TM & Partners har biträtt Arwidsro Fastighets AB i samband med en försäljning av fastigheten Döbeln 7 vid Mårtenstorget i centrala Lund till Grenja Fastigheter AB. Hyresgästbeståndet utgörs av Lumito AB och restaurangen Rosegarden Lund.

För mer information:

https://www.fastighetsnytt.se/fastighetsmarknad/transaktioner/arwidsro-saljer-kontorsfastighet-i-lund-renodlingen-fortsatter/

https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/arwidsro-saljer-till-grenja-i-centrala-lund/

TM & Partners team bestod av: 

Jens Haneklint (ansvarig delägare) och

Ulrica Alvestrand Körling (senior biträdande jurist).

 

För mer information:

Jens Haneklint
Ansvarig delägare
Mobil: 076-00 283 04
E-post: jens.haneklint@tmpartners.se

TM & Partners biträder Färna Invest i samband med dess rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i ChromoGenics.

ChromoGenics är ett proptechbolag som framställer smart dynamiskt glas som förbättrar inomhusmiljö och välmående samt minskar energianvändning, driftskostnader och klimatpåverkan i fastigheter. Chromogenics aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Färna Invest är ett investmentbolag som ägs av Gerald Engström, som bl.a. är grundare av och styrelseordförande i Systemair AB samt huvudägare och f.d. styrelseledamot i HANZA AB.

Vårt team bestod av:
Johan Wigh (delägare)
Jonas Hämälä (delägare)
Philip Bihl (biträdande jurist)
Jacob Elovsson Hultin (biträdande jurist)

För mer information, kontakta ansvarig delägare Johan Wigh.
E-post: johan.wigh@tmpartners.se
Tel: 076-00 283 26

TM & Partners har biträtt Cibus Nordic Real Estate AB (publ) i samband med köp av en livsmedelsportfölj från Företagsparken Norden Holding AB (publ). Fastigheterna är belägna i Värmland och har en total uthyrbar area om cirka 8 900 kvm. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 87,5 miljoner kronor. Ankarhyresgästerna är Pekås i Värmland AB (Coop) och ICA Sverige AB.

För mer information om affären, vänligen se följande länkar:

https://www.cibusnordic.com/investors/press/news/?slug=cibus-nordic-real-estate-ab-publ-signs-and-part-closes-an-28176

https://www.placera.se/placera/pressmeddelanden/2024/05/28/foretagsparken-norden-holding-ab-publ-foretagsparken-avyttrar-livsmedelsfastigheter-for-875-mkr.html

https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/foretagsparken-avyttrar-livsmedelsportfolj-i-varmland/

TM & Partners team bestod av:
Safa Mahmoudi (ansvarig delägare)
Amela Balijaj (senior biträdande jurist)
Oskar Warberg (biträdande jurist)
Edith Gunnarsson (biträdande jurist)

TM & Partners är en av Sveriges ledande affärsjuridiska byråer som specialiserar sig på transaktionsrådgivning och finansiering samt annan kvalificerad affärsjuridik.

För mer information, kontakta ansvarig delägare och Managing Partner, Safa Mahmoudi:
E-post: safa.mahmoudi@tmpartners.se
Tel: 076 00 283 25

TM & Partners har biträtt Nordic Public Properties AB i samband med den indirekta försäljningen av två kommersiella fastigheter för förskoleverksamhet i Nacka kommun respektive Haninge kommun. Hyresgäst till lokalerna är Norlandia Förskolor AB som hyr ca 2 200 kvm uthyrningsbar yta på långa hyresavtal. Köparen i transaktionen var SPP Fastigheter.

För mer information om affären, vänligen se följande länkar:

https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/spp-forvarvar-tva-forskolor-i-08-omradet/

https://www.fastighetsnytt.se/fastighetsmarknad/transaktioner/spp-forvarvar-forskolor-i-nacka-och-haninge/

https://fastighetssverige.se/artikel/spp-fastigheter-forvarvar-tva-forskolor-i-stockholm-50281

TM & Partners team bestod av:
Safa Mahmoudi (ansvarig delägare)
Catharina Danielsson (senior biträdande jurist)
Patrik Arosenius (biträdande jurist).

TM & Partners är en av Sveriges ledande affärsjuridiska byråer som specialiserar sig på transaktionsrådgivning och finansiering samt annan kvalificerad affärsjuridik.

För mer information, kontakta ansvarig delägare och Managing Partner, Safa Mahmoudi:
E-post: safa.mahmoudi@tmpartners.se
Tel: 076 00 283 25

TM & Partners har biträtt OBOS i samband med ingåendet av ett JV-samarbete med Resona i syfte att gemensamt låta uppföra cirka 190 lägenheter i Aspudden i Stockholm.

Resona och The Other Group (TOG) har tillsammans drivit fram detaljplanen för området. OBOS och TOG har därefter ingått avtal avseende OBOS förvärv av TOG:s halva av projektet. Detaljplanen har antagits men har ännu inte vunnit laga kraft. Säljstart planeras till början av 2025 och produktionsstart under 2026.

För mer information om affären, vänligen se följande länkar:

https://obos.mynewsdesk.com/pressreleases/klart-foer-nytt-storprojekt-i-stockholm-obos-planerar-cirka-190-laegenheter-i-aspudden-3320519

https://www.fastighetsnytt.se/fastighetsmarknad/bostader/obos-och-resona-utvecklar-190-bostader-i-sodra-stockholm/

https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/obos-planerar-190-lagenheter-i-aspudden/

TM & Partners team bestod av:
Safa Mahmoudi (ansvarig delägare)
Catharina Danielsson (senior biträdande jurist)
Andreas Sahlstedt (biträdande jurist)
Matilda Andersson (biträdande jurist)
Oskar Warberg (biträdande jurist)

TM & Partners är en av Sveriges ledande affärsjuridiska byråer som specialiserar sig på transaktionsrådgivning och finansiering samt annan kvalificerad affärsjuridik.

För mer information, kontakta ansvarig delägare och Managing Partner, Safa Mahmoudi:
E-post: safa.mahmoudi@tmpartners.se
Tel: 076 00 283 25

Safa Mahmoudi, Managing Partner
Ett av de bekymmer bostadsbristen ställer aktiebolaget Sverige ​inför är svårigheten att attrahera hit utländsk kompetens, ​exempelvis ingenjörer, som behövs i landet. Traditionellt har ​man kunnat lösa detta genom företagsbostäder eller long stay-​lösningar men tack vare ett domstolsbeslut har denna väg i ​praktiken stängts.

I senaste avsnittet av podden Fråga Lou Insights berättar vår Managing Partner Safa Mahmoudi hur man navigerar i den juridiska djungeln kring företagsbostäder.

Till poddavsnittet >

Vi har biträtt Europa Capital, en brittisk fondförvaltare som sedan starten 1999 har genomfört över 150 transaktioner på totalt mer än 12,5 miljarder euro i 21 europeiska länder, och NCAP, ett specialiserat nordiskt fastighetsinvesterings- och kapitalförvaltningsbolag, i deras försäljning av den nyrenoverade kontorsfastigheten Stockholm Brädstapeln 13, till KPA Pension (en del av Folksam-gruppen).

Försäljningen skedde efter att den senaste kontorsuthyrningen i byggnaden tecknades i december 2023 med Ekonomistyrningsverket (ESV), som tar den totala beläggningen till 95 %. Utöver ESV, har uthyrningar till följande lokalhyresgäster genomförts inom fastigheten de senaste åren: Foodora, Bröd & Salt, SATS, Svevia, Svensk Exportkredit, F&H Group of Scandinavia och Groth & Co.

Europa Capital förvärvade fastigheten i juli 2019, fastigheten var tomställd år 2020 och Europa Capitals renoveringsprogram slutfördes året därpå varefter uthyrningen av lokalhyresgäster påbörjades. Detta inkluderar skapandet av ytterligare 1 409 kvm uthyrningsbar yta.

För mer information om affären, vänligen se följande länkar:
https://europacapital.com/news/europa-secures-95-occupancy-and-sells-newly-refurbished-bradstapeln-13-offices-in-stockholm/

https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/folksam-forvarvar-bradstapeln-13-pa-kungsholmen/

https://nyhetsrum.folksam.se/sv/2024/02/02/folksamgruppen-genom-kpa-pension-forvarvar-fastighet-pa-kungsholmen-i-stockholm/

Safa Mahmoudi, ansvarig  delägare på TM & Partners, kommenterade:

Det har varit en ära att få följa med Europa Capital och NCAP på hela den här resan. Vi biträdde Europa och NCAP i samband med förvärvet av fastigheten 2019, och därigenom vid Europa Capitals första förvärv i Sverige. Därefter har vi biträtt Europa Capital och NCAP i samband med hela utvecklingsprojektet med bland annat förhandling och tecknande av samtliga lokaluthyrningar inom fastigheten samt entreprenaden. Att få förtroendet att nu få hjälpa till vid försäljningen av fastigheten visar på ett utmärkt sätt vår bredd och strategi att följa klienten under hela värdekedjan.

Vårt team bestod av:

 

Vår starka fastighetsgrupp klättrar till en fjärde plats vad gäller transaktionsvolym i Fastighetsvärldens senaste lista över svenska advokatbyråer.

“Att klättra på denna topplista under ett mycket utmanande transaktionsår visar att vår strategi att erbjuda spetskompetens inom transaktionsrådgivning och fastighetsfinansiering uppskattas av marknaden. Vi är väldigt tacksamma för detta förtroende. Vi ser en större optimism på fastighetsmarknaden i början av 2024 jämfört med föregående år och fortsatt stort internationellt intresse för den svenska fastighetsmarknaden. Året har börjat starkt med flera avslut där vi bland annat hjälpt Hines European Property Partners i deras första förvärv i Sverige”, säger Safa Mahmoudi, Managing Partner.

Vi har biträtt Hines European Property Partners i samband med det indirekta förvärvet av en fabriksfastighet under uppförande i Jönköping från kökstillverkaren Nobia.

Affären är strukturerad som en sale and leaseback-transaktion, där Nobia i samband med avyttringen tecknar ett hyresavtal med en initial löptid om 20 år. Den nya fabriken, som ska användas i Nobias produktion av kök, omfattar ca 129 500 kvm och beräknas vara färdigställd under hösten 2024. Fastighetsvärdet uppgår till 1,35 miljarder kronor.

Hines är ett amerikanskt fastighetsbolag grundat 1957 och förvaltar idag fastigheter i ca 30 olika länder. Förvärvet i Jönköping är Hines första i Sverige.

Nobia producerar kök under sina varumärken Marbodal, HTH och Norema, och har tidigare haft sin verksamhet i Tidaholm.

Vårt team bestod av:

Läs mer om affären hos Hines eller Fastighetsvärlden.

 

 

Vi har biträtt Nordr vid försäljning av ett bostadsprojekt vid nya Opalparken i Göteborg till Realy Bostad. Bostadsprojektet innefattar 76 nyproducerade hyresbostäder som ska färdigställas av Nordr under våren.

Projektet representerar de sista hyresrätterna som kommer att färdigställas i detta område, i linje med den omfattande plan som innefattat utveckling av 1 100 nya lägenheter samt renovering av befintligt bestånd som bidragit till att höja områdets attraktivitet.

Läs mer på Fastighetsvärlden

Vårt team bestod av:

För mer information, kontakta ansvarig delägare, Safa Mahmoudi:
E-post: safa.mahmoudi@tmpartners.se
+46 76 00 283 25