunder utgörs primärt av företag med stora volymer affärskritiska transaktioner.

Vårt team bestod av:
Johan Wigh (delägare)
Jacob Elovsson Hultin (biträdande jurist)

För mer information, kontakta ansvarig delägare Johan Wigh
E-post: johan.wigh@tmpartners.se
Tel: 076-00 283 26