Anställning, förmåner och arbetsmiljö

TM & Partners ger expertråd i svensk arbetsrätt.

Företag handlar om människor, detta är den viktigaste resursen i praktiskt taget varje organisation. Arbetsgivare konfronteras i stort sett dagligen med olika frågeställningar som berör anställda och deras välbefinnande. Vårt välrenommerade arbetsrättsteam ger råd till svenska och utländska klienter inom ett brett spektrum av frågor rörande anställningsförhållanden med sammanhängande rättigheter och skyldigheter. Vi rådger och guidar våra klienter igenom ofta krävande förhandlingsprocesser.

TM & Partners bistår med rådgivning i anslutning till företagsöverlåtelser, verksamhetsövergångar, uppsägning av enskilda arbetstagare och av större grupper av anställda. Vi ger råd inom ändring av anställningsvillkor, upprättande av personalhandböcker och personalpolicys, åtgärder för att skydda företagshemligheter, konkurrens- och lojalitetsfrågor, kollektivavtalsförhandlingar, arbetsmiljöfrågor, arbetsrättsliga tvister och pensionsjuridik.