Offentlig upphandling

TM & Partners biträder företag och organisationer i ärenden rörande offentlig upphandling.

Våra uppdrag omfattar biträde i anslutning till alla faser av upphandlingsprocessen, både för klienter som genomför och klienter som deltar i upphandlingar. Vår rådgivning omfattar upprättande och granskning av avtal, anbud och annan upphandlingsdokumentation. Vi kan också agera ombud vid överprövningsärenden. Därutöver erbjuder vi löpande och strategisk rådgivning till klienter vars verksamhet omfattas av den upphandlingsrättsliga lagstiftningen.