Rekonstruktion och obestånd

TM & Partners biträder regelbundet företag i finansiella svårigheter med rådgivning i obeståndsrättsliga frågor. Vi biträder även banker och andra finansiella institutioner, liksom investerare och andra finansiella aktörer samt företag som i sin verksamhet har behov av obeståndsrättslig rådgivning.

Vi strävar efter att erbjuda en heltäckande rådgivning inom obeståndsområdet, varför arbetsgruppen består både av jurister som har erfarenhet av konkursförvaltning, rekonstruktion och likvidation och av jurister från andra verksamhetsområden, såsom Bank och finans, Tvistlösning, M&A samt Arbetsrätt. Vi strävar efter att bemanna varje uppdrag med team som är optimala utifrån de frågor och de behov som är aktuella i varje enskilt fall.

Våra jurister är högt rankade inom sina verksamhetsområden av de internationellt ledande rankningsinstituten såsom Chambers, IFLR 1000 och Legal 500. Vi har sedan lång tid tillbaka erfarenhet av större omstruktureringar, refinansieringar samt avveckling av företag. TM & Partners har bl a medverkat vid utköpet av Ving från Thomas Cooks konkurs som genomfördes i slutet av 2019.

Kontakt
Tobhias Brandell

Advokat, delägare

076-00 283 11

E-post

Vaiva Eriksson

Advokat, delägare

076-00 283 50

E-post

Jens Haneklint

Advokat, delägare

076-00 283 04

E-post

Bill Kronqvist

Advokat, Senior Counsel

076-00 283 65

E-post

Peter Törngren

Advokat, delägare

076-00 283 01

E-post