Rekonstruktion och obestånd

TM & Partners biträder regelbundet företag i finansiella svårigheter med rådgivning i obeståndsrättsliga frågor. Vi biträder även banker och andra finansiella institutioner, liksom investerare och andra finansiella aktörer samt företag som i sin verksamhet har behov av obeståndsrättslig rådgivning.

Vi strävar efter att erbjuda en heltäckande rådgivning inom obeståndsområdet, varför arbetsgruppen består både av jurister som har erfarenhet av konkursförvaltning, rekonstruktion och likvidation och av jurister från andra verksamhetsområden, såsom bank och finans, tvistlösning, M&A samt arbetsrätt. Varje uppdrag bemannar vi med team som är optimala utifrån de frågor och behov som är aktuella i uppdraget.

Våra jurister är högt rankade inom sina verksamhetsområden av de internationellt ledande rankningsinstituten såsom Chambers, IFLR 1000 och Legal 500. Vi har sedan lång tid tillbaka erfarenhet av större omstruktureringar, refinansieringar samt avveckling av företag. TM & Partners har bl a medverkat vid utköpet av Ving från Thomas Cooks konkurs som genomfördes i slutet av 2019.