Risker och krishantering

Vi biträder våra klienter i hanteringen av de etiska och legala risker som uppstår som en del av den dagliga affärsverksamheten, eller i samband med nya investeringar i Sverige eller utomlands.

Vi agerar även rådgivare i situationer där:

  • Ett företag befinner sig i en ekonomisk kris eller andra typer av kriser.
  • Behov av en juridisk utredning under särskilt svåra eller känsliga förhållanden behövs.

Vår rådgivning omfattar bl a:

  • Styrelsens och ledningens ansvar och frågor om bolagsstyrning.
  • Projektledning och utförande av due diligence, som integrerar CSR och anti-korruption; särskilt i relation till finansiering av eller investeringar i sektorer eller geografiska områden med hög risk.
  • Arbetsrättsliga frågor, whistle-blowing och upprättande av policies som uppfyller lagens och marknadens krav.
  • Juridisk rådgivning i samband med kommunikation och strategi för noterade bolag.

Vi biträder även regelbundet klienter inom insolvens- och rekonstruktionsområdet. Vi har därför stor erfarenhet av rollen som likvidator eller företagsrekonstruktör.