Kommersiella avtal

TM & Partners biträder regelbundet ett stort antal svenska och utländska företag i ett brett spektrum av kommersiella avtal.

En god förståelse för affärslivets villkor utgör grunden för allt avtalsupprättande. För att snabbt kunna tillhandahålla välavvägd rådgivning i juridiska, affärsmässiga och strategiska frågor är det därför viktigt att vara väl bekant med den bransch som klienten verkar i och förstå den verksamhet som bedrivs. Flera av våra jurister har mångårig erfarenhet från arbete i olika branscher. Vi kan därför på ett förtjänstfullt sätt kombinera branschexpertis med lång erfarenhet när det gäller att upprätta nya och skräddarsydda kontraktslösningar. Vår expertis omfattar:

  • agent- och distributionsavtal
  • tillverknings- och outsourcingavtal
  • avtal för service, underhåll och support
  • partnerskaps- och samarbetsavtal
  • avtal för samriskföretag och strategiska allianser
  • IT- och licensavtal
  • entreprenad- och konsultavtal
  • avtal för anläggningsleverenser och industriprojekt
  • avtal för olika typer av infrastrukturprojekt

I upphandlingsärenden biträder vi både svenska och utländska anbudsgivare och beställare. Vi anlitas regelbundet för att granska och bearbeta förfrågningsunderlag samt att biträda i anslutning till utvärdering av anbud och olika skräddarsydda strukturer.

Kontakt
Natalie Bretz

Advokat, delägare

076-00 283 07

E-post

Per Granström

Advokat, delägare

076-00 283 60

E-post

Fredrik Gustafsson

Advokat, delägare

076-00 283 57

E-post

Niclas Högström

Advokat, delägare

076-00 283 15

E-post

Viktor Magnell

Advokat, delägare

076-00 283 02

E-post

Peter Törngren

Advokat, delägare

076-00 283 01

E-post

Erik Woodcock

Advokat, Senior Counsel

076-00 283 36

E-post