Associationsrätt

TM & Partners biträder regelbundet ett stort antal svenska och utländska företag i ett brett spektrum av svenska och internationella affärsrättsliga ärenden.

Vår rådgivning täcker hela fältet av associationsrättsliga aspekter som kan uppstå i eller påverka klienternas verksamheter, såsom bolags- och föreningsrättsfrågor, företagsstyrningsfrågor, regler för styrelsearbetet, styrelseansvar och sammanhängande skadeståndsfrågor samt aktieägar- och medlemsrättigheter.

Kontakt
Per Granström

Advokat, delägare

076-00 283 60

E-post

Viktor Magnell

Advokat, delägare

076-00 283 02

E-post

Peter Törngren

Senior Adviser

076-00 283 01

E-post

Johan Wigh

Advokat, delägare

076-00 283 26

E-post

Jonas Hämälä

Advokat, delägare

076 00 283 08

E-post