Tvistlösning

TM & Partners biträder såväl svenska som utländska företag i kommersiell tvistlösning.

TM & Partners tillhandahåller råd och affärsmässiga lösningar för att på bästa sätt tillvarata våra klienters intressen när tvist uppkommer. Vi erbjuder biträde med lösningar i ett tidigt skede för att på ett konstruktivt sätt undvika en rättslig process. Om detta inte är möjligt har vi omfattande erfarenhet att framgångsrikt företräda klienter i såväl allmän domstol som svenska och internationella skiljeförfaranden. Viktor Magnell och Kristoffer Stråth agerar även återkommande som skiljedomare.

I tvister som kräver specialistkunskap samarbetar vi med byråns övriga verksamhetsgrupper. Detta är en positiv följd av att vi utgör en del av en ledande affärsjuridisk advokatbyrå organiserad som ett s.k. true partnership. Vi erbjuder genom vårt arbetssätt kostnadseffektiv spetskompetens inom tvister som berör bolagsfrågor, företagsöverlåtelser, finansiering, entreprenad och kapitalmarknad.

"A very client-focused and engaged team with impressively high knowledge and the ability to find creative solutions. Overall they supply a top-class service."
Legal500
"Their teamwork is effective."
Legal500
"They are very prepared and keep clients updated throughout."
Legal500