Till Aktuellt
Uppdrag | 2024-07-05

TM & Partners legal rådgivare till Jetpak Top Holding AB (publ) i samband med frivilligt kontant uppköpserbjudande från Notalp Logistik AB och kontant budpliktserbjudande från Pak Logistik Intressenter AB

TM & Partners biträder Jetpak Top Holding AB (publ) (“Jetpak”) i samband med att Pak Logistik Intressenter AB lämnat ett kontant budpliktserbjudande och att Notalp Logistik AB lämnat ett frivilligt kontant uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Jetpak.

Budpliktserbjudandet värderar samtliga utestående aktier i Jetpak till cirka 1,1 miljarder kronor och det frivilliga kontanta uppköpserbjudandet värderar samtliga utestående aktier i Jetpak till cirka 1,2 miljarder kronor.

Jetpak är ett ledande logistik- och budföretag som erbjuder lösningar för snabba och flexibla transporter inom Norden och Europa. Jetpaks aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Vårt team bestod av:
Johan Wigh (delägare)
Jonas Hämälä (delägare)
Hanna Hillgren (senior biträdande jurist)
Vilhelm Norberg (biträdande jurist)

För mer information, kontakta ansvarig delägare Johan Wigh
E-post: johan.wigh@tmpartners.se
Tel: 076-00 283 26