Aktuellt

Uppdrag | 2022-12-02

TM & Partners har biträtt Aquila Capital vid förvärv av en svensk vindkraftspark

TM & Partners har biträtt Aquila Capital, ett investmentbolag med fokus på hållbara investeringar och tillgångsutveckling med huvudkontor i Hamburg, Tyskland, i samband med förvärvet av en vindkraftpark på uppdrag av en schweizisk investeringsstiftelse. Anläggningen har en total kapacitet om 24 MW och är belägen i Sydvästra Sverige.  Säljare var ett bolag som förvaltas av ...

Läs mer
Nyhet | 2022-11-17

Kristoffer Stråth medverkade vid YAS Arbitration Day 2022

Under YAS Arbitration Day 2022, den 10 november, medverkade Kristoffer Stråth i en panel inför deltagare aktiva inom skiljemannaområdet på temat: Do’s and don’ts ur skiljedomarens perspektiv. 

Läs mer
Uppdrag | 2022-11-11

TM & Partners har biträtt Skanska

TM & Partners har biträtt Skanska i samband med att bolaget ingick en hållbarhetslänkad kreditfacilitet om 500 miljoner euro. Kreditmarginalen är länkad till Skanskas hållbarhetsstrategi med KPI:er som hänför sig till Skanskas ambitiösa klimatmål. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Nordea och SEB agerade som Joint Coordinators, Mandated Lead Arranges och Bookrunners. SEB har även ...

Läs mer
Nyhetsbrev | 2022-11-01

Uppdateringar på upphovsrättens område – särskilt om rätt till ytterligare ersättning vid överlåtelser

Genomförande av direktiv 2019/790 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiv 96/9/EG och 2001/29/EG Redan år 2012 meddelade EU-kommissionen att en översyn av den upphovsrättsliga lagstiftningen i ljuset av den digitala inre marknaden skulle inledas. Målet var att minska skillnaderna i intäkter mellan stora internationella internetföretag och ...

Läs mer
Nyhetsbrev | 2022-11-01

Privacy Shield 2.0?

Skyddet för personuppgifter vid tredjelandsöverföring, dvs när personuppgifter behandlas utanför EU, har länge varit ett problematiskt område. Sedan EU-domstolen (EUD) i Schrems II-målet underkände och ogiltigförklarade Privacy Shield och fastslog att det inte gav ett tillräckligt skydd för överföring av personuppgifter från EU till USA, har det i många fall varit svårt att använda amerikanska ...

Läs mer
Nyhetsbrev | 2022-11-01

Nya regler om förhandsavtal

Förhandsavtal är ett avtal om framtida upplåtelse av en bostadsrätt. De nya reglerna om förhandsavtal träder i kraft 1 januari 2023 och kommer få stor inverkan vid framtida upplåtelser av nyproducerade bostadsrätter. Syftet med de nya reglerna är att stärka konsumentskyddet genom att ställa högre krav på bostadsutvecklare, vilka behöver se över sina rutiner och ...

Läs mer
Uppdrag | 2022-10-21

TM & Partners har biträtt ett energibolag vid upphandlingen av nätverkstjänster (NaaS) till ca 1 000 platser i Norden

TM & Partners har biträtt ett energibolag med ett avtal rörande SD-WAN och andra nätverkstjänster (Network as a Service, NaaS). Nätverkstjänsterna kommer att rullas ut på ca 1 000 platser i Norden. Samarbetet är ett led i företagets transformation och moderniseringen av deras nätverk. Affären är värd ca 500 000 000 SEK. Avtalet ingicks i oktober 2022. ...

Läs mer
Uppdrag | 2022-10-19

TM & Partners har biträtt CombinedX vid ett flertal förvärv

TM & Partners har biträtt CombinedX AB (publ) och dess dotterbolag CombinedX Professional Services AB och Netgain AB vid förvärv av samtliga aktier i LOCA Företagspartner AB (”Loca”) och Redway Sverige AB (”Redway”) samt 30 procent av Max21 AB (”Max21”). Loca är specialistkonsulter inom IT-risk- och regelefterlevnad. Loca förvärvades av CombinedX dotterbolag Netgain AB. Redway ...

Läs mer
Uppdrag | 2022-10-14

TM & Partners har biträtt Tradera vid kapitalanskaffning

TM & Partners har biträtt Tradera i förbindelse med kapitalanskaffning från Ceder Capital. Tradera är Sveriges största marknad för second hand och begagnat och företagets vision är att vara drivande i omställningen till en cirkulär ekonomi. 2021 såldes 11,6 miljoner saker på Tradera med en bruttoomsättning på plattformen om 2,7 miljarder kronor. TM & Partners ...

Läs mer
Event | 2022-10-11

Fråga Advokaten – Nya regler i LAS, vad gäller egentligen?

Tillsammans med Jurek HR har vi fått glädjen att ännu en gång bjuda in till det uppskattade frukostseminariet Fråga Advokaten. Våra arbetsrättsexperter, advokaterna Anna Jerndorf och Lisa Ericsson, kommer att svara på era frågor kring förändringarna i LAS som trädde i kraft den 1 oktober. Seminariet vänder sig både till dig som i din HR-roll behöver ha ...

Läs mer