Advokat, delägare

Fredrik Gustafsson

Mobil: 076-00 283 57

Till Medarbetare

Fredrik Gustafsson har stor erfarenhet av de flesta typer av kommersiella avtal, såsom inköps- och försäljningsavtal, projekt- och konsultavtal samt outsourcingavtal.

Fredrik är specialiserad på IT-relaterad juridik. Han leder TM & Partners Techgrupp och ger klienter råd i IT- och teknikintensiva affärer. Fredrik har även stor erfarenhet av frågor om data- och integritetsskydd (GDPR). Han har ett särskilt fokus på att ge råd till bolag inom svensk industri och bolag i regulatoriskt utmanande branscher, såsom banker och försäkringsbolag. Fredrik har dessutom genom flera olika s.k. secondment-uppdrag praktisk erfarenhet av arbetet som bolagsjurist.

"Fredrik Gustafsson is a person who is easy to work with, always provides a high level of quality, and is extremely flexible and cooperative."
Legal500
"Fredrik Gustafsson was good in analysing regulations and finding good solutions in a complex area."
Legal500
"I have been working solely with Fredrik Gustafsson as a returning client with basically no need to seek his kind of expertise elsewhere."
Legal500

CV

Erfarenhet

 • Delägare, Törngren Magnell & Partners Advokatfirma, 2019 –
 • Secondment, ett av Sveriges största försäkringsbolag
 • Advokatfirman Kahn Pedersen, 2015 – 2019
 • Secondment, ett globalt svenskt industribolag
 • Advokatfirman Delphi, 2012 – 2015
 • Notarietjänstgöring, Attunda tingsrätt, 2010 – 2012

Utbildning

 • Jur. kand., Uppsala universitet, 2010

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 2016
 • ITECH LAW (International Technology Law Association)
 • Forum för dataskydd
 • SIJU (Svenska föreningen för IT och juridik)
 • IAPP (International Association of Privacy Professionals)

Rankningar

 • Recommended, Legal 500, IT and Telecoms, 2022
 • Recommended, Legal 500, Data Privacy and Data Protection, 2022
 • Recommended, Legal 500, Healthcare and Life Science, 2022
 • Next Generation Lawyer, Legal 500, IT and Telecoms, 2018 and 2019

Publikationer i urval

 • Gemensamt personuppgiftsansvar – vanligare under GDPR? Juridisk Publikation, 2/2017 s. 273-286
 • Krav på fackmässighet – vägledning från Högsta domstolen, Lov & Data, nr 125 mars 2016
 • Codes of Conduct in the Swedish Business Sector, rapport av KPMG och Advokatfirman Delphi, 2015
 • Outsourcing, Country Q&A Sweden, Practical Law Company Outsourcing Handbook 2013/2014, Sweden

Ranking

Recommended_lawyer_2024
Next_generation_partner_2024
Uppdrag | 2024-04-18
Vi har biträtt SaltX Technology i samband med riktad nyemission och ingående av samarbetsavtal
Vi har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) i samband med en nyemission av aktier om cirka 38 miljoner kronor till ABB Switzerland Ltd, SMA Mineral AB och Stiftelsen Industrifonden samt ingående av ett samarbetsavtal med...
Vi har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) i samband med en nyemission av aktier om cirka...
Uppdrag | 2024-02-23
Vi har biträtt CombinedX AB (publ) vid förvärvet av konsultrörelsen M3CS
Vi har biträtt CombinedX AB (publ), som genom sitt helägda dotterbolag CombinedX Professional Services AB, förvärvat verksamheten i M3CS AB. Förvärvet skedde genom en inkråmsöverlåtelse, och innebär att verksamheten kommer att bedrivas under befintligt namn...
Vi har biträtt CombinedX AB (publ), som genom sitt helägda dotterbolag CombinedX Professional Services AB, förvärvat verksamheten...
Nyhet | 2024-02-16
Den 17 februari 2024 träder reglerna enligt DSA – Digital Services Act – i kraft fullt ut
Förordningen om digitala tjänster ger ett enhetligt regelverk för onlineplattformar såsom handelsplattformar, sökmotorer, sociala nätverk, plattformar för att dela innehåll (bl.a. sociala medier) med flera som fungerar som mellanhänder för konsumenter å ena sidan och...
Förordningen om digitala tjänster ger ett enhetligt regelverk för onlineplattformar såsom handelsplattformar, sökmotorer, sociala nätverk, plattformar för...
Uppdrag | 2024-01-15
Legal rådgivare åt Team Olivia vid försäljning till Attendo
Vi biträder Team Olivia i samband med den idag annonserade försäljningen av det svenska affärsområdet Omsorg, innehållande verksamheter inom LSS, Individ och Familj samt Hemomsorg i Sverige till Attendo. Den överlåtna verksamheten, som i transaktionen...
Vi biträder Team Olivia i samband med den idag annonserade försäljningen av det svenska affärsområdet Omsorg, innehållande...
Uppdrag | 2023-10-02
Vi har biträtt ett kreditmarknadsbolag med ett avtal avseende betalkortjänster i flera jurisdiktioner
Vi har biträtt ett kreditmarknadsbolag med ett avtal rörande betaltjänster och betalkortutgivningstjänster (Card as a Service, CaaS). Avtalet är ett led i ett strategiskt samarbete och omfattar flera jurisdiktioner. Avtalet ingicks i september 2023. Vårt...
Vi har biträtt ett kreditmarknadsbolag med ett avtal rörande betaltjänster och betalkortutgivningstjänster (Card as a Service, CaaS)....
Uppdrag | 2023-09-27
Vi har biträtt vid en väsentlig outsourcing av IT-tjänster från ett försäkringsbolag
Vi har biträtt en IT-leverantör med upprättande och förhandling av ramavtal vid en väsentlig outsourcing av verksamhetskritiska IT-tjänster från ett försäkringsbolag. Avtalen ingicks under sommaren 2023. Vårt team bestod av: Fredrik Gustafsson (Delägare) Karolina Kjellberg (Senior...
Vi har biträtt en IT-leverantör med upprättande och förhandling av ramavtal vid en väsentlig outsourcing av verksamhetskritiska...
Uppdrag | 2023-04-17
TM & Partners har biträtt ett svenskt infrastrukturföretag med flera viktiga ramavtal för svartfiber
Vi har biträtt ett svenskt infrastrukturföretag vid upprättandet av flertalet viktiga ramavtal med kunder och framtida kunder om nyttjandet av klientens långväga svartfiberinfrastruktur i norra Europa med tillhörande tjänster. TM & Partners team bestod av:...
Vi har biträtt ett svenskt infrastrukturföretag vid upprättandet av flertalet viktiga ramavtal med kunder och framtida kunder...
Uppdrag | 2023-04-17
TM & Partners har biträtt ett av Sveriges ledande industribolag med ett avtal avseende en AI-baserad IT-säkerhetslösning
Vi har biträtt ett svenskt industribolag med ett avtal avseende en IT-säkerhetslösning som med hjälp av artificiell intelligens (AI) analyserar data i realtid. Avtalet ingicks i januari 2023 och är ett led i klientens strategiska...
Vi har biträtt ett svenskt industribolag med ett avtal avseende en IT-säkerhetslösning som med hjälp av artificiell...
Uppdrag | 2023-02-10
TM & Partners har biträtt EQUA Simulation AB
TM & Partners har biträtt EQUA Simulation AB vid försäljningen av en majoritetsandel av aktierna till MagiCAD Group Oy, ett dotterbolag till Glodon Company Limited.  EQUA Simulation AB är utvecklare av det världsledande simuleringsverktyget för byggprestanda, IDA...
TM & Partners har biträtt EQUA Simulation AB vid försäljningen av en majoritetsandel av aktierna till MagiCAD Group Oy,...
Uppdrag | 2022-10-21
TM & Partners har biträtt ett energibolag vid upphandlingen av nätverkstjänster (NaaS) till ca 1 000 platser i Norden
TM & Partners har biträtt ett energibolag med ett avtal rörande SD-WAN och andra nätverkstjänster (Network as a Service, NaaS). Nätverkstjänsterna kommer att rullas ut på ca 1 000 platser i Norden. Samarbetet är ett led...
TM & Partners har biträtt ett energibolag med ett avtal rörande SD-WAN och andra nätverkstjänster (Network as...
Uppdrag | 2022-09-05
TM & Partners har biträtt en bank vid dess outsourcing av en kortutgivningsplattform
TM & Partners har biträtt en bank med ett avtal rörande en kortutgivningsplattform (CaaS, Card as a Service). Utöver avtalsfrågor och avtalsförhandlingar biträde Tech, tillsammans med Bank och Finans-gruppen, även klienten med finansregulatoriska frågor, såsom...
TM & Partners har biträtt en bank med ett avtal rörande en kortutgivningsplattform (CaaS, Card as a...
Nyhetsbrev | 2022-09-01
Nedsättning av sanktionsavgift för 1177-incidenten
Förvaltningsrätten i Stockholm ändrade den 10 juni 2022 Integritetsskyddsmyndighetens beslut om att MedHelp AB ska betala sanktionsavgifter om 12 miljoner för överträdelse av dataskyddsförordningen. Skälet för beslutet var bland annat bolagets överföring av personuppgifter till...
Förvaltningsrätten i Stockholm ändrade den 10 juni 2022 Integritetsskyddsmyndighetens beslut om att MedHelp AB ska betala sanktionsavgifter...
Uppdrag | 2022-08-30
TM & Partners har biträtt ett kreditmarknadsbolag med ett SaaS-avtal rörande finansiella tjänster
Software as a Service (SaaS) avtalet ingicks under augusti 2022. TM & Partners team bestod av Fredrik Gustafsson och Karolina Kjellberg.
Software as a Service (SaaS) avtalet ingicks under augusti 2022. TM & Partners team bestod av Fredrik...
Uppdrag | 2022-08-05
TM & Partners har biträtt ett av de största svenska industribolagen med transformationen av deras nätverkstjänster
TM & Partners har biträtt ett industribolag med en upphandling av globala nätverkstjänster. Det omfattande projektet, som pågick i flera år, involverade upphandling av SD-WAN, transport- och andra nätverkstjänster. Utrullningen kommer att ske på ca...
TM & Partners har biträtt ett industribolag med en upphandling av globala nätverkstjänster. Det omfattande projektet, som...
Uppdrag | 2022-05-10
TM & Partners har biträtt ett av Sveriges största drivmedelsföretag vid upphandlingen av betalkortterminaler
TM & Partners har biträtt ett drivmedelsföretag med ett avtal rörande nya betalkortterminaler och digitala betalningslösningar. Utrullningen kommer att pågå under längre tid, på hundratals platser i flera länder. Avtalet är en del i företagets...
TM & Partners har biträtt ett drivmedelsföretag med ett avtal rörande nya betalkortterminaler och digitala betalningslösningar. Utrullningen...
Uppdrag | 2022-03-20
TM & Partners har biträtt ett av Sveriges största fastighetsbolag vid avtal om IT-drift
TM & Partners har medverkat vid avtalsutformning och förhandlingar om ett avtal som omfattar såväl arbetsplatstjänster, nätverkstjänster som servertjänster i hybridmoln m.m., allt i syfte att få till stånd ett strategiskt samarbete för fastighetsbolagets fortsatta...
TM & Partners har medverkat vid avtalsutformning och förhandlingar om ett avtal som omfattar såväl arbetsplatstjänster, nätverkstjänster...
Uppdrag | 2022-03-07
TM & Partners har biträtt ett bolag inom kollektivtrafikbranschen med avtal avseende ett nytt biljettsystem
TM & Partners har biträtt ett bolag inom kollektivtrafikbranschen vid deras upphandling av ett nytt biljettsystem. Upphandlingen är bolagets största IT satsning hittills och en del av deras strategiska tekniksamarbete. Avtalsvärdet beräknas uppgå till ca...
TM & Partners har biträtt ett bolag inom kollektivtrafikbranschen vid deras upphandling av ett nytt biljettsystem. Upphandlingen...
Uppdrag | 2022-03-05
TM & Partners har biträtt vid en outsourcing från ett försäkringsbolag
TM & Partners har biträtt en IT leverantör vid en första generationens outsourcing från ett försäkringsbolag. Avtalet omfattar flera jurisdiktioner. Utöver avtalsfrågor och förhandlingar biträde vi även klienten med arbetsrättsliga frågor. Avtalsvärdet beräknas uppgå till...
TM & Partners har biträtt en IT leverantör vid en första generationens outsourcing från ett försäkringsbolag. Avtalet...
Uppdrag | 2022-03-03
TM & Partners har biträtt en av Sveriges största banker med ett API-avtal
TM & Partners har biträtt en bank med ett API-avtal avseende tillgång till bankkunders data. Projektet är ett led i ett av bankens arbete med Open Banking. Arbetet utfördes under våren/sommaren 2021. TM & Partners...
TM & Partners har biträtt en bank med ett API-avtal avseende tillgång till bankkunders data. Projektet är...
Uppdrag | 2021-12-01
TM & Partners har biträtt RNB Retail and Brands AB i samband med försäljningen av Brothers & Sisters AB, förvärvet av Coala-Life AB och konverteringen av obligationslån
TM & Partners har biträtt RNB Retail and Brands AB (”RNB”) i samband med försäljningen av Brothers & Sisters AB, som äger samtliga aktier i Brothers AB, till det norska investmentbolaget Jotunfjell Partners AS, förvärvet...
TM & Partners har biträtt RNB Retail and Brands AB (”RNB”) i samband med försäljningen av Brothers...
Okategoriserad | 2021-10-05
TM & Partners har biträtt ett av Sveriges största drivmedelsföretag vid upphandlingen av betalkorttjänster
TM & Partners har biträtt ett drivmedelsföretag med ett avtal rörande betalkorttjänster (CaaS, Card as a Service). Samarbetet syftar till att förbättra företagets korttjänster för dess medlemmar, som uppgår till flera hundratusen. Avtalet ingick i...
TM & Partners har biträtt ett drivmedelsföretag med ett avtal rörande betalkorttjänster (CaaS, Card as a Service)....
Uppdrag | 2021-06-30
TM & Partners har biträtt ett svenskt industribolag med en upphandling av globala nätverkstjänster
TM & Partners har biträtt ett industribolag med ett avtal avseende SD-WAN och andra globala nätverkstjänster. Tjänsterna kommer att rullas ut i alla de länder (40+) där bolaget är etablerat. Avtalen ingicks under juni 2021....
TM & Partners har biträtt ett industribolag med ett avtal avseende SD-WAN och andra globala nätverkstjänster. Tjänsterna...
Nyhetsbrev | 2021-06-08
Nya standardavtalsklausuler för överföring till tredje land och biträdesavtal
Den 4:e juni antog EU-kommissionen nya standardavtalsklausuler dels för överföring till tredje land dels för s.k. personuppgiftsbiträdesavtal. Standardavtalsklausuler för överföring till tredje land som ingås mellan en data exportör och data importör i ett land...
Den 4:e juni antog EU-kommissionen nya standardavtalsklausuler dels för överföring till tredje land dels för s.k. personuppgiftsbiträdesavtal....
Uppdrag | 2021-05-06
TM & Partners har biträtt vid försäljning av Adtoox
TM & Partners har biträtt grundarna av Adtoox i förbindelse med försäljningen av bolaget till Peach, den globala plattformen för digitala reklamfilmsleveranser. Adtoox grundades 2007 av Emil Brolin och Oskar Milton och tillhandahåller ett brett...
TM & Partners har biträtt grundarna av Adtoox i förbindelse med försäljningen av bolaget till Peach, den...
Uppdrag | 2021-05-05
TM & Partners har biträtt ett svenskt industribolag med outsourcing av IT-infrastruktur
TM & Partners har biträtt ett industribolag med ett Application Development och Maintenance-avtal (ADM) med en av de globala IT-leverantörerna. Tjänsterna kommer att användas i flera jurisdiktioner. Avtalsvärdet uppgår till ca 4 miljoner euro per...
TM & Partners har biträtt ett industribolag med ett Application Development och Maintenance-avtal (ADM) med en av...
Uppdrag | 2021-03-16
TM & Partners har biträtt ett industribolag med en strategisk satsning på cyber security
TM & Partners har biträtt ett industribolag med ett managed service-avtal avseende cyber security, inklusive Application Operations (AO) och konsulttjänster. Avtalsvärdet uppgår till ca 4 miljoner SEK per år. Avtalet ingicks under mars 2021. TM...
TM & Partners har biträtt ett industribolag med ett managed service-avtal avseende cyber security, inklusive Application Operations...
Uppdrag | 2021-03-12
TM & Partners biträder RNB Retail and Brands AB (publ) i samband med försäljningen av Polarn O. Pyret AB
TM & Partners har biträtt RNB Retail and Brands AB (publ) i samband med försäljningen av det helägda dotterbolaget Polarn O. Pyret AB till Procuritas Capital Investors Fund VI. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 330...
TM & Partners har biträtt RNB Retail and Brands AB (publ) i samband med försäljningen av det...
Uppdrag | 2021-03-03
TM & Partners har biträtt Oasmia Pharmaceutical vid förvärv av de globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering av Cantrixil
TM & Partners har biträtt Oasmia Pharmaceutical (Oasmia) vid förvärv av de globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering av Cantrixil, vilket är ett kliniskt program inom äggstockscancer. Transaktionen innefattar en initial betalning om 4 miljoner...
TM & Partners har biträtt Oasmia Pharmaceutical (Oasmia) vid förvärv av de globala rättigheterna för utveckling och...
Uppdrag | 2021-02-03
TM & Partners har biträtt Departments & Stores Europe AB vid försäljning av verksamheten i varuhusen Nordiska Kompaniet i Stockholm och Göteborg till NK Retail AB
TM & Partners har biträtt Departments & Stores Europe AB (DSE) vid försäljning av verksamheten i Nordiska Kompaniets varuhus i Stockholm och Göteborg till NK Retail AB. Köparen är ett dotterbolag till AB Nordiska Kompaniet...
TM & Partners har biträtt Departments & Stores Europe AB (DSE) vid försäljning av verksamheten i Nordiska...
Event | 2020-11-10
Fråga advokaten: GDPR
Den 25 november bjuder vi i samarbete med Jurek in till ett digitalt lunch-webinar där vi kommer att prata om och diskutera frågor relaterade till GDPR. Webinariet kommer bland annat att handla om den nya...
Den 25 november bjuder vi i samarbete med Jurek in till ett digitalt lunch-webinar där vi kommer...
Uppdrag | 2020-10-30
TM & Partners har biträtt Posti Group vid försäljning av Posti Messaging Scandinavia till Ropo Capital
TM & Partners har biträtt Posti Group i samband med försäljningen av Posti Messaging Scandinavia till Ropo Capital, ett portföljbolag till Adelis Equity. Posti Messaging Scandinavia är en ledande leverantör av multikanalslösningar för fakturering och...
TM & Partners har biträtt Posti Group i samband med försäljningen av Posti Messaging Scandinavia till Ropo...
Uppdrag | 2020-10-29
TM & Partners har biträtt Footway vid förvärv av Caliroots
TM & Partners har biträtt Footway AB i förbindelse med förvärvet av Caliroots, ett starkt varumärke inom streetwear och sneakers. Förvärvet sker som en inkråmsöverlåtelse av Caliroots varumärken, domäner och varulager. Footway som grundades 2010...
TM & Partners har biträtt Footway AB i förbindelse med förvärvet av Caliroots, ett starkt varumärke inom...
Uppdrag | 2020-09-11
TM & Partners har biträtt NetNordic vid förvärv av Bolero
TM & Partners har biträtt NetNordic, en oberoende systemintegratör med Norvestor som huvudägare, vid förvärv av Bolero. Bolero levererar tjänster relaterade till bland annat moln, it-säkerhet, analys, nätverk och datacenter samt ett antal områden inom...
TM & Partners har biträtt NetNordic, en oberoende systemintegratör med Norvestor som huvudägare, vid förvärv av Bolero....
Uppdrag | 2020-05-15
Törngren Magnell har biträtt Priveq Investment i samband med dess förvärv av en majoritetspost i det snabbväxande språk- och medieteknikföretaget Plint
Törngren Magnell har biträtt Priveq Investment i samband med dess förvärv av en majoritetspost i det snabbväxande språk- och medieteknikföretaget Plint i Göteborg. Plint, som arbetar nära streamingjätten Netflix, har vuxit från 11 till 236...
Törngren Magnell har biträtt Priveq Investment i samband med dess förvärv av en majoritetspost i det snabbväxande...
Uppdrag | 2020-02-24
Törngren Magnell har biträtt Posti Group i samband med förvärv av Aditro Logistics
Törngren Magnell har biträtt Posti Group Oyj i samband med förvärv av Aditro Logistics Holding AB från Valedo Partners Fund II AB. Posti är Finlands ledande post- och logistikföretag med en omsättning om ca. 1,6...
Törngren Magnell har biträtt Posti Group Oyj i samband med förvärv av Aditro Logistics Holding AB från...
Press | 2019-09-12
Ny verksamhetsgrupp på Törngren Magnell: Fredrik Gustafsson och Erik Woodcock bygger upp den nya Techgruppen
Fredrik Gustafsson anslöt tidigare i september som ny delägare i Törngren Magnell med ansvaret att bygga upp verksamhetsgruppen inom Technology. Törngren Magnell har nu även rekryterat Erik Woodcock som Senior Counsel. Fredrik och Erik är...
Fredrik Gustafsson anslöt tidigare i september som ny delägare i Törngren Magnell med ansvaret att bygga upp...
Uppdrag | 2024-04-18

Vi har biträtt SaltX Technology i samband med riktad nyemission och ingående av samarbetsavtal

Vi har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) i samband med en nyemission av aktier om cirka 38 miljoner kronor till ABB Switzerland Ltd, SMA Mineral AB och Stiftelsen Industrifonden samt ingående av ett samarbetsavtal med ABB Switzerland Ltd.

SaltX Technology är ett svenskt greentech-bolag som bedriver verksamhet inom elektrifiering av utsläppsintensiva industrier såsom kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Vårt team bestod av:

För mer information, kontakta ansvarig delägare Johan Wigh.
E-post: johan.wigh@tmpartners.se
Tel: 076-00 283 26

Uppdrag | 2024-02-23

Vi har biträtt CombinedX AB (publ) vid förvärvet av konsultrörelsen M3CS

Vi har biträtt CombinedX AB (publ), som genom sitt helägda dotterbolag CombinedX Professional Services AB, förvärvat verksamheten i M3CS AB. Förvärvet skedde genom en inkråmsöverlåtelse, och innebär att verksamheten kommer att bedrivas under befintligt namn men med nytt organisationsnummer.

Konsultrörelsen M3CS engagerar ett 80 tal konsulter, med expertis och erfarenhet av att implementera, förvalta och supportera Infors affärssystem M3 och plattformen CloudSuite med därtill hörande integrationer.

CombinedX är ett kunskapsbolag med ambition att vara ett marknadsledande specialistbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. De levererar tjänster genom helägda specialistbolag som vart och ett har ett marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch.

För mer information, se pressmeddelande.

TM & Partners team bestod bl.a. av:

Nyhet | 2024-02-16

Den 17 februari 2024 träder reglerna enligt DSA – Digital Services Act – i kraft fullt ut

Förordningen om digitala tjänster ger ett enhetligt regelverk för onlineplattformar såsom handelsplattformar, sökmotorer, sociala nätverk, plattformar för att dela innehåll (bl.a. sociala medier) med flera som fungerar som mellanhänder för konsumenter å ena sidan och varor, tjänster och innehåll å andra sidan.

Reglerna syftar till att tillgodose och försäkra dels den enskilda användarens grundläggande rättigheter (genom kontroll, information och skydd mot t.ex. olagligt innehåll), dels att förenkla och konkretisera för de som tillhandahåller onlineplattformar (genom ett enhetligt regelverk och vissa krav på information och transparens). Enligt EU-kommissionens definition gäller att ”rättsakten om digitala tjänster innehåller regler för mellanhänder och internetplattformar som t.ex. marknadsplatser, sociala medier, plattformar för delning av innehåll, appbutiker och plattformar för att boka resor och boende”.

Som onlineplattform (även internetplattform) avses de som för samman säljare och konsumenter, t.ex. digitala marknadsplatser, appbutiker och plattformar för delningsekonomi och sociala medier.

I huvudsak ställs ett antal nya krav på tillhandahållare av onlineplattformar, bl.a. följande:

Utökade transparens- och informationskrav, bl.a.:

 • Transparenskrav avseende t.ex. antalet tvister som hänskjutits till alternativ tvistlösning, tillfälliga avstängningar.
 • Minst var sjätte månad ska information om det genomsnittliga antalet aktiva tjänstemottagare inom EU offentliggöras.

Interna system för bl.a. klagomål och alternativ tvistlösning:

 • Ett internt system för hantering av klagomål. Användare ska elektroniskt och kostnadsfritt kunna lämna klagomål på plattformens beslut att ta ned innehåll som ansetts vara olagligt eller oförenligt med plattformens allmänna villkor.
 • Åtgärder och skydd mot missbruk, t.ex. förvarning och avstängning av användare som tillhandahåller olagligt innehåll. Plattformen ska också tydligt ange i sina allmänna villkor den policy för missbruk som beaktas när någon stängs av.
 • Vissa tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs inom ramen för systemet med betrodda anmälare.
 • Vissa tvistlösningsalternativ utanför domstol.

Annonsering och marknadsföring på plattformen:

 • Vissa krav på utformning av onlinegränssnitt för att inte vilseleda eller manipulera mottagaren.
 • Krav på reklamidentifiering av varje annons på plattformen, samt viss tillkommande information.
 • Rekommendationssystem ska på ett transparent sätt visa vilka kriterier som tillämpas.
 • Skydd av minderåriga och förbud mot behandling av känsliga personuppgifter för riktad annonsering.

Vissa krav tillämpas även för plattformar som gör det möjligt för konsumenter att ingå distansavtal med näringsidkare:

 • Informations- och efterforskningskrav avseende de näringsidkare som tillåts på plattformen.
 • Lagringskrav avseende informationen.
 • Tillhandahållande av tillräckligt onlinegränssnitt för att näringsidkare ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt förordningen.

Som numera är brukligt för förordningar så kan sanktionsavgifter utdömas för aktörer som inte följer bestämmelserna. Som högst kan en sanktionsavgift uppgå till 6% av den globala årsomsättningen under det föregående räkenskapsåret.

Kontakta vår Techgrupp om du vill veta mer om DSA.

Uppdrag | 2024-01-15

Legal rådgivare åt Team Olivia vid försäljning till Attendo

Vi biträder Team Olivia i samband med den idag annonserade försäljningen av det svenska affärsområdet Omsorg, innehållande verksamheter inom LSS, Individ och Familj samt Hemomsorg i Sverige till Attendo. Den överlåtna verksamheten, som i transaktionen värderas till 950 Mkr på kassa- och skuldfri basis, innehåller ca 120 omsorgsverksamheter och sysselsätter cirka 3 000 medarbetare, med en årsomsättning på ca 1 350 Mkr.

Transaktionen är föremål för sedvanliga villkor och godkännanden och förväntas slutföras under början av 2024.

Team Olivia är huvudägt av Procuritas Capital Investors IV GP Ltd.

Vårt team består av:

För mer information, kontakta ansvarig delägare Sten Hedbäck:
E-post: sten.hedback@tmpartners.se
Tel: 076-00 283 05

Uppdrag | 2023-10-02

Vi har biträtt ett kreditmarknadsbolag med ett avtal avseende betalkortjänster i flera jurisdiktioner

Vi har biträtt ett kreditmarknadsbolag med ett avtal rörande betaltjänster och betalkortutgivningstjänster (Card as a Service, CaaS). Avtalet är ett led i ett strategiskt samarbete och omfattar flera jurisdiktioner.

Avtalet ingicks i september 2023.

Vårt team bestod av:

Uppdrag | 2023-09-27

Vi har biträtt vid en väsentlig outsourcing av IT-tjänster från ett försäkringsbolag

Vi har biträtt en IT-leverantör med upprättande och förhandling av ramavtal vid en väsentlig outsourcing av verksamhetskritiska IT-tjänster från ett försäkringsbolag.

Avtalen ingicks under sommaren 2023.

Vårt team bestod av:

Uppdrag | 2023-04-17

TM & Partners har biträtt ett svenskt infrastrukturföretag med flera viktiga ramavtal för svartfiber

Vi har biträtt ett svenskt infrastrukturföretag vid upprättandet av flertalet viktiga ramavtal med kunder och framtida kunder om nyttjandet av klientens långväga svartfiberinfrastruktur i norra Europa med tillhörande tjänster.

TM & Partners team bestod av:

Uppdrag | 2023-04-17

TM & Partners har biträtt ett av Sveriges ledande industribolag med ett avtal avseende en AI-baserad IT-säkerhetslösning

Vi har biträtt ett svenskt industribolag med ett avtal avseende en IT-säkerhetslösning som med hjälp av artificiell intelligens (AI) analyserar data i realtid. Avtalet ingicks i januari 2023 och är ett led i klientens strategiska satsning på IT-säkerhet.

TM & Partners team bestod av:

Uppdrag | 2023-02-10

TM & Partners har biträtt EQUA Simulation AB

TM & Partners har biträtt EQUA Simulation AB vid försäljningen av en majoritetsandel av aktierna till MagiCAD Group Oy, ett dotterbolag till Glodon Company Limited. 

EQUA Simulation AB är utvecklare av det världsledande simuleringsverktyget för byggprestanda, IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE).

MagiCAD Group OY är en global programvaruleverantör med uppdraget att hjälpa konsult-, produkttillverknings- och byggföretag att skapa bättre byggnader för människor och planeten.

TM & Partners team bestod av:

Uppdrag | 2022-10-21

TM & Partners har biträtt ett energibolag vid upphandlingen av nätverkstjänster (NaaS) till ca 1 000 platser i Norden

TM & Partners har biträtt ett energibolag med ett avtal rörande SD-WAN och andra nätverkstjänster (Network as a Service, NaaS). Nätverkstjänsterna kommer att rullas ut på ca 1 000 platser i Norden. Samarbetet är ett led i företagets transformation och moderniseringen av deras nätverk.

Affären är värd ca 500 000 000 SEK. Avtalet ingicks i oktober 2022.

TM & Partners team bestod av Fredrik Gustafsson, Erik Woodcock, Karolina Kjellberg och Arvid Riemer.

Uppdrag | 2022-09-05

TM & Partners har biträtt en bank vid dess outsourcing av en kortutgivningsplattform

TM & Partners har biträtt en bank med ett avtal rörande en kortutgivningsplattform (CaaS, Card as a Service). Utöver avtalsfrågor och avtalsförhandlingar biträde Tech, tillsammans med Bank och Finans-gruppen, även klienten med finansregulatoriska frågor, såsom EBA:s riktlinjer om outsourcing och PSD 2.

Avtalet ingick i december 2021.

TM & Partners team bestod av Fredrik Gustafsson, Erik Woodcock, Eva Sundling, Karolina Kjellberg och Kristoffer Vasberg.

Nyhetsbrev | 2022-09-01

Nedsättning av sanktionsavgift för 1177-incidenten

Förvaltningsrätten i Stockholm ändrade den 10 juni 2022 Integritetsskyddsmyndighetens beslut om att MedHelp AB ska betala sanktionsavgifter om 12 miljoner för överträdelse av dataskyddsförordningen. Skälet för beslutet var bland annat bolagets överföring av personuppgifter till det thailändska bolaget MediCall (Sweden) Co, som behandlat personuppgifter i samband med sjukrådsupplysning via 1177 som utförts på uppdrag av MedHelp. Förvaltningsrätten upphävde beslutet och återförvisade det i en del till IMY. I övriga delar ändrade förvaltningsrätten beslutet på så sätt att de utfärdade sanktionsavgifterna sattes ned.

Förvaltningsrätten fann, till skillnad från IMY, att MedHelp haft rätt att överföra personuppgifter till MediCall och låta bolaget behandla personuppgifter i samband med den sjukvårdsupplysning som bolaget utförde på uppdrag från MedHelp. I korthet var grunden att MediCall varit att anse som vårdgivare vars personal omfattats av tystnadsplikt för svensk hälso- och sjukvård samt de avtal som MedHelp träffat med de berörda regionerna. Mot bakgrund av detta upphävde förvaltningsrätten IMY:s beslut i denna del. Förvaltningsrätten konstaterade dock att överlämnandet av personuppgifter till MediCall inneburit att personuppgifterna överförts till tredjeland. Eftersom IMY inte prövat huruvida den aktuella överföringen uppfyllt kraven vid tredjelandsöverföring återförvisade förvaltningsrätten målet i denna del till IMY för förnyad prövning.

I likhet med IMY fann förvaltningsrätten att MedHelp brustit i sin skyldighet att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå, inte uppfyllt sin informationsskyldighet gentemot de registrerade samt inte vidtagit lämpliga tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa förmågan att återställa tillgänglighet och tillgång till personuppgifter vid en incident. Vidare fann förvaltningsrätten, i likhet med IMY, att det fanns skäl att påföra sanktionsavgift för överträdelserna. Med hänsyn till att MedHelp efter incidenten vidtagit åtgärder för att förhindra ytterligare skada och förebygga framtida incidenter, vilka i vissa fall varit mer långtgående än vad som krävts enligt lagstiftning, fann dock förvaltningsrätten att det fanns skäl att sätta ned sanktionsavgiften. Sammantaget bestämdes den sammanlagda sanktionsavgiften i stället till 8 800 000 kr.

 

Kontakta oss gärna om ni är intresserade av att ta del av en mer utförlig sammanfattning eller domen i sin helhet!

Uppdrag | 2022-08-30

TM & Partners har biträtt ett kreditmarknadsbolag med ett SaaS-avtal rörande finansiella tjänster

Software as a Service (SaaS) avtalet ingicks under augusti 2022.

TM & Partners team bestod av Fredrik Gustafsson och Karolina Kjellberg.

Uppdrag | 2022-08-05

TM & Partners har biträtt ett av de största svenska industribolagen med transformationen av deras nätverkstjänster

TM & Partners har biträtt ett industribolag med en upphandling av globala nätverkstjänster. Det omfattande projektet, som pågick i flera år, involverade upphandling av SD-WAN, transport- och andra nätverkstjänster. Utrullningen kommer att ske på ca 500 siter i ca 150 länder.

Vi hjälpte klienten genom hela processen, från RFP till avtalssignering.

Avtalen ingicks under våren/sommaren 2022.

TM & Partners team bestod av Fredrik Gustafsson, Erik Woodcock, Karolina Kjellberg och Arvid Riemer.

Uppdrag | 2022-05-10

TM & Partners har biträtt ett av Sveriges största drivmedelsföretag vid upphandlingen av betalkortterminaler

TM & Partners har biträtt ett drivmedelsföretag med ett avtal rörande nya betalkortterminaler och digitala betalningslösningar. Utrullningen kommer att pågå under längre tid, på hundratals platser i flera länder. Avtalet är en del i företagets digitala transformation.

Avtalet ingicks i december 2021.

TM & Partners team bestod av Fredrik Gustafsson och Erik Woodcock.

Uppdrag | 2022-03-20

TM & Partners har biträtt ett av Sveriges största fastighetsbolag vid avtal om IT-drift

TM & Partners har medverkat vid avtalsutformning och förhandlingar om ett avtal som omfattar såväl arbetsplatstjänster, nätverkstjänster som servertjänster i hybridmoln m.m., allt i syfte att få till stånd ett strategiskt samarbete för fastighetsbolagets fortsatta digitalisering.

Avtalet ingicks i mars 2022.

TM & Partners team bestod av Erik Woodcock, Fredrik Gustafsson och Arvid Riemer.

Uppdrag | 2022-03-07

TM & Partners har biträtt ett bolag inom kollektivtrafikbranschen med avtal avseende ett nytt biljettsystem

TM & Partners har biträtt ett bolag inom kollektivtrafikbranschen vid deras upphandling av ett nytt biljettsystem. Upphandlingen är bolagets största IT satsning hittills och en del av deras strategiska tekniksamarbete.

Avtalsvärdet beräknas uppgå till ca 2 miljoner EUR per år.

Avtalet ingicks i mars 2022.

TM & Partners team bestod av Fredrik Gustafsson, Karolina Kjellberg och Arvid Riemer.

Uppdrag | 2022-03-05

TM & Partners har biträtt vid en outsourcing från ett försäkringsbolag

TM & Partners har biträtt en IT leverantör vid en första generationens outsourcing från ett försäkringsbolag. Avtalet omfattar flera jurisdiktioner. Utöver avtalsfrågor och förhandlingar biträde vi även klienten med arbetsrättsliga frågor.

Avtalsvärdet beräknas uppgå till ca 5 miljoner euro per år.

Avtalet ingick i mars 2022.

TM & Partners team bestod av Per Granström, Fredrik Gustafsson, Karolina Kjellberg och Lisa Ericsson.

Uppdrag | 2022-03-03

TM & Partners har biträtt en av Sveriges största banker med ett API-avtal

TM & Partners har biträtt en bank med ett API-avtal avseende tillgång till bankkunders data. Projektet är ett led i ett av bankens arbete med Open Banking.

Arbetet utfördes under våren/sommaren 2021.

TM & Partners team bestod av Fredrik Gustafsson, Erik Woodcock och Karolina Kjellberg.

Uppdrag | 2021-12-01

TM & Partners har biträtt RNB Retail and Brands AB i samband med försäljningen av Brothers & Sisters AB, förvärvet av Coala-Life AB och konverteringen av obligationslån

TM & Partners har biträtt RNB Retail and Brands AB (”RNB”) i samband med försäljningen av Brothers & Sisters AB, som äger samtliga aktier i Brothers AB, till det norska investmentbolaget Jotunfjell Partners AS, förvärvet av Coala-Life AB (”Coala Life”) genom apportemission och konverteringen av RNB:s obligationslån till ovillkorade kapitaltillskott och aktier i bolaget.

Jotunfjell Partners AS har ett primärt fokus på nordisk detaljhandel, och innehar idag bland annat den svenska klädkedjan Pagelle.

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Bolaget har utvecklat en portfölj av patenterade produkter och tjänster för digital distansövervakning, analys och screening av hjärtat.

Till följd av transaktionerna ändrade RNB företagsnamn till Coala-Life Group AB (publ) och verksamhetsinriktning till utveckling, marknadsföring och försäljning av medicinteknik. Därtill genomfördes ett listbyte av RNB:s aktier från Nasdaq Stockholm till Nasdaq First North Growth Market i samband med transaktionernas slutförande.

TM & Partners team bestod av:

Okategoriserad | 2021-10-05

TM & Partners har biträtt ett av Sveriges största drivmedelsföretag vid upphandlingen av betalkorttjänster

TM & Partners har biträtt ett drivmedelsföretag med ett avtal rörande betalkorttjänster (CaaS, Card as a Service). Samarbetet syftar till att förbättra företagets korttjänster för dess medlemmar, som uppgår till flera hundratusen.

Avtalet ingick i oktober 2021.

TM & Partners team bestod av Fredrik Gustafsson, Erik Woodcock, Eva Sundling och Karolina Kjellberg.

 

Uppdrag | 2021-06-30

TM & Partners har biträtt ett svenskt industribolag med en upphandling av globala nätverkstjänster

TM & Partners har biträtt ett industribolag med ett avtal avseende SD-WAN och andra globala nätverkstjänster. Tjänsterna kommer att rullas ut i alla de länder (40+) där bolaget är etablerat.

Avtalen ingicks under juni 2021.

TM & Partners team bestod av Fredrik Gustafsson.

 

Nyhetsbrev | 2021-06-08

Nya standardavtalsklausuler för överföring till tredje land och biträdesavtal

Den 4:e juni antog EU-kommissionen nya standardavtalsklausuler dels för överföring till tredje land dels för s.k. personuppgiftsbiträdesavtal.

Standardavtalsklausuler för överföring till tredje land som ingås mellan en data exportör och data importör i ett land utanför EU/EES kan vara ett alternativ för att sådan överföring av personuppgifter ska vara tillåten under GDPR. Standardavtalsklausulerna används i stor utsträckning av bl.a. molntjänstleverantörer och andra IT-leverantörer för överföring utanför EU.

Det har funnits ett behov av att uppdatera de tidigare, tills nu gällande, avtalsklausulerna, som togs fram innan GDPR. Enligt EU kommissionen innebär beslutet en uppdatering utifrån GDPR, anpassning till flera olika överföringsscenarier, större flexibilitet för behandlingskedjor med flera parter involverade, möjlighet för fler än två parter att ingå avtal samt en praktisk verktygslåda för att säkerställa efterlevnad av EU-domstolens dom i Schrems II. De nya standardavtalsklausulerna gör åtskillnad mellan följande överföringar:

 • personuppgiftsansvarig till personuppgiftsansvarig (controller to controller),
 • personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde (controller to processor),
 • personuppgiftsbiträde till personuppgiftsbiträde (processor to processor) och
 • personuppgiftsbiträde till personuppgiftsansvarig (processor to controller).

Beslutet har publicerats i EU:s officiella tidning den 4 juni och träder ikraft den 27 juni. De till nu gällande standardavtalsklausulerna för överföring upphör att gälla den 27 september och kan således inte användas i nya avtal efter det datumet. För behandlingar som redan sker med stöd av tidigare standardavtalsklausuler gäller dessa till den 27 december 2022, under förutsättning att de behandlingar som är föremål för avtalet förblir oförändrade och att användningen av dessa klausuler säkerställer att överföringen av personuppgifter omfattas av lämpliga skyddsåtgärder. Innan 27 december 2022 behöver parter som överför personuppgifter med stöd av nuvarande standardavtalsklausuler således upphöra med överföringen eller ingå nya avtal, alternativt hitta annan laglig grund för överföringen.

Kommissionen har även antagit ett beslut rörande standardavtalsklausuler mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. Standardavtalsklausulerna i bilagan till beslutet får användas i avtal mellan en personuppgiftsansvarig och ett personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Uppdrag | 2021-05-06

TM & Partners har biträtt vid försäljning av Adtoox

TM & Partners har biträtt grundarna av Adtoox i förbindelse med försäljningen av bolaget till Peach, den globala plattformen för digitala reklamfilmsleveranser.

Adtoox grundades 2007 av Emil Brolin och Oskar Milton och tillhandahåller ett brett utbud av tjänster inom områdena reklamfilmsleverans, research och onlineannonsering.

TM & Partners team bestod av Sten Hedbäck (Partner, M&A), Philip Reznik (Senior Associate, M&A), Tom Bovaller (Associate, M&A), Fredrik Gustafsson (Partner, Tech) och Lisa Ericsson (Counsel, Employment). Livingstone var finansiell rådgivare till grundarna.

Uppdrag | 2021-05-05

TM & Partners har biträtt ett svenskt industribolag med outsourcing av IT-infrastruktur

TM & Partners har biträtt ett industribolag med ett Application Development och Maintenance-avtal (ADM) med en av de globala IT-leverantörerna. Tjänsterna kommer att användas i flera jurisdiktioner.

Avtalsvärdet uppgår till ca 4 miljoner euro per år.

Avtalen ingicks under augusti 2021.

TM & Partners team bestod av Fredrik Gustafsson, Erik Woodcock och Karolina Kjellberg.

Uppdrag | 2021-03-16

TM & Partners har biträtt ett industribolag med en strategisk satsning på cyber security

TM & Partners har biträtt ett industribolag med ett managed service-avtal avseende cyber security, inklusive Application Operations (AO) och konsulttjänster.

Avtalsvärdet uppgår till ca 4 miljoner SEK per år.

Avtalet ingicks under mars 2021.

TM & Partners team bestod av Fredrik Gustafsson och John Park.

Uppdrag | 2021-03-12

TM & Partners biträder RNB Retail and Brands AB (publ) i samband med försäljningen av Polarn O. Pyret AB

TM & Partners har biträtt RNB Retail and Brands AB (publ) i samband med försäljningen av det helägda dotterbolaget Polarn O. Pyret AB till Procuritas Capital Investors Fund VI. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 330 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis. Polarn O. Pyret är en svensk ikon och ett internationellt erkänt kvalitetsvarumärke inom barnkläder sedan 1976. Procuritas investerar i och utvecklar mellanstora nordiska bolag och har under drygt trettio år investerat i över 45 olika bolag.

TM & Partners team bestod av Niclas Högström (Partner, M&A), Mikael Ahlberg (Associate, M&A), Sofia Lindh (Associate, M&A), Sara Jacobson (Associate, M&A), Tobhias Brandell (Partner, Banking & Finance), Matilde Abejón (Associate, Banking & Finance), Fredrik Gustafsson (Partner, Tech) och Andreas Sahlstedt (Associate, Real Estate).

Uppdrag | 2021-03-03

TM & Partners har biträtt Oasmia Pharmaceutical vid förvärv av de globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering av Cantrixil

TM & Partners har biträtt Oasmia Pharmaceutical (Oasmia) vid förvärv av de globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering av Cantrixil, vilket är ett kliniskt program inom äggstockscancer. Transaktionen innefattar en initial betalning om 4 miljoner dollar och milstones-betalningar om upp till 42 miljoner dollar samt försäljningsbaserade royalties. Den australiensiska advokatbyrån Allens och TM & Partners var Oasmias rådgivare i transaktionen.

TM & Partners team utgjordes av:

Uppdrag | 2021-02-03

TM & Partners har biträtt Departments & Stores Europe AB vid försäljning av verksamheten i varuhusen Nordiska Kompaniet i Stockholm och Göteborg till NK Retail AB

TM & Partners har biträtt Departments & Stores Europe AB (DSE) vid försäljning av verksamheten i Nordiska Kompaniets varuhus i Stockholm och Göteborg till NK Retail AB. Köparen är ett dotterbolag till AB Nordiska Kompaniet som i sin tur är dotterbolag till Hufvudstaden. Genom försäljningen överlåts cirka 40 avdelningar i NK Stockholm och Göteborg. Räkenskapsåret 2019/2020 uppgick DSE:s omsättning till 773 miljoner kronor. Verksamhetens samtliga medarbetare, på cirka 400, erbjuds anställning hos NK Retail AB.

TM & Partners team bestod av:

Event | 2020-11-10

Fråga advokaten: GDPR

Den 25 november bjuder vi i samarbete med Jurek in till ett digitalt lunch-webinar där vi kommer att prata om och diskutera frågor relaterade till GDPR.

Webinariet kommer bland annat att handla om den nya vägledningen för hur arbetsgivare kan hantera personuppgifter om sina anställda enligt GDPR, som Datainspektionen publicerade den 4 oktober.

Ni kan ställa era frågor till advokater som är specialiserade inom GDPR, Lisa Ericsson från arbetsrättsgruppen och Fredrik Gustafsson från techgruppen.

Seminariet hålls onsdagen den 25 november kl 12-13. Ni får även denna gång möjlighet att ställa frågor under seminariet men vi uppmuntrar er att skicka in era frågor i förväg, för att innehållet skall bli så värdefullt som möjligt.

Mer info och anmälan hittar ni här. I samband med anmälan har ni även möjlighet att skicka in era frågor. Platserna är begränsade så säkra din plats idag!

Varmt välkomna!

Uppdrag | 2020-10-30

TM & Partners har biträtt Posti Group vid försäljning av Posti Messaging Scandinavia till Ropo Capital

TM & Partners har biträtt Posti Group i samband med försäljningen av Posti Messaging Scandinavia till Ropo Capital, ett portföljbolag till Adelis Equity. Posti Messaging Scandinavia är en ledande leverantör av multikanalslösningar för fakturering och meddelanden i Sverige och Norge, med cirka 38 miljoner euro i omsättning under 2019 och cirka 100 anställda.

TM & Partners team bestod av:

Uppdrag | 2020-10-29

TM & Partners har biträtt Footway vid förvärv av Caliroots

TM & Partners har biträtt Footway AB i förbindelse med förvärvet av Caliroots, ett starkt varumärke inom streetwear och sneakers. Förvärvet sker som en inkråmsöverlåtelse av Caliroots varumärken, domäner och varulager.

Footway som grundades 2010 är en e-handel med försäljning av produkter inom sport och mode via Footway.com, Sportamore.com, Brandos.com, Solestory.se mfl. Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. För ytterligare information om transaktionen och Footway, se Footways pressmeddelande här.

TM & Partners team bestod av:

Uppdrag | 2020-09-11

TM & Partners har biträtt NetNordic vid förvärv av Bolero

TM & Partners har biträtt NetNordic, en oberoende systemintegratör med Norvestor som huvudägare, vid förvärv av Bolero. Bolero levererar tjänster relaterade till bland annat moln, it-säkerhet, analys, nätverk och datacenter samt ett antal områden inom systemutveckling. Bolero har 80 medarbetare samt ett större antal underkonsulter som servar bolagets kundbas. Bolero finns representerade i Stockholm, Göteborg och Linköping. Både NetNordic och Bolero arbetar främst med stora och medelstora kunder i både offentlig och privat sektor. Det senaste räkenskapsåret uppgick Boleros intäkter till ca 270 miljoner kronor. Aktieägare i Bolero återinvesterar i NetNordic.

TM & Partners team bestod av:

Uppdrag | 2020-05-15

Törngren Magnell har biträtt Priveq Investment i samband med dess förvärv av en majoritetspost i det snabbväxande språk- och medieteknikföretaget Plint

Törngren Magnell har biträtt Priveq Investment i samband med dess förvärv av en majoritetspost i det snabbväxande språk- och medieteknikföretaget Plint i Göteborg. Plint, som arbetar nära streamingjätten Netflix, har vuxit från 11 till 236 miljoner på fem år. Bland kunderna märks också Amazon, Viacom, Volvo, IKEA och H&M.

För mer information om transaktionen se pressmeddelande här.

Törngren Magnells team bestod av Per Granström (delägare M&A), Philip Reznik (senior biträdande jurist M&A), Anna Elheim Sylten (biträdande jurist M&A),  Jacob Elovsson Hultin (biträdande jurist M&A), Fredrik Gustafsson (delägare tech), John Park (biträdande jurist tech), Cecilia Bergman (biträdande jurist arbetsrätt), Cecilia Rudels (delägare bank & finans), Marcus Kern Fahlander (biträdande jurist bank & finans), Louise Ekdahl (biträdande jurist bank & finans) och Andreas Sahlstedt (biträdande jurist fastighetsrätt).

Uppdrag | 2020-02-24

Törngren Magnell har biträtt Posti Group i samband med förvärv av Aditro Logistics

Törngren Magnell har biträtt Posti Group Oyj i samband med förvärv av Aditro Logistics Holding AB från Valedo Partners Fund II AB.

Posti är Finlands ledande post- och logistikföretag med en omsättning om ca. 1,6 miljarder Euro under 2018 och ca. 22 000 anställda. Förvärvet av Aditro Logistics stärker Postis närvaro i Norden och Östersjöregionen och ökar dess tillväxt inom logistiktjänster.

Aditro Logistics erbjuder en bred portfölj av logistiktjänster såsom lagerhållning, bemanning och transporttjänster. Koncernen har sex lagerlokaler i Sverige och ett i Norge, med totalt ca. 230 000 m2 lagringsutrymme, ca. 1,1 miljarder kronor i omsättning under 2019 och ca. 1 100 heltidsanställda.

Törngren Magnells team bestod av:

Press | 2019-09-12

Ny verksamhetsgrupp på Törngren Magnell: Fredrik Gustafsson och Erik Woodcock bygger upp den nya Techgruppen

Fredrik Gustafsson anslöt tidigare i september som ny delägare i Törngren Magnell med ansvaret att bygga upp verksamhetsgruppen inom Technology. Törngren Magnell har nu även rekryterat Erik Woodcock som Senior Counsel.

Fredrik och Erik är båda specialiserade på IT-relaterad affärsjuridik. Fredrik och Erik har arbetat ihop i ca sju år, senast på Advokatfirman Kahn Pedersen, och utgör ett sammansvetsat team. Tillsammans har de över 25 års erfarenhet av IT-relaterad affärsjuridik. De har stor erfarenhet av alla olika typer av IT-affärer, digitaliseringsprojekt, GDPR och juridiken kring de senaste IT-trenderna. Fredrik är dessutom, som en av tre i Sverige, rankad som ”Next Generation Lawyer” inom IT & Telecommunications av Legal 500.

Rekryteringen av Fredrik och Erik är ett led i Törngren Magnells satsning på IT-relaterad affärsjuridik. Fredrik, Erik och Lisa Ericsson kommer att utgöra kärnan i Törngren Magnells verksamhetsgrupp inom Technology. Lisa har mer än 10 års erfarenhet av affärsjuridik, har arbetat på Törngren Magnell sedan 2016 och är specialist på arbetsrättsligt integritetsskydd.

Vi upplever en stark och ökande efterfrågan från våra klienter på specialistkompetens inom IT och GDPR. Detta är numera en kärnkompetens i samband med transaktioner. I och med rekryteringen av Fredrik och Erik, och med kompetens vi redan har i huset, har Törngren Magnell nu ett av de vassare teamen på marknaden inom området Technology. Vi är oerhört glada att ha lyckats knyta till oss Fredrik och Erik.”, säger Kristoffer Stråth, Managing partner.

Törngren Magnell växer och kommer att fortsätta rekrytera såväl juniora som seniora medarbetare inom Technology och andra områden.

Kontakt:

Fredrik Gustafsson, Partner

Kristoffer Stråth, Managing Partner