Biträdande jurist

Daniel Andersson

Mobil: 076 00 283 72

Till Medarbetare

Daniel Andersson är biträdande jurist och är verksam i byråns tvistlösningsgrupp. Han tog juristexamen vid Stockholms universitet 2022 och har sedan dess arbetat inom TM & Partners bank och finans-grupp samt som jurist på Konkurrensverket. Daniel har även erfarenhet av arbete som dagstidningsreporter inom den finländska mediekoncernen KSF Media AB.