Finansiella tjänster

Skräddarsydda lösningar och professionell riskhantering.

I takt med att förutsättningarna för finansiella aktörer förändras ökar också deras behov av biträde. Vi tar aktivt del i utvecklingen av finansbranschen och arbetar med bl a banker, betalningsinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, fondförvaltare samt försäkringsbolag. Vi lämnar rådgivning i alla frågor som berör deras verksamheter.

TM & Partners har mycket god branschkunskap och mångårig erfarenhet av att arbeta med banker och andra företag i finanssektorn. Det gör att vi känner marknaderna väl och har god insikt i de krav som våra klienter ställs inför. Vi har väl etablerade myndighetskontakter och utmärkta insikter i aktuella regelverk. Därigenom har vi en unik position när det gäller att lämna rådgivning i komplexa frågeställningar och hjälpa våra klienter att förstå och möta förändrade förutsättningar.

Våra bank och finans- och kapitalmarknadsgrupper lämnar kvalificerad rådgivning över ett brett fält av tjänster och tillsammans med våra jurister som arbetar med M&A, tvistlösning samt insolvens-, anställnings- och fastighetsfrågor kan vi tillhandahålla en integrerad tjänst som säkerställer att hela firmans expertis och erfarenhet i alla lägen på ett konkurrenskraftigt sätt erbjuds våra klienter.