Risker och krishantering

Vi biträder våra klienter i hanteringen av de etiska och legala risker som uppstår som en del av den dagliga affärsverksamheten, eller i samband med nya investeringar i Sverige eller utomlands.

Vi agerar även rådgivare i situationer där ett företag drabbats av en ekonomisk eller annan kris, eller när det finns behov av en juridisk utredning under särskilt svåra eller känsliga förhållanden.

Vår rådgivning omfattar bl a:

  • Styrelsens och ledningens ansvar och frågor om bolagsstyrning.
  • Projektledning och utförande av due diligence, som integrerar CSR och anti-korruption; särskilt i relation till finansiering av eller investeringar i sektorer eller geografiska områden med hög risk.
  • Arbetsrättsliga frågor, whistle-blowing och upprättande av policies som uppfyller lagens och marknadens krav.
  • Juridisk rådgivning i samband med kommunikation och strategi för noterade bolag.

Vi biträder även regelbundet klienter inom insolvens- och rekonstruktionsområdet och har stor erfarenhet av rollen som likvidator eller företagsrekonstruktör.

Kontakt
Anna Jerndorf

Advokat, delägare

076-00 283 32

E-post

Kristoffer Stråth

Advokat, Managing Partner

076-00 283 03

E-post