Bank och finans

TM & Partners bank- och finansavdelning bistår långivare, låntagare och emittenter med rådgivning i alla typer av svenska och internationella finansieringstransaktioner.

Vi företräder svenska och internationella företag, riskkapitalfonder, banker och andra finansiella institut inom ett brett spektrum av finansiella transaktioner. Vi har även gedigen erfarenhet av finansmarknadsreglering.

Rådgivningen omfattar bl a:

  • Förvärvs- och fastighetsfinansiering samt övrig långivning
  • Emissioner av obligationer (företagsobligationer, MTN-program och högränteobligationer), certifikat samt annan kapitalmarknadsfinansiering
  • Strukturerade produkter
  • Värdepapperisering
  • Leasing, factoring och annan tillgångsfinansiering
  • Derivatinstrument
  • Projektfinansiering
  • Exportkrediter och garantifrågor
  • Finansiella omstruktureringar
  • Finansmarknadsreglering, såsom tillstånds- och tillsynsärenden samt rådgivning avseende bl a bank, betaltjänster, värdepapper, fond och försäkring

Vi följer och håller oss à jour med marknadstrender. Vårt förhållningsätt är pragmatiskt, konstruktivt och rakt på sak, med fokus på att tillhandahålla kommersiellt gångbara lösningar på komplexa problem. Eftersom vi regelbundet biträder såväl långivare som låntagare förstår vi parternas olika infallsvinklar och de krav som måste uppfyllas för att komplexa finansieringstransaktioner framgångsrikt ska kunna sys ihop.

Delägarna på vår bank- och finansavdelning har erfarenhet från tidigare arbete på såväl ledande internationella advokatfirmor som framträdande juridiska positioner på finansiella institutioner, multinationella bolag och företag under finansiell tillsyn. Dessa erfarenheter och den affärsförståelse de därmed tillägnat sig bidrar ytterligare till vår förmåga att proaktivt bistå våra klienter.

Vårt bank- och finansteam arbetar nära våra jurister inriktade på bl a företagsförvärv, fastighetsfrågor samt våra jurister inom olika industrisektorer i syfte att kunna erbjuda våra klienter bästa biträde i alla sammanhang.

”Always ready for new cases and opportunities and provides a stable and solid framework of any case.”

Rankinginstitutet Legal 500

”The team are very pragmatic and have a strong commercial awareness.”

Rankinginstitutet Chambers and Partners