Aktuellt

Uppdrag | 2023-03-10

TM & Partners har biträtt vid försäljningen av Tutus Data AB

TM & Partners har biträtt grundarna av Tutus Data AB i samband med försäljningen av bolaget till C-Resiliens AB. Tutus Data är marknadsledande inom godkända krypterings- och cybersäkerhetsprodukter för säker kommunikation. C-Resiliens är en cybersäkerhetskoncern som grundades 2022 med Formica Capital och Nicklas Storåkers som majoritetsägare. C-Resiliens förvärv av Tutus Data görs som ett led ...

Läs mer
Uppdrag | 2023-03-06

TM & Partners har biträtt Responda Group AB samt dess ägare

TM & Partners har biträtt Responda Group AB i samband med förvärvet av samtliga aktier i Personlig Svarsservice Sweden AB, samt den efterföljande avyttringen av ägarnas aktieinnehav i Responda Group AB till IK Small Cap III. Responda Group AB är en branschledande svars- och kundservicepartner för företag och organisationer, specialiserade på servicetjänster med anpassade lösningar ...

Läs mer
Uppdrag | 2023-02-13

TM & Partners har biträtt Vendus i samband med flera förvärv av livsmedelsfastigheter

TM & Partners har biträtt Vendus Sweden AB (publ) i samband med fyra separata förvärv avseende livsmedelsfastigheter till ett sammanlagt värde av 256 mkr, varav ett av förvärven avsåg en portfölj från Castellum med fastigheter belägna i Halmstad, Alingsås, Västerås och Uddevalla. De övriga tre förvärven har genomförts off-market i direktdialog med respektive säljare. Läs mer ...

Läs mer
Uppdrag | 2023-02-10

TM & Partners har biträtt EQUA Simulation AB

TM & Partners har biträtt EQUA Simulation AB vid försäljningen av en majoritetsandel av aktierna till MagiCAD Group Oy, ett dotterbolag till Glodon Company Limited.  EQUA Simulation AB är utvecklare av det världsledande simuleringsverktyget för byggprestanda, IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE). MagiCAD Group OY är en global programvaruleverantör med uppdraget att hjälpa konsult-, produkttillverknings- och ...

Läs mer
Uppdrag | 2023-02-09

TM & Partners har biträtt Slussgården i samband med uppförande och uthyrning av restaurang med takterrass till Stureplansgruppen

På Hornsgatan 20 i Stockholm har Slussgården uppfört ytterligare en våning på kvarteret Överkikarens nuvarande 12 våningsplan. Tillbyggnaden kommer att ge plats för en restaurang på taket med en stor tillhörande terrass. Hyresgäst till restaurangen och takterrassen är Stureplansgruppen, som därmed öppnar sin första restaurang på Södermalm i Stockholm. Restaurangen får namnet Freyja och öppnar ...

Läs mer
Event | 2023-01-13

Fråga Advokaten – De mest intressanta rättsfallen 2022

Tillsammans med Jurek HR har vi fått glädjen att åter igen bjuda in till det uppskattade seminariet Fråga Advokaten. Våra arbetsrättsexperter, advokaterna Anna Jerndorf och Lisa Ericsson, kommer att gå igenom de mest intressanta rättsfallen från 2022 och ge svar på era frågor inom arbetsrätt. Datum: Torsdag 26 januari Tid: 16:00-19:00 Plats: Jakobs Torg 3 Dryck och ...

Läs mer
Uppdrag | 2023-01-12

TM & Partners har biträtt OBOS i samband med att OBOS och Veidekke gemensamt går in i projektet Wendelstrand i Mölnycke och förvärvar 19 500 kvm BTA för att bygga omkring 200 bostäder

OBOS och Veidekke blir partners till bostadsområdet Wendelstrand, precis vid Landvettersjön i Härryda kommun, 15 minuter från centrala Göteborg. Säljare är Next Step Group där OBOS och Veidekke förvärvar 19 500 BTA för att bygga cirka 200 bostäder. Inom bostadsområdet är avsikten att bygga både flerfamiljshus och småhus i ett område i Göteborgsregionen som har ...

Läs mer
Uppdrag | 2023-01-11

TM & Partners har biträtt CombinedX AB (publ) vid förvärvet av Absfront AB

TM & Partners har biträtt CombinedX AB (publ) vid förvärvet av samtliga aktier i Absfront AB. Absfront är ett konsultbolag specialiserat inom affärsapplikationer med fokus på CRM. Förvärvet finansierades delvis genom en riktad nyemission av aktier i CombinedX. Läs mer här för ytterligare information. CombinedX är ett kunskapsbolag som hjälper företag och organisationer att dra ...

Läs mer
Uppdrag | 2022-12-21

TM & Partners har biträtt Arwidsro vid förvärvet av fastigheter i Gislaved

TM & Partners har biträtt Arwidsro Fastighets AB vid förvärvet av tre fastigheter i Smålandia Handelsområde i Gislaved kommun från Boxhult AB. Förvärvet omfattar 7 447 kvm uthyrningsbar area med ett fastighetsvärde om 120 mkr och ett hyresvärde om 9,4 mkr. Läs mer på Fastighetsvärldens hemsida: https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/arwidsro-forvarvar-i-smalandia-handelsomrade/ https://www.fastighetssverige.se/artikel/arwidsro-koper-for-120-miljoner-i-gislaved-45444 Arwidsro Fastighets AB grundades 1979 och besitter ...

Läs mer
Nyhet | 2022-12-21

Ny praxis avseende vem som anses vara ”närstående juridisk person” och därmed rapporteringsskyldig enligt MAR

Enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 566/2014 (”MAR”) är noterade bolag skyldiga att föra förteckning över personer i ledande ställning och till dem närstående personer. Personer i ledande ställning och till dem närstående personer är även skyldiga att rapportera transaktioner i det noterade bolaget över ett tröskelvärde till behörig myndighet, vilket för Sveriges räkning ...

Läs mer