Technology

Techgruppen tillhandahåller specialiserad juridisk rådgivning där IT står i fokus.

Vi ger våra klienter råd i alla typer av IT-relaterade ärenden, såsom avtal om utveckling, förvaltning och support av applikationer, infrastrukturtjänster, molntjänster, outsourcing, data- och integritetsskydd (GDPR), kommersialisering av rättigheter samt användning av open source. Vi tar fram och granskar IT-avtal, bistår vid förhandlingar, licensrevisioner, tvister och digitaliseringsprojekt samt ger råd om strategier.

TM & Partners har stor erfarenhet av alla typer av komplexa IT-affärer och juridiken kring de senaste IT-trenderna, såsom IoT, Agilt, AI och SIAM. Vi håller oss uppdaterade samt är konstruktiva och kommersiella. Våra jurister förstår tekniken och kan sätta affären i sitt rätta juridiska sammanhang. Vi vet helt enkelt vad som krävs för att en IT-affär ska bli lyckad.

Vi hjälper också våra klienter med att identifiera och skydda sina immateriella rättigheter. Våra jurister bistår bl a med varumärkes-, design- och domännamnsansökningar, överlåtelse- och licensavtal. Vi hjälper till med hanteringen av varumärkesportföljer samt due diligence i samband med företagsförvärv.

Vårt team arbetar nära TM & Partners övriga verksamhetsgrupper, till exempel M&A, bank och finans, arbetsrätt och tvist, för att ge klienten de bästa råden.

”TM & Partners provides an excellent IT and telecoms practice, in which everyone, from partners to associates have deep expertise in the field, in particular in IT security.”

“They have a deep understanding and knowledge and can relate to other types of solutions. They are also down to earth, easy going, adaptable and very nice to be around.”

Rankinginstitutet Legal 500