Förvärv och transaktioner

TM & Partners biträder svenska och utländska uppdragsgivare i samband med investeringar i och köp och försäljningar av företag och verksamheter i en mängd olika branscher.

Våra klienter utgörs främst av riskkapitalfonder, industriföretag, investmentbanker och andra finansiella rådgivare. Många av våra uppdragsgivare är utländska företag och vi har omfattande erfarenhet av gränsöverskridande transaktioner.

Vi biträder i alla typer av företagsöverlåtelser och investeringar, såsom lånefinansierade uppköp, industriella strukturaffärer och riskkapitalinvesteringar. Både inom ramen för auktionsförfaranden och bilaterala förfaranden. Vår rådgivning sträcker över hela fältet av affärer och frågeställningar, från att strukturera, förhandla och stänga investeringar i företag i den tidiga tillväxtfasen till att biträda med juridiskt stöd i samtliga faser av stora och komplexa gränsöverskridande transaktioner.

Delägarengagemang i varje steg av transaktionen

När det gäller auktionsförfaranden är ledtiderna ofta korta, vilket ställer särskilt höga krav på förståelse för processen och transaktionsjuridiken. För klienten är det därför en avgörande fördel att TM & Partners delägare är engagerade i varje steg av transaktionen.

Delägarna i denna verksamhetsgrupp har byggt upp sin erfarenhet genom arbete på andra ledande advokatbyråer i Stockholm, Hongkong och Moskva och tidigare chefsbefattningar hos svenska och utländska multinationella bolag.

Bland de som utför flest M&A-uppdrag i Sverige

TM & Partners placerar sig regelbundet på Mergermarkets lista över de byråer som utför flest M&A-uppdrag i Sverige. Det dagliga arbetet med dessa uppdrag gör att vi håller oss uppdaterade gällande aktuella trender inom M&A. Vi lämnar vår rådgivning i nära samarbete med kollegorna inom bank och finans och kapitalmarknad.

M&A quote
"TM & Partners has broad international experience with very good partners."
Chambers & Partners
”We have been working with TM & Partners for a number of years. They are our go-to law firm due to extensive experience, dedication and ability to work on complex M&A projects.”
Legal500
Kontakt
Vaiva Eriksson

Advokat, delägare

076-00 283 50

E-post

Per Granström

Advokat, delägare

076-00 283 60

E-post

Jens Haneklint

Advokat, delägare

076-00 283 04

E-post

Sten Hedbäck

Advokat, delägare

076-00 283 05

E-post

Niclas Högström

Advokat, delägare

076-00 283 15

E-post