Infrastruktur

Det stigande behovet av investeringar inom infrastruktur i Sverige kommer sannolikt att öppna upp för ytterligare privat kapital och erbjuda investerare attraktiva möjligheter till långsiktigt stabila avkastningar på gjorda investeringar.

Vi hjälper klienter att förvärva, avyttra, fusionera och finansiera alla typer av infrastruktur och infrastrukturprojekt och erbjuder också annan rådgivning i anslutning till sådana transaktioner, t ex i frågor rörande tillståndskrav, upphandlingar, entreprenader, bolagsbildningar och avtal. Vår rådgivning sträcker sig över ett stort antal branscher, såsom kraftproduktion och förnybara energislag, rörledningar och elnät, järnväg, terminaler och depåer samt hamnar och avfallshantering.

Vi biträder klienter i anslutning till såväl uppförande av ny infrastruktur (greenfield) som köp, försäljningar och omstruktureringar av befintliga anläggningar (brownfield). Våra jurister har mångårig erfarenhet av att driva infrastrukturrelaterade projekt på den svenska marknaden.

För internationella uppdrag kan vi engagera jurister med rätt branschkunskap och expertis från ett flertal ledande advokatbyråer i andra länder. Därigenom har vi möjlighet att erbjuda gränsöverskridande, men fullt integrerade, team som kan tillhandahålla förstklassig service i varje specifikt projekt.