Technology

Techgruppen tillhandahåller specialiserad juridisk rådgivning där IT står i fokus.

Vi ger våra klienter råd i alla typer av IT-relaterade ärenden, såsom avtal om utveckling, förvaltning och support av applikationer, infrastrukturtjänster, molntjänster, outsourcing, data- och integritetsskydd (GDPR), kommersialisering av rättigheter samt användning av open source. Vi tar fram och granskar IT-avtal, bistår vid förhandlingar, licensrevisioner, tvister och digitaliseringsprojekt samt ger råd om strategier.

TM & Partners har stor erfarenhet av alla typer av komplexa IT-affärer och juridiken kring de senaste IT-trenderna, såsom IoT, Agilt, AI och SIAM. Vi håller oss uppdaterade samt är konstruktiva och kommersiella. Våra jurister förstår tekniken och kan sätta affären i sitt rätta juridiska sammanhang. Vi vet helt enkelt vad som krävs för att en IT-affär ska bli lyckad.

Vi hjälper också våra klienter med att identifiera och skydda sina immateriella rättigheter. Våra jurister bistår bl a med varumärkes-, design- och domännamnsansökningar, överlåtelse- och licensavtal. Vi hjälper till med hanteringen av varumärkesportföljer samt due diligence i samband med företagsförvärv.

Vårt team arbetar nära TM & Partners övriga verksamhetsgrupper, till exempel M&A, bank och finans, arbetsrätt och tvist, för att ge klienten de bästa råden.

"The team is very well put together with a lot of different skills and is easy to reach."
Legal500
"Asks the right questions to bring out what’s really important when dealing with legal issues. Our go-to legal team when dealing with complex and large IT and telecom deals – outstanding in negotiations."
Legal500
"Very committed and available when needed, even with short notice. Beside the legal knowledge they also have the ability to discuss and understand the business impact of where to put extra effort in discussing agreements with major customers."
Legal500