Technology

Techgruppen tillhandahåller specialiserad juridisk rådgivning där IT står i fokus.

Vi ger våra klienter råd i alla typer av IT-relaterade ärenden, såsom avtal om utveckling, förvaltning och support av applikationer, infrastrukturtjänster, molntjänster, outsourcing, data- och integritetsskydd (GDPR), kommersialisering av rättigheter samt användning av open source. Vi tar fram och granskar IT-avtal, bistår vid förhandlingar, licensrevisioner, tvister och digitaliseringsprojekt samt ger råd om strategier.

TM & Partners har stor erfarenhet av alla typer av komplexa IT-affärer och juridiken kring de senaste IT-trenderna, såsom IoT, Agilt, AI och SIAM. Vi håller oss uppdaterade samt är konstruktiva och kommersiella. Våra jurister förstår tekniken och kan sätta affären i sitt rätta juridiska sammanhang. Vi vet helt enkelt vad som krävs för att en IT-affär ska bli lyckad.

Vi hjälper också våra klienter med att identifiera och skydda sina immateriella rättigheter. Våra jurister bistår bl a med varumärkes-, design- och domännamnsansökningar, överlåtelse- och licensavtal. Vi hjälper till med hanteringen av varumärkesportföljer samt due diligence i samband med företagsförvärv.

Vårt team arbetar nära TM & Partners övriga verksamhetsgrupper, till exempel M&A, bank och finans, arbetsrätt och tvist, för att ge klienten de bästa råden.

”TM & Partners provides an excellent IT and telecoms practice, in which everyone, from partners to associates have deep expertise in the field, in particular in IT security.”

“Fredrik Gustafsson really sets the tone for his team. His calm and humble way of delivering deep knowledge based on his experience about quite complicated matters is really impressive. The input from the team has provided us with a new way to look at risk and to mitigate risk in new contracts.”

“They have a deep understanding and knowledge and can relate to other types of solutions. They are also down to earth, easy going, adaptable and very nice to be around.”

Rankinginstitutet Legal 500