Fastigheter

TM & Partners tillhandahåller kvalificerad rådgivning avseende köp och försäljning av fastigheter och fastighetsbolag.

Bland våra klienter finns såväl svenska som utländska aktörer på fastighetsmarknaden såsom privata och noterade fastighetsbolag, fastighetsutvecklare, fonder och institutioner.

Vi har mångårig erfarenhet av fastighetstransaktioner, bland annat från tidigare arbete på kapitalförvaltare och andra ledande advokatbyråer. Tack vare hög delaktighet från byråns delägare erbjuds våra klienter engagemang och proaktiv rådgivning genom hela förvärvsprocessen.

Genom vår styrka inom bank och finans kan vi även tillhandahålla rådgivning i samband med finansiering av fastighetstransaktioner, oavsett om det är fråga om lån, obligationer, värdepapperisering eller andra strukturerade finansieringslösningar. Våra goda relationer med ledande fastighetsexperter på utländska advokatbyråer ger oss också möjlighet att erbjuda heltäckande service vid gränsöverskridande transaktioner.

Vid sidan av transaktionsrådgivning biträder vi klienter med löpande rådgivning inom bl a kommersiell hyresrätt, hyrestvister, fastighetsbildnings- och tillståndsfrågor, exploateringsjuridik, expropriation och andra markinlösenfrågor.

Kontakt
Natalie Bretz

Advokat, delägare

076-00 283 07

E-post

Jens Haneklint

Advokat, delägare

076-00 283 04

E-post

Safa Mahmoudi

Advokat, delägare

076-00 283 25

E-post

Martin Rosell

Senior Advisor

076-00 283 09

E-post

Cecilia Rudels

Advokat, delägare

076-00 283 18

E-post