Finansiella investerare

Ingående branschkunskap.

Private equity och annat riskkapital är nyckelbranscher för TM & Partners. Vi har byggt upp ett starkt varumärke på den svenska riskkapitalmarknaden och förstår vad som krävs för att framgångsrikt bringa affärerna i hamn.

Vi har betydande erfarenhet av att lämna rådgivning på en mängd olika transaktionstyper, från start-ups och venture capital-investeringar till stora, komplexa och gränsöverskridande private equity-transaktioner, från den allra första investeringen och hela vägen mot exit (oavsett om det rör sig om en börsintroduktion eller ett auktionsförfarande).

Våra branschspecialister arbetar tillsammans med våra jurister verksamma inom M&A, fastighetsjuridik, arbetsrätt, tillstånd- och tillsynsfrågor och andra verksamhetsgrupper.  Vi kan på så sätt tillhandahålla ett komplett erbjudande över hela värdekedjan.  Vårt team inom bank och finans arbetar också för sponsorer samt banker och andra långivare, oavsett var de befinner sig i kapitalstrukturen.

Kontakt
Sten Hedbäck

Advokat, delägare

076-00 283 05

E-post

Niclas Högström

Advokat, delägare

076-00 283 15

E-post

Johan Wigh

Advokat, delägare

076-00 283 26

E-post