Life science and healthcare

Ledande på specialistrådgivning inom life science och healthcare.

TM & Partners arbetar för flera innovativa läkemedels-, medicinteknik- och vårdföretag och för investerare i sådana verksamheter.  Våra tjänster omfattar b la M&A, samriskföretag, partnerskap och licensavtal, tillstånds- och tillsynsfrågor, försäljning och distribution, tvister och tvistlösning samt produktansvars-, anställnings- och upphandlingsfrågor.

Vi är uppskattade som rådgivare till privata och offentliga klienter. Vi har goda relationer med ledande advokatbyråer i andra länder med särskilt fokus på de frågeställningar som berör dessa branscher. Det innebär att vi har tillgång till all den expertis som behövs för att kunna hantera gränsöverskridande transaktioner och ärenden.