Copyright & Disclaimer

Copyright © Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB 2024.

Denna webbplats innehåller endast allmän information. Den information som lämnas på webbplatsen utgör inte, och ska inte användas som, juridisk rådgivning. Kontakta gärna någon av oss, om ni är i behov av juridisk rådgivning.

TM & Partners reserverar alla rättigheter till innehållet på webbplatsen. Kopiering, distribution eller annat förfogande över material på webbplatsen är inte tillåtet utan TM & Partners skriftliga medgivande. Vi ansvarar inte för material på annan webbplats med länk till eller från denna webbplats. Vår webbplats innehåller inte uttömmande information och det kan förekomma att den inte är helt uppdaterad. TM & Partners är inte ansvarigt för någon direkt eller indirekt användning av innehållet på denna webbplats.