Technology och Fintech

Techgruppen tillhandahåller specialiserad juridisk rådgivning där IT står i fokus.

Vi ger våra klienter råd i alla typer av IT-relaterade ärenden, såsom avtal om utveckling, förvaltning och support av applikationer, infrastrukturtjänster, molntjänster, outsourcing, data- och integritetsskydd (GDPR), kommersialisering av rättigheter samt användning av open source. Vi tar fram och granskar IT-avtal, bistår vid förhandlingar, licensrevisioner, tvister och digitaliseringsprojekt samt ger råd om strategier.

Vi har stor erfarenhet av alla typer av komplexa IT-affärer och juridiken kring de senaste IT-trenderna, såsom IoT, Agilt, AI och SIAM. Vi håller oss uppdaterade samt är konstruktiva och kommersiella. Vi förstår tekniken och kan sätta affären i sitt rätta juridiska sammanhang. Vi vet helt enkelt vad som krävs för att en IT-affär ska bli lyckad.

Vi hjälper också våra klienter med att identifiera och skydda sina immateriella rättigheter. Vi bistår bl a med varumärkes-, design- och domännamnsansökningar, överlåtelse- och licensavtal, hantering av varumärkesportföljer samt due diligence i samband med företagsförvärv.

Vårt team har gedigen erfarenhet av Fintech-sektorn samt kombinationen av FinReg (finansregulatorisk juridik), Tech och M&A. Vi erbjuder även avancerad rådgivning inom Regtech och Insuretech.

Vi arbetar nära TM & Partners övriga verksamhetsgrupper, till exempel M&A, Arbetsrätt och Tvist, för att ge klienten de bästa råden.

Kontakt
Lisa Ericsson

Advokat, Counsel

076-00 283 39

E-post

Vaiva Eriksson

Advokat, delägare

076-00 283 50

E-post

Fredrik Gustafsson

Advokat, delägare

076-00 283 57

E-post

Eva Sundling

Advokat, delägare

076-00 283 20

E-post

Erik Woodcock

Advokat, Senior Counsel

076-00 283 36

E-post