Biträdande jurist

Arvid Jonsson

Mobil: 076-00 283 61

Till Medarbetare

Arvid Jonsson är biträdande jurist och verksam inom TM:s bank- och finansgrupp. Han tog juristexamen vid Uppsala universitet 2023.