ESG och regelefterlevnad

Vi bistår våra klienter med att navigera i det mångfacetterade regulatoriska landskap som växer fram inom hållbarhetsområdet.

Hållbarhetsområdet, ofta även benämnt som ESG (Environmental, Social and Governance), rymmer ett brett spann av frågor som aktualiseras inom affärsjuridiken. Vi har stor insikt i de ökande krav som företag möter idag, och ser hållbarhetsperspektivet som en integrerad del av vårt erbjudande. Vår rådgivning innefattar efterlevnad av såväl internationella riktlinjer, såsom FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, som efterlevnad av EU-lagstiftning, nationella och branschspecifika regelverk.

Tack vare vårt hållbarhetsperspektiv kan vi även tillhandahålla rådgivning som ger våra klienter möjlighet att på ett ansvarfullt sätt bemöta de risker som kan aktualiseras vid gränsöverskridande transaktioner, och vi har erfarenhet av att hantera lagstiftning avseende bland annat utländska direktinvesteringar, säkerhetsskydd och sanktioner.

Vår rådgivning omfattar bland annat:

  • Sustainable finance – Taxonomiförordningen, Disclosureförordningen (SFRD) och Direktivet om företags hållbarhetsredovisning (CSRD).
  • ESG och regelefterlevnad inom transaktioner: bistår med att granska företag och transaktionsupplägg utifrån ett regelefterlevnads- och hållbarhetsperspektiv, exempelvis med frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption, utländska direktinvesteringar, säkerhetsskydd och sanktioner.