Kooperativa verksamheter

Erfaret team med ingående branschkunskap.

Kooperativa företag står för en betydande andel av det svenska näringslivet. De omfattar såväl stora rikstäckande organisationer inom lantbruks- och konsumentkooperationen som mindre lokala aktörer.

TM & Partners har en utbredd erfarenhet från arbete med kooperativa företag inom vitt skilda områden. Vi har gedigen kunskap om den miljö där de verkar och om de specifika frågeställningar som gäller i kooperativ verksamhet. Byrån samarbetar med Bo Thorstorp, som under många år varit bolagsjurist på LRF och är medförfattare till kommentaren till lagen om ekonomiska föreningar. Tillsammans har vi byggt upp en stark plattform med erfarenhet och kunskap om hur de kooperativa företagen fungerar och de legala utmaningar de ställs inför.