Associationsrätt

TM & Partners biträder regelbundet ett stort antal svenska och utländska företag i ett brett spektrum av svenska och internationella affärsrättsliga ärenden.

Vår rådgivning täcker hela fältet av associationsrättsliga aspekter som kan uppstå i eller påverka klienternas verksamheter, såsom bolags- och föreningsrättsfrågor, företagsstyrningsfrågor, regler för styrelsearbetet, styrelseansvar och sammanhängande skadeståndsfrågor samt aktieägar- och medlemsrättigheter.