Aktuellt

Uppdrag | 2023-09-18

Vi har biträtt PHM Sweden AB vid förvärvet av Bredablick-koncernen

Vi har biträtt PHM Sweden AB (”PHM”) vid förvärvet av Bredablick-koncernen (”Bredablick”). Bredablick är en av Sveriges största förvaltningskoncerner med verksamheter inom teknisk och ekonomisk förvaltning av bostadsfastigheter och facility services. Förvärvet stärker PHM:s position i Sverige som en rikstäckande aktör med stor kunskap och erfarenhet inom bostadsfastighetsförvaltning, skötsel och tekniskt underhåll. PHM verkar på ...

Läs mer
Nyhet | 2023-09-15

Förslag om digitala bolags- och föreningsstämmor

Digitala stämmor för aktiebolag och ekonomiska föreningar föreslås bli möjliga från och med den 1 januari 2024. Enligt gällande lag ska stämman i ett aktiebolag eller en förening som huvudregel hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. Under pandemin orsakad av covid-19 infördes tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor ...

Läs mer
Nyhet | 2023-09-15

Ett nytt landskap för blockuthyrning

Under år 2022 meddelades flera domar gällande blockuthyrning och bulvanskap på hyresmarknaden. Dessa domar har kommit att få stor betydelse för fastighetsägare verksamma på blockhyresmarknaden. Bakgrund När minst tre bostadshyreslägenheter hyrs ut till en hyresgäst som i sin tur upplåter lägenheterna i andra hand (s.k. blockuthyrning), kan fastighetsägaren och förstahandshyresgästen i deras hyresavtal under vissa ...

Läs mer
Uppdrag | 2023-09-15

Vi har biträtt Mitsubishi Estate London och Europa Capital samt deras lokala partner NCAP

TM & Partners har biträtt Mitsubishi Estate London och Europa Capital samt deras lokala partner NCAP i samband med uthyrning av kontorslokaler om cirka 5 700 kvm i fastigheten Fyrkanten 11 på Sveavägen 32-36 i Stockholm, till lokalhyresgästen Ioffice. Ioffice är ett företag som erbjuder kontors- och konferensanläggningar och avser därmed att hyra ut kontorslokalerna ...

Läs mer
Nyhet | 2023-09-04

”Andelen failed transactions har ökat markant”

Den välmeriterade fastighetsjuristen Safa Mahmoudi har fått ökat förtroende på TM & Partners och utsågs nyligen till Managing Partner. För Fastighetssverige berättar han mer om den nya rollen, varför det har varit högre aktivitet på transaktionsmarknaden än vad man kan tro och hur trenderna på marknaden ser ut inför hösten och vintern. I förra veckan ...

Läs mer
Okategoriserad | 2023-08-30

Nya regler om riktade kontantemissioner

Aktiemarknadens självregleringskommitté (”ASK”) offentliggjorde den 7 juli 2023 nya regler om riktade kontantemissioner i noterade bolag som ersätter Aktiemarknadens regelkommittés (tidigare Kollegiet för svensk bolagsstyrning) motsvarande rekommendation från 2014. Kollegiet för svensk bolagsstyrning utfärdade 2014 en rekommendation som gav uttryck för vad som utgör god sed på aktiemarknaden i samband med riktade kontantemissioner. Sedan dess ...

Läs mer
Nyhet | 2023-08-24

Ny Managing Partner på TM & Partners – ”TM & Partners ska vara bäst i klassen”

TM & Partners har idag utsett Safa Mahmoudi till ny Managing Partner. Han efterträder Kristoffer Stråth som återgår till att på heltid verka som ansvarig delägare för byråns tvistelösningsgrupp. Safa är verksam i byråns fastighetsgrupp med fokus på nationella och internationella fastighetstransaktioner och kommersiell hyresrätt, och har varit med i byråns ledningsgrupp sedan 2020. Han ...

Läs mer
Uppdrag | 2023-08-10

TM & Partners legal rådgivare till Teqnion AB vid riktad emission

Teqnion AB (”Teqnion”) har genomfört en riktad emission av aktier till Phoenician Capital (USA), Braddock Partners (rådgivare, Akre Capital Management) (USA), Woodlock House Family Capital/Chris Mayer (USA), Spiltan Invest (Sverige), REQ Capital (Norge) samt Axxion S.A på uppdrag av P&R Real Value (UK). Genom emissionen tillförs Teqnion cirka 175 MSEK. TM & Partners och Milbank ...

Läs mer
Uppdrag | 2023-06-28

Vi har agerat rådgivare till Nordr vid försäljning av hyresrätter

TM & Partners har biträtt Nordr vid försäljning av ett hyresprojekt i Veddesta till Reliwe. Syftet med affären är att tillföra cirka 300 hyresrätter i området, som domineras av bostadsrätter. Byggstart beräknas till början av 2024. Läs mer på Cision eller Fastighetsvärlden. Vårt team bestod av: Safa Mahmoudi (ansvarig delägare) Amela Balijaj (senior biträdande jurist) ...

Läs mer
Uppdrag | 2023-06-09

Vi har biträtt Södervidden Fastigheter

Vi har biträtt Södervidden Fastigheter vid försäljningen av 77 000 kvm mark i Åstorp, med bästa logistikläge utanför Helsingborg, till Panattoni för uppförande av logistik- och industribyggnader omfattande ca 46 000 kvm. Byggstart för projektet är planerat till juni i år. I september 2024 beräknas projektet vara klart för inflyttning. För mer information, besök Fastighetsveriges ...

Läs mer