Biträdande jurist

Jesper Björkman

Mobil: 076-00 283 46

Till Medarbetare

Jesper Björkman är biträdande jurist och verksam i byråns bank- och finansgrupp. Han tog juristexamen vid Stockholm universitet 2022 och har sedan tidigare examen i ekonomi. Han har tidigare erfarenhet från arbete med regelefterlevnad på fondbolag och som utredare av ekonomisk brottslighet på bank.