Technology

Techgruppen tillhandahåller specialiserad juridisk rådgivning där IT står i fokus.

Vi ger våra klienter råd i alla typer av IT-relaterade ärenden, såsom avtal om utveckling, förvaltning och support av applikationer, infrastrukturtjänster, molntjänster, outsourcing, data- och integritetsskydd (GDPR), kommersialisering av rättigheter samt användning av open source. Vi tar fram och granskar IT-avtal, bistår vid förhandlingar, licensrevisioner, tvister och digitaliseringsprojekt samt ger råd om strategier.

Vi har stor erfarenhet av alla typer av komplexa IT-affärer och juridiken kring de senaste IT-trenderna, såsom IoT, Agilt, AI och SIAM. Vi håller oss uppdaterade samt är konstruktiva och kommersiella. Vi förstår tekniken och kan sätta affären i sitt rätta juridiska sammanhang. Vi vet helt enkelt vad som krävs för att en IT-affär ska bli lyckad.

Vi hjälper också våra klienter med att identifiera och skydda sina immateriella rättigheter. Vi bistår bl a med varumärkes-, design- och domännamnsansökningar, överlåtelse- och licensavtal, hantering av varumärkesportföljer samt due diligence i samband med företagsförvärv.

Vi arbetar nära TM & Partners övriga verksamhetsgrupper, till exempel M&A, bank och finans, arbetsrätt och tvist, för att ge klienten de bästa råden.

Fredrik Gustafsson really sets the tone for his team. His calm and humble way of delivering deep knowledge based on his experience about quite complicated matters is really impressive. The input from the team has provided us with a new way to look at risk and to mitigate risk in new contracts.

They have a deep understanding and knowledge and can relate to other types of solutions. They are also down to earth, easy going, adaptable and very nice to be around.

Concise and pragmatic … very good understanding of the business perspective. The support provided is always with made with our specific business in mind.

… Experienced legal advice in a transparent and effective manner.

Rankinginstitutet Legal 500

Kontakt
Lisa Ericsson

Advokat, Counsel

076-00 283 39

E-post

Fredrik Gustafsson

Advokat, delägare

076-00 283 57

E-post

Erik Woodcock

Advokat, Senior Counsel

076-00 283 36

E-post