Advokat, delägare

Johan Wigh

Mobil: 076-00 283 26

Till Medarbetare

Johans specialistområde är kapitalmarknadsrätt och fond- och kapitalförvaltningsjuridik.

Johan har tidigare varit verksam på en ledande advokatbyrå i Stockholm där han arbetade med börsnoteringar, publika bud samt andra aktiemarknadstransaktioner.

Johan har även varit VD för fond- och värdepappersbolag inom East Capital-koncernen samt varit medlem i Fondbolagens föreningsstyrelse. Genom dessa sammanhang har Johan skaffat sig omfattande kunskap om kapitalförvaltningsbranschen och erhållit stor erfarenhet av regulatoriska frågor.

"Cares about his clients. Has deep knowhow on a wide range of topics."
Rankningsinstitutet IFLR1000
"Very analytical; good business sense; thorough in evaluations; nice to work with; right attitude with business partners."
Rankningsinstitutet IFLR1000

CV

Erfarenhet

 • Partner, Törngren Magnell & Partners Advokatfirma, 2015 –
 • VD och vice VD East Capital AB, 2012 – 2015
 • VD, East Capital Asset Management AB, 2010 – 2012
 • Bolagsjurist, East Capital Holding AB, 2008 – 2010
 • Senior Associate, Mannheimer Swartling, 2001 – 2008
 • Associate (secondment), Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, 2006 (sex månader)

Utbildning

 • Jur. kand. Uppsala Universitet, 1996 – 2001
 • Ekonomistudier, San Francisco State University, 1999 – 2000

Publikationer

 • International Comparative Legal Guides (ICLG) – Mergers & Acquisitions 2019
 • Global Legal Insights to: Initial Public Offerings 2019

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Rankning

Nyhetsbrev | 2023-11-22
Överväganden i samband med en vinstvarning
Under den senaste rapportperioden blev det i flera fall omfattande kursreaktioner på delårsrapporter från bolag på den svenska marknaden. Kraftiga kursreaktioner på en planerad rapport leder till frågan om det hade funnits skäl till en...
Under den senaste rapportperioden blev det i flera fall omfattande kursreaktioner på delårsrapporter från bolag på den...
Uppdrag | 2023-10-06
Vi har biträtt SaltX Technology i samband med en företrädesemission
Vi har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) i samband med en företrädesemission av aktier om cirka 69 miljoner kronor. SaltX Technology är ett svenskt greentech-bolag som bedriver verksamhet inom elektrifieringsteknik för främst kalk- och...
Vi har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) i samband med en företrädesemission av aktier om cirka...
Uppdrag | 2023-08-10
TM & Partners legal rådgivare till Teqnion AB vid riktad emission
Teqnion AB (”Teqnion”) har genomfört en riktad emission av aktier till Phoenician Capital (USA), Braddock Partners (rådgivare, Akre Capital Management) (USA), Woodlock House Family Capital/Chris Mayer (USA), Spiltan Invest (Sverige), REQ Capital (Norge) samt Axxion...
Teqnion AB (”Teqnion”) har genomfört en riktad emission av aktier till Phoenician Capital (USA), Braddock Partners (rådgivare,...
Uppdrag | 2022-12-08
TM & Partners har biträtt Färna Invest i samband med förvärvet av Indiska
TM & Partners har biträtt Färna Invest AB, ett investeringsbolag som grundats och ägs av Gerald Engström, i samband med förvärvet av samtliga tillgångar och rättigheter från Indiska Magasinet AB konkursbo genom det nybildade bolaget...
TM & Partners har biträtt Färna Invest AB, ett investeringsbolag som grundats och ägs av Gerald Engström,...
Uppdrag | 2022-07-26
TM & Partners har biträtt FUUD i samband med en företrädesemission och en riktad konvertibelemission
TM & Partners har biträtt FUUD AB (publ) i samband med en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, och en riktad konvertibelemission. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget initialt cirka 63,6 miljoner kronor före avdrag...
TM & Partners har biträtt FUUD AB (publ) i samband med en företrädesemission av units, bestående av...
Uppdrag | 2022-07-04
TM & Partners har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) i samband med samarbetsavtal och riktad emission
SaltX Technology Holding AB (publ) (“SaltX”) har ingått ett kommersiellt samarbetsavtal med SMA Mineral AB (”SMA”), en av Nordens ledande kalkproducenter, för att starta tillverkning av grön kalk. Som ett led i samarbetet har SaltX...
SaltX Technology Holding AB (publ) (“SaltX”) har ingått ett kommersiellt samarbetsavtal med SMA Mineral AB (”SMA”), en...
Uppdrag | 2022-05-31
TM & Partners har biträtt Vivesto i samband med en fullt säkerställd företrädesemission om 151 miljoner kronor
TM & Partners har biträtt Vivesto AB i samband med en fullt säkerställd företrädesemission om 151 miljoner kronor. Danske Bank A/S, Sverige filial agerade finansiell rådgivare och Sole Bookrunner i samband med företrädesemissionen. Vivesto är...
TM & Partners har biträtt Vivesto AB i samband med en fullt säkerställd företrädesemission om 151 miljoner...
Uppdrag | 2022-03-29
TM & Partners har biträtt CombinedX AB (publ) i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market
TM & Partners har biträtt CombinedX AB (publ) i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Handeln med bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market inleddes den...
TM & Partners har biträtt CombinedX AB (publ) i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq...
Uppdrag | 2022-03-28
TM & Partners har biträtt Fuud vid ingående av avtal avseende förvärv av GI-boxen och Foodbox
TM & Partners har biträtt FUUD AB (publ) vid ingående av avtal avseende förvärv av samtliga aktier i GI-boxen Sweden AB och Foodbox Scandinavia AB. GI-boxen är ett snabbväxande bolag inom E-handel av hälsosamma livsmedel....
TM & Partners har biträtt FUUD AB (publ) vid ingående av avtal avseende förvärv av samtliga aktier...
Uppdrag | 2021-12-10
TM & Partners rådgivare i samband med utdelningen och noteringen av Careium på Nasdaq First North Growth Market
TM & Partners har biträtt Careium AB (publ) (”Careium”) och DORO AB (”Doro”) i samband med utdelningen av samtliga aktier i Careium till Doros aktieägare och den efterföljande noteringen av Careium på Nasdaq First North...
TM & Partners har biträtt Careium AB (publ) (”Careium”) och DORO AB (”Doro”) i samband med utdelningen...
Uppdrag | 2021-12-01
TM & Partners har biträtt RNB Retail and Brands AB i samband med försäljningen av Brothers & Sisters AB, förvärvet av Coala-Life AB och konverteringen av obligationslån
TM & Partners har biträtt RNB Retail and Brands AB (”RNB”) i samband med försäljningen av Brothers & Sisters AB, som äger samtliga aktier i Brothers AB, till det norska investmentbolaget Jotunfjell Partners AS, förvärvet...
TM & Partners har biträtt RNB Retail and Brands AB (”RNB”) i samband med försäljningen av Brothers...
Uppdrag | 2021-10-11
TM & Partners legal rådgivare till Infrea AB vid riktad nyemission
Infrea AB (”Infrea”) har genomfört en riktad emission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av Pareto Securities AB. Genom emissionen tillförs Infrea cirka 66,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Infrea erbjuder produkter, tjänster och service...
Infrea AB (”Infrea”) har genomfört en riktad emission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av Pareto...
Uppdrag | 2021-09-09
TM & Partners har biträtt Söder Sportfiske AB i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market
TM & Partners har biträtt Söder Sportfiske AB i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Handeln med bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market inleddes den 9 september...
TM & Partners har biträtt Söder Sportfiske AB i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq...
Uppdrag | 2021-05-27
TM & Partners har biträtt Arla Plast AB i samband med notering på Nasdaq Stockholm
TM & Partners har biträtt Arla Plast AB i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Handeln med bolagets aktier på Nasdaq Stockholm inleddes den 25 maj 2021. Arla Plast är en tillverkare...
TM & Partners har biträtt Arla Plast AB i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq...
Uppdrag | 2021-05-18
TM & Partners legal rådgivare till SaltX Technology Holding AB (publ) vid riktad emission
SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX”) har genomfört en riktad emission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av Pareto Securities AB. Genom emissionen tillförs SaltX cirka 60 miljoner kronor före emissionskostnader. SaltX utvecklar och...
SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX”) har genomfört en riktad emission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande,...
Uppdrag | 2021-03-03
TM & Partners har biträtt Oasmia Pharmaceutical vid förvärv av de globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering av Cantrixil
TM & Partners har biträtt Oasmia Pharmaceutical (Oasmia) vid förvärv av de globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering av Cantrixil, vilket är ett kliniskt program inom äggstockscancer. Transaktionen innefattar en initial betalning om 4 miljoner...
TM & Partners har biträtt Oasmia Pharmaceutical (Oasmia) vid förvärv av de globala rättigheterna för utveckling och...
Uppdrag | 2021-02-22
TM & Partners legal rådgivare till Arcane Crypto AB vid riktad nyemission
Arcane Crypto AB (”Arcane Crypto”) har genomfört en riktad nyemission av aktier till två investerare. Genom emissionen tillförs Arcane Crypto cirka 49,5 miljoner kronor före transaktionskostnader. Som en del av transaktionen har Arcane Crypto även...
Arcane Crypto AB (”Arcane Crypto”) har genomfört en riktad nyemission av aktier till två investerare. Genom emissionen...
Uppdrag | 2021-02-11
TM & Partners rådgivare i samband med omvänt förvärv av Arcane Crypto på Nasdaq First North Growth Market
TM & Partners har agerat legal rådgivare till Arcane Crypto AS i samband med det omvända förvärv varigenom Vertical Ventures AB (publ) förvärvat samtliga aktier i det norska bolaget Arcane Crypto AS. Köpeskillingen utgjordes av...
TM & Partners har agerat legal rådgivare till Arcane Crypto AS i samband med det omvända förvärv...
Publikation | 2020-12-21
Noteringar av Special Purpose Acquisition Companies (”SPACs”) i Sverige
Johan Wigh, Sebastian Hellesnes och Jacob Elovsson Hultin analyserar viktiga juridiska frågor avseende noteringar av så kallade Special Purpose Acquisition Companies (”SPACs”) i Sverige. Läs artikeln här.
Johan Wigh, Sebastian Hellesnes och Jacob Elovsson Hultin analyserar viktiga juridiska frågor avseende noteringar av så kallade...
Uppdrag | 2020-11-06
TM & Partners rådgivare i samband med utdelningen och noteringen av CDON på Nasdaq First North Growth Market
TM & Partners har agerat legal rådgivare till CDON AB och Nelly Group AB (publ) (tidigare Qliro Group AB (publ)) i samband med utdelningen av samtliga aktier i CDON till Nelly Groups aktieägare och den...
TM & Partners har agerat legal rådgivare till CDON AB och Nelly Group AB (publ) (tidigare Qliro...
Uppdrag | 2020-10-27
TM & Partners har biträtt Saxlund i samband med en företrädesemission
TM & Partners har biträtt Saxlund Group AB med en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) om cirka 85 MSEK. Saxlund är en miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och servar utrustning och anläggningar för miljövänlig, effektiv...
TM & Partners har biträtt Saxlund Group AB med en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) om...
Uppdrag | 2020-10-15
TM & Partners legal rådgivare till Adventure Box Technology AB (publ) vid riktad emission
Adventure Box Technology AB (publ) (”Adventure Box”) har genomfört riktad emission aktier i en private placement, genomfört av Pareto Securities AB. Genom emissionen tillförs Adventure Box cirka 60 miljoner kronor före emissionskostnader. Adventure Box är...
Adventure Box Technology AB (publ) (”Adventure Box”) har genomfört riktad emission aktier i en private placement, genomfört...
Uppdrag | 2020-10-14
TM & Partners legal rådgivare till The Hans and Barbara Bergstrom Foundation i samband med Paradigm Capitals publika bud på Internationella Engelska Skolan
TM & Partners har agerat rådgivare till The Hans and Barbara Bergstrom Foundation i samband med det kontanta budpliktserbjudande på Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (“IES”) som lämnats av ett konsortium som...
TM & Partners har agerat rådgivare till The Hans and Barbara Bergstrom Foundation i samband med det...
Uppdrag | 2020-10-05
TM & Partners legal rådgivare till Inission AB vid riktad emission
Inission AB (”Inission”) har genomfört riktad emission av B-aktier i en private placement, genomfört av Nordea Bank Abp, filial i Sverige. Genom emissionen tillförs Inission cirka 88,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Inission är en lönsam...
Inission AB (”Inission”) har genomfört riktad emission av B-aktier i en private placement, genomfört av Nordea Bank...
Publikation | 2020-03-17
Förenklad hybridstämma
Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämma hållas på den ort där styrelsen har sitt säte (eller i förekommande fall på en annan i bolagsordningen angiven ort), vilket anses innebära att bolagsstämman ska anordnas på en viss plats...
Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämma hållas på den ort där styrelsen har sitt säte (eller i förekommande fall...
Uppdrag | 2019-12-19
TM & Partners har biträtt RNB i samband med dess företrädesemission
TM & Partners har biträtt RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) i anslutning till dess företrädesemission om cirka 84,8 MSEK. Vidare biträdde Törngren Magnell RNB med det skriftliga förfarandet för bolagets säkerställda obligationslån om 400...
TM & Partners har biträtt RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) i anslutning till dess företrädesemission om...
Uppdrag | 2019-12-02
Törngren Magnell har biträtt Adventure Box Technology AB med noteringsprocess vid Nasdaq First North Growth Market
Törngren Magnell har i egenskap av legal rådgivare biträtt Adventure Box Technology AB med en noteringsprocess. Handel med bolagets aktie vid Nasdaq First North Growth Market inleddes 2 december 2019. Adventure Box tillhandahåller en plattform...
Törngren Magnell har i egenskap av legal rådgivare biträtt Adventure Box Technology AB med en noteringsprocess. Handel...
Uppdrag | 2019-04-04
Törngren Magnell har biträtt Teqnion AB med noteringsprocess vid Nasdaq First North
Törngren Magnell har i egenskap av legal rådgivare biträtt Teqnion AB med en noteringsprocess. Bolagets aktie har godkänts för handel vid Nasdaq First North, som inleddes torsdagen den 4 april 2019. Teqnion AB är en industrikoncern...
Törngren Magnell har i egenskap av legal rådgivare biträtt Teqnion AB med en noteringsprocess. Bolagets aktie har...
Uppdrag | 2019-03-27
Törngren Magnell har biträtt Frill Holding AB (publ) med noteringsprocess vid Nasdaq First North
Törngren Magnell har i egenskap av legal rådgivare biträtt Frill Holding AB (publ) med en noteringsprocess. Bolagets aktie har godkänts för handel vid Nasdaq First North, som inleddes onsdagen den 27 mars 2019. Frill är...
Törngren Magnell har i egenskap av legal rådgivare biträtt Frill Holding AB (publ) med en noteringsprocess. Bolagets...
Uppdrag | 2018-12-13
Törngren Magnell har biträtt SaltX med en företrädesemission
Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) med en företrädesemission om 80,6 MSEK. SaltX Technology Holding AB (publ) är ett svenskt innovationsföretag som har utvecklat och patenterat en teknologi med vilken energi kan...
Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) med en företrädesemission om 80,6 MSEK. SaltX Technology...
Uppdrag | 2018-12-06
Törngren Magnell har biträtt Youcal AB i processen att bli betalningsinstitut
TM & Partners har biträtt Youcal AB med dess ansökan till Finansinspektionen om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut. Bolaget tillhandahåller, under varumärket Youcal samt via de internetbaserade tjänsterna boka.se och youcal.com, en boknings och...
TM & Partners har biträtt Youcal AB med dess ansökan till Finansinspektionen om tillstånd att bedriva verksamhet...
Uppdrag | 2018-02-12
Törngren Magnell har biträtt Ripasso Energy AB (publ) med två kapitalanskaffningar
Törngren Magnell har biträtt Ripasso Energy AB (publ) med en konvertibelemission om 25,1 MSEK som tecknades till 153 % och en aktieemission om 91,7 MSEK som tecknades till 121%. Ripasso Energy AB (publ) är noterad...
Törngren Magnell har biträtt Ripasso Energy AB (publ) med en konvertibelemission om 25,1 MSEK som tecknades till...
Uppdrag | 2018-01-22
Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) vid förvärv av SunCool AB genom fusion
Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX”) vid förvärv av SunCool AB (”SunCool”). Förvärvet genomfördes genom en fusion där SaltX absorberade SunCool. Som ersättning för förvärvet av SunCool erlade SaltX nyemitterade aktier...
Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX”) vid förvärv av SunCool AB (”SunCool”). Förvärvet...
Publikation | 2018-01-19
Nya regler om skattelättnader för personaloptioner
Den 1 januari 2018 trädde nya regler om skattelättnader för personaloptioner i kraft. Läs mer om de nya reglerna här: Skattelättnader för personaloptioner.
Den 1 januari 2018 trädde nya regler om skattelättnader för personaloptioner i kraft. Läs mer om de...
Uppdrag | 2017-06-28
Törngren Magnell har biträtt Saxlund Group AB med en företrädesemission om 64 MSEK
Törngren Magnell har biträtt Saxlund Group AB (u.n.ä.f. Pilum AB) med en företrädesemission om 64 MSEK. Saxlund Group AB är noterat på Nasdaq First North Premier. Törngren Magnells team bestod av Johan Wigh (Partner), Viktor...
Törngren Magnell har biträtt Saxlund Group AB (u.n.ä.f. Pilum AB) med en företrädesemission om 64 MSEK. Saxlund...
Uppdrag | 2017-05-30
Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) med en företrädesemission om 100 MSEK
TM & Partners har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) med en företrädesemission om 100 MSEK. Emissionen övertecknades med närmare 49 MSEK. SaltX Technology är noterat på Nasdaq First North. ”Intresset har varit stort för...
TM & Partners har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) med en företrädesemission om 100 MSEK. Emissionen...
Uppdrag | 2016-12-01
Törngren Magnell har biträtt Ripasso Energy AB med kapitalanskaffningar samt noteringsprocess vid NGM Nordic MTF
Törngren Magnell har i egenskap av projektledare och legal rådgivare biträtt Ripasso Energy AB (publ) med nyemissioner samt en efterföljande noteringsprocess. Bolagets aktie har godkänts för handel vid NGM Nordic MTF, som inleddes måndagen den...
Törngren Magnell har i egenskap av projektledare och legal rådgivare biträtt Ripasso Energy AB (publ) med nyemissioner...
Uppdrag | 2016-05-18
Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology med ett apportförvärv samt efterföljande noteringsprocess.
Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology (tidigare ClimateWell  AB) med ett apportförvärv samt efterföljande noteringsprocess. Måndagen den 16 maj 2016 ringde VD Karl Bohman och grundaren Göran Bolin i klockan hos Nasdaq Stockholm och därmed...
Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology (tidigare ClimateWell  AB) med ett apportförvärv samt efterföljande noteringsprocess. Måndagen den...
Nyhet | 2016-05-13
Johan Wigh utsedd till managing partner
Johan Wigh har utsetts till managing partner på Törngren Magnell. Johan är verksam inom byråns kapitalmarknadsgrupp med specialisering mot fond- och kapitalförvaltningsbranschen. Han kommer närmast från East Capital där han inom koncernen innehaft olika VD...
Johan Wigh har utsetts till managing partner på Törngren Magnell. Johan är verksam inom byråns kapitalmarknadsgrupp med...
Uppdrag | 2016-05-09
Törngren Magnell har biträtt QQM Fund Management i samband med lansering av ny fondstruktur
Törngren Magnell har biträtt QQM Fund Management AB i samband med lansering av en ny fondstruktur, vilket har inkluderat bildande av två nya matarfonder och en ny mottagarfond samt omvandling av en befintlig fond till...
Törngren Magnell har biträtt QQM Fund Management AB i samband med lansering av en ny fondstruktur, vilket...
Nyhetsbrev | 2023-11-22

Överväganden i samband med en vinstvarning

Under den senaste rapportperioden blev det i flera fall omfattande kursreaktioner på delårsrapporter från bolag på den svenska marknaden. Kraftiga kursreaktioner på en planerad rapport leder till frågan om det hade funnits skäl till en vinstvarning (eller omvänd vinstvarning). I det följande redogör vi för reglerna om vinstvarning.

Bolag vars finansiella instrument är upptagna till handel på exempelvis en reglerad marknad eller MTF-plattform offentliggör regelbundet finansiell information. I många fall sker det genom kvartalsvisa delårsrapporter som publiceras på förutbestämda datum som kommuniceras innan räkenskapsåret inleds.

Samma bolag är skyldiga att följa EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Enligt MARs informationsgivningsregler är ett bolag skyldigt att så snart som möjligt informera allmänheten om insiderinformation som direkt berör bolaget. Med insiderinformation förstås information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör ett eller flera bolag eller ett eller flera finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på de finansiella instrumenten eller relaterade finansiella derivatinstrument. Det kan därför föreligga en skyldighet att offentliggöra finansiella resultatavvikelser i förväg genom en så kallad vinstvarning (eller omvänd vinstvarning).

Vilka finansiella avvikelser utgör insiderinformation?

För att kunna avgöra om avvikelser avseende bolagets resultat eller finansiella ställning utgör insiderinformation ska en helhetsbedömning av omständigheterna i det aktuella fallet göras med utgångspunkt i den information som bolaget tidigare har kommunicerat till marknaden i fråga om finansiella resultat, prognoser och framåtblickande uttalanden. Vid denna bedömning bör även naturliga säsongsvariationer i den bransch som bolaget verkar och den allmänna marknadsutvecklingen beaktas.

Analytikerestimat, om sådana finns tillgängliga, kan ses som en relevant indikation på hur bolagets historiska kommunikation har uppfattats och vilka marknadsförväntningar den har gett upphov till. Det gäller särskilt om bolaget bevakas av flera analytiker och deras bild av bolaget är samstämmig. Analysen av om en avvikelse föreligger kan dock inte endast baseras på en jämförelse av analytikerestimaten, utan en bredare analys erfordras.

Om bedömningen leder till att det förekommer en relevant avvikelse och denna sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på bolagets finansiella instrument – varmed ska förstås att en förnuftig investerare sannolikt skulle utnyttja informationen som en del av grunden för sitt investeringsbeslut – ska information om avvikelsen offentliggöras. Mindre avvikelser föranleder således ingen separat informationsgivningsskyldighet. En rimlig utgångspunkt i det avseendet är att det inte föreligger skyldighet att vinstvarna om informationen håller sig inom vad som kan anses utgöra ett normalt intervall mot bakgrund av vad bolaget tidigare har kommunicerat och andra kända omständigheter.

Huvudregeln är att offentliggörande av insiderinformation ska ske så snart som möjligt. Offentliggörandet får dock skjutas upp, exempelvis till det planerade rapportdatumet, om vissa villkor är uppfyllda. Ett av dessa villkor är att det inte ska vara sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder allmänheten.

Enligt riktlinjer utfärdade av den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ESMA, skulle ett uppskjutet offentliggörande av insiderinformation sannolikt vilseleda allmänheten i åtminstone följande situationer:

 • Insiderinformationen avviker väsentligt från bolagets tidigare offentliggjorda meddelanden om den fråga som insiderinformationen avser.
 • Insiderinformationen gäller det faktum att bolagets finansiella mål troligtvis inte kommer att uppnås, om dessa mål tidigare har offentliggjorts.
 • Insiderinformationen står i strid med marknadens förväntningar, om sådana förväntningar baseras på signaler som bolaget tidigare har skickat till marknaden till exempel i intervjuer, vid presentationsmöten med investerare eller i andra typer av kommunikation som härrör från eller har godkänts av bolaget.

Mot denna bakgrund kan det konstateras att utrymmet för att skjuta upp offentliggörandet av information om en finansiell avvikelse som är så väsentlig att den bedöms utgöra insiderinformation är begränsat eftersom det uppskjutna offentliggörandet i normala fall sannolikt skulle vilseleda allmänheten. Vi ser en risk att vinstvarningsinstitutet underanvänds och skulle inte bli förvånade om tillsynen skärps på detta område.

För att minska risken för misstag på detta område rekommenderar vi därför noterade bolag att se över sina interna rutiner för att löpande identifiera avvikelser som föranleder skyldighet att vinstvarna. Särskild vaksamhet krävs av bolag som har avgett finansiella prognoser med konkreta uppgifter om den förväntade nivån av resultatet eller andra nyckeltal. Om avvikelsen uppmärksammas nära inpå ett planerat delårsrapportdatum kan det, bortsett från att riskera att utgöra en överträdelse av MAR, ge intryck av att bolaget inte har haft kontroll på resultatutvecklingen och/eller att de interna rutinerna är bristfälliga.

Vill du veta mer? Kontakta gärna:

Uppdrag | 2023-10-06

Vi har biträtt SaltX Technology i samband med en företrädesemission

Vi har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) i samband med en företrädesemission av aktier om cirka 69 miljoner kronor.

SaltX Technology är ett svenskt greentech-bolag som bedriver verksamhet inom elektrifieringsteknik för främst kalk- och cementindustrin samt storskalig industriell energilagring. SaltX Technologys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Vårt team bestod huvudsakligen av:

Uppdrag | 2023-08-10

TM & Partners legal rådgivare till Teqnion AB vid riktad emission

Teqnion AB (”Teqnion”) har genomfört en riktad emission av aktier till Phoenician Capital (USA), Braddock Partners (rådgivare, Akre Capital Management) (USA), Woodlock House Family Capital/Chris Mayer (USA), Spiltan Invest (Sverige), REQ Capital (Norge) samt Axxion S.A på uppdrag av P&R Real Value (UK). Genom emissionen tillförs Teqnion cirka 175 MSEK.

TM & Partners och Milbank LLP agerade legala rådgivare till Teqnion i samband med den riktade emissionen.

Vårt team bestod huvudsakligen av:

Uppdrag | 2022-12-08

TM & Partners har biträtt Färna Invest i samband med förvärvet av Indiska

TM & Partners har biträtt Färna Invest AB, ett investeringsbolag som grundats och ägs av Gerald Engström, i samband med förvärvet av samtliga tillgångar och rättigheter från Indiska Magasinet AB konkursbo genom det nybildade bolaget Indiska 1901 AB. Indiska erbjuder heminredning, kläder och accessoarer och är verksamt i Sverige, Norge och Finland.

TM & Partners team bestod huvudsakligen av delägarna Jens Haneklint, Johan Wigh och Anna Jerndorf, seniora biträdande juristen Amela Balijaj och biträdande juristerna Jacob Elovsson Hultin, Carl Östlund, Matilda Andersson, samt Philip Bihl.

 

Uppdrag | 2022-07-26

TM & Partners har biträtt FUUD i samband med en företrädesemission och en riktad konvertibelemission

TM & Partners har biträtt FUUD AB (publ) i samband med en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, och en riktad konvertibelemission. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget initialt cirka 63,6 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, och genom den riktade konvertibelemissionen tillförs bolaget cirka 23 miljoner kronor.

Med visionen att bli ett ledande nordiskt företag på FMCG-marknaden samlar FUUD en rad svenska varumärken inom functional foods under samma tak. FUUD är idag en koncern verksam inom en rad olika produktkategorier med totalt elva varumärken, däribland Beijing8, iQ Fuel och Homie. FUUD:s aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

TM & Partners team bestod huvudsakligen av Johan Wigh (delägare), Philip Bihl (biträdande jurist), Jacob Elovsson Hultin (biträdande jurist) och Emily Frempomaa (biträdande jurist).

Uppdrag | 2022-07-04

TM & Partners har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) i samband med samarbetsavtal och riktad emission

SaltX Technology Holding AB (publ) (“SaltX”) har ingått ett kommersiellt samarbetsavtal med SMA Mineral AB (”SMA”), en av Nordens ledande kalkproducenter, för att starta tillverkning av grön kalk. Som ett led i samarbetet har SaltX genomfört en riktad emission till SMA som tillför SaltX cirka 73 MSEK.

SaltX utvecklar och säljer patenterade energilagringslösningar. SaltX arbetar för att utveckla och erbjuda hållbar teknik och lösningar som gynnar kunder, klimat och samhälle.

TM & Partners agerade legal rådgivare till SaltX i samband med samarbetsavtalet och den riktade emissionen. TM & Partners team bestod huvudsakligen av Johan Wigh (delägare) och Jacob Elovsson Hultin (biträdande jurist). Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare i samband med den riktade emissionen.

Uppdrag | 2022-05-31

TM & Partners har biträtt Vivesto i samband med en fullt säkerställd företrädesemission om 151 miljoner kronor

TM & Partners har biträtt Vivesto AB i samband med en fullt säkerställd företrädesemission om 151 miljoner kronor. Danske Bank A/S, Sverige filial agerade finansiell rådgivare och Sole Bookrunner i samband med företrädesemissionen.

Vivesto är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolagets egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Vivestos aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

TM & Partners teams bestod av Johan Wigh (delägare), Jacob Elovsson Hultin (biträdande jurist), Philip Bihl (biträdande jurist) och Emily Frempomaa (biträdande jurist).

Uppdrag | 2022-03-29

TM & Partners har biträtt CombinedX AB (publ) i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

TM & Partners har biträtt CombinedX AB (publ) i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Handeln med bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market inleddes den 28 mars 2022.

CombinedX är en grupp IT-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Bolaget levererar tjänster genom nio helägda specialistbolag som vart och ett har ett marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch. Specialistbolagen är Nethouse, Elvenite, Netgain, CloudPro, Ninetech, Viewbase, Attentec, Smartsmiling och Two.

TM & Partners team bestod huvudsakligen av Johan Wigh (Partner, kapitalmarknad), Per Granström (Partner, M&A), Hanna Hillgren (Associate, kapitalmarknad), Bianca Karlberg (Associate, kapitalmarknad) och Tom Bovaller (Associate, M&A).

Uppdrag | 2022-03-28

TM & Partners har biträtt Fuud vid ingående av avtal avseende förvärv av GI-boxen och Foodbox

TM & Partners har biträtt FUUD AB (publ) vid ingående av avtal avseende förvärv av samtliga aktier i GI-boxen Sweden AB och Foodbox Scandinavia AB.

GI-boxen är ett snabbväxande bolag inom E-handel av hälsosamma livsmedel. Bolaget säljer ett urval av näringsrika och smakrika frysta färdigmaträtter med en balans mellan proteiner, naturliga fetter och nyttiga kolhydrater. Foodbox är ett bolag inom segmentet träning och hälsa med över 450 återförsäljare i Sverige. Bolaget säljer ett urval av 13 nyttiga färdiglagade rätter genom sina egna frysar i gym, sporthallar och andra träningsanläggningar runt om i landet. Maträtterna är speciellt framtagna för att främja ett aktivt liv för de som vill må bra och komma i form.

För ytterligare information, se pressmeddelande.

TM & Partners team bestod av delägarna Vaiva Eriksson och Johan Wigh samt biträdande jurister Sofia Lindh, Tom Bovaller, Philip Bihl, Jacob Elovsson Hultin, Sara Jacobson, Cecilia Bergman, Markus Ellström och Alexandra Rosell.

Uppdrag | 2021-12-10

TM & Partners rådgivare i samband med utdelningen och noteringen av Careium på Nasdaq First North Growth Market

TM & Partners har biträtt Careium AB (publ) (”Careium”) och DORO AB (”Doro”) i samband med utdelningen av samtliga aktier i Careium till Doros aktieägare och den efterföljande noteringen av Careium på Nasdaq First North Growth Market. Handeln med Careiums aktier på Nasdaq First North Growth Market inleddes den 10 december 2021.

Careium, som tidigare utgjorde Doros affärsområde Doro Care, är en av de ledande aktörerna inom välfärdsteknik i Europa. Careiums erbjudande inom välfärdsteknik är brett; mjukvaruplattform, stationära och mobila trygghetslarm, fjärrtillsyn och larmmottagning erbjuds till offentliga aktörer, civilsamhälle och privata företag. Bolaget tillhandahåller sina tjänster till fler än 400 000 seniorer i Sverige, Norge, Nederländerna och Storbritannien varav merparten är uppkopplade till bolagets sex larmcentraler, där mer än 25 000 larm hanteras varje dag.

TM & Partners team bestod huvudsakligen av:

 

Uppdrag | 2021-12-01

TM & Partners har biträtt RNB Retail and Brands AB i samband med försäljningen av Brothers & Sisters AB, förvärvet av Coala-Life AB och konverteringen av obligationslån

TM & Partners har biträtt RNB Retail and Brands AB (”RNB”) i samband med försäljningen av Brothers & Sisters AB, som äger samtliga aktier i Brothers AB, till det norska investmentbolaget Jotunfjell Partners AS, förvärvet av Coala-Life AB (”Coala Life”) genom apportemission och konverteringen av RNB:s obligationslån till ovillkorade kapitaltillskott och aktier i bolaget.

Jotunfjell Partners AS har ett primärt fokus på nordisk detaljhandel, och innehar idag bland annat den svenska klädkedjan Pagelle.

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Bolaget har utvecklat en portfölj av patenterade produkter och tjänster för digital distansövervakning, analys och screening av hjärtat.

Till följd av transaktionerna ändrade RNB företagsnamn till Coala-Life Group AB (publ) och verksamhetsinriktning till utveckling, marknadsföring och försäljning av medicinteknik. Därtill genomfördes ett listbyte av RNB:s aktier från Nasdaq Stockholm till Nasdaq First North Growth Market i samband med transaktionernas slutförande.

TM & Partners team bestod av:

Uppdrag | 2021-10-11

TM & Partners legal rådgivare till Infrea AB vid riktad nyemission

Infrea AB (”Infrea”) har genomfört en riktad emission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av Pareto Securities AB. Genom emissionen tillförs Infrea cirka 66,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin består i att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affärsplan. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

TM & Partners agerade legal rådgivare till Infrea i samband med den riktade emissionen. TM & Partners team bestod av Johan Wigh (delägare), Hanna Hillgren (biträdande jurist) och Bianca Karlberg (biträdande jurist). Pareto Securities AB agerade Sole Manager och Bookrunner i samband med den riktade emissionen.

Uppdrag | 2021-09-09

TM & Partners har biträtt Söder Sportfiske AB i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

TM & Partners har biträtt Söder Sportfiske AB i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Handeln med bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market inleddes den 9 september 2021.

Söder Sportfiske är ett ledande sportfiskeföretag i Norden med en etablerad omnikanalplattform som inkluderar såväl internationell e-handel som fysisk handel för sportfiskerelaterade produkter. Bolaget erbjuder ett brett och genomtänkt sortiment för det moderna sportfisket samt konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser. Bolaget äger och utvecklar även egna varumärken, Söder Custom, Söder Tackle och Eastfield Lures, som säljs primärt via Bolagets e-handel.

TM & Partners team bestod huvudsakligen av Johan Wigh (Partner, kapitalmarknad) och Hanna Hillgren (Associate, kapitalmarknad).

Uppdrag | 2021-05-27

TM & Partners har biträtt Arla Plast AB i samband med notering på Nasdaq Stockholm

TM & Partners har biträtt Arla Plast AB i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Handeln med bolagets aktier på Nasdaq Stockholm inleddes den 25 maj 2021.

Arla Plast är en tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Plastskivorna är tillverkade i polykarbonat (PC), akrylnitrilbutadienstyren (ABS) och glykolmodifierad polyetentereftalat (PETG), och har ett stort antal användningsområden, såsom för säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, skyddsbarriärer, resväskor, fordonsdetaljer samt diverse byggrelaterade användningsområden. Bolaget grundades 1969 och har sitt huvudkontor i Borensberg, Sverige. Produktionen sker vid tre produktionsanläggningar som är lokaliserade i Borensberg samt i Kadaň och Pelhřimov i Tjeckien.

TM & Partners team bestod huvudsakligen av:

Därutöver har stort antal andra medarbetare bidragit inom respektive expertområden.

Uppdrag | 2021-05-18

TM & Partners legal rådgivare till SaltX Technology Holding AB (publ) vid riktad emission

SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX”) har genomfört en riktad emission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av Pareto Securities AB. Genom emissionen tillförs SaltX cirka 60 miljoner kronor före emissionskostnader.

SaltX utvecklar och säljer patenterade energilagringslösningar baserat på nanocoatat salt. Bolagets mål är att utveckla och erbjuda hållbara tekniska lösningar som gynnar kunder, klimat och samhälle. SaltX energilagringskoncept, EnerStore, är en storskalig energilagringslösning som lagrar energi i olika slag och laddar ut värme/ånga/el till städer och/eller industrier, vilket gör det möjligt att flytta energi där behovet finns som mest. Energilagret är ett termo-kemisk energilager som är baserat på SaltX unika patenterade nanocoatade salt.

TM & Partners agerade legal rådgivare till SaltX i samband med den riktade emissionen. TM & Partners team bestod av Johan Wigh (delägare), Philip Bihl (biträdande jurist) och Jacob Elovsson Hultin (biträdande jurist). Pareto Securities AB agerade Sole Manager och Bookrunner i samband med den riktade nyemissionen.

Uppdrag | 2021-03-03

TM & Partners har biträtt Oasmia Pharmaceutical vid förvärv av de globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering av Cantrixil

TM & Partners har biträtt Oasmia Pharmaceutical (Oasmia) vid förvärv av de globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering av Cantrixil, vilket är ett kliniskt program inom äggstockscancer. Transaktionen innefattar en initial betalning om 4 miljoner dollar och milstones-betalningar om upp till 42 miljoner dollar samt försäljningsbaserade royalties. Den australiensiska advokatbyrån Allens och TM & Partners var Oasmias rådgivare i transaktionen.

TM & Partners team utgjordes av:

Uppdrag | 2021-02-22

TM & Partners legal rådgivare till Arcane Crypto AB vid riktad nyemission

Arcane Crypto AB (”Arcane Crypto”) har genomfört en riktad nyemission av aktier till två investerare. Genom emissionen tillförs Arcane Crypto cirka 49,5 miljoner kronor före transaktionskostnader. Som en del av transaktionen har Arcane Crypto även genomfört en riktad emission av teckningsoptioner som potentiellt, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, kan tillföra Arcane Crypto ytterligare maximalt 24,75 miljoner kronor.

Arcane Crypto utvecklar och investerar i projekt med fokus på bitcoin och digitala tillgångar. Arcane Crypto har ambitionen att bli en ledande aktör inom digital valutahandel genom tillväxt i befintlig verksamhet i takt med att marknaden mognar samt parallellt med nya investeringar i avancerade projekt, förvärv och samarbeten.

TM & Partners agerade legala rådgivare till Arcane Crypto i samband med den riktade nyemissionen. TM & Partners team bestod av Johan Wigh (partner), Hanna Hillgren (associate) och Sebastian Hellesnes (associate). Pareto Securities AB agerade Settlement Agent i samband med den riktade emissionen.

Uppdrag | 2021-02-11

TM & Partners rådgivare i samband med omvänt förvärv av Arcane Crypto på Nasdaq First North Growth Market

TM & Partners har agerat legal rådgivare till Arcane Crypto AS i samband med det omvända förvärv varigenom Vertical Ventures AB (publ) förvärvat samtliga aktier i det norska bolaget Arcane Crypto AS. Köpeskillingen utgjordes av nyemitterade aktier i Vertical Ventures. I samband med det omvända förvärvet har Vertical Ventures företagsnamn ändrats till Arcane Crypto AB och Vertical Ventures verksamhet ändrats till Arcane Cryptos verksamhet. Handel med Arcane Crypto AB:s aktie på Nasdaq First North Growth Market efter det omvända förvärvet inleddes den 5 februari 2021.

Arcane Crypto utvecklar och investerar i projekt med fokus på bitcoin och digitala tillgångar. Arcane Crypto har ambitionen att bli en ledande aktör inom digital valutahandel genom tillväxt i befintlig verksamhet i takt med att marknaden mognar samt parallellt med nya investeringar i avancerade projekt, förvärv och samarbeten.

TM & Partners team bestod främst av:

Publikation | 2020-12-21

Noteringar av Special Purpose Acquisition Companies (”SPACs”) i Sverige

Johan Wigh, Sebastian Hellesnes och Jacob Elovsson Hultin analyserar viktiga juridiska frågor avseende noteringar av så kallade Special Purpose Acquisition Companies (”SPACs”) i Sverige. Läs artikeln här.

Uppdrag | 2020-11-06

TM & Partners rådgivare i samband med utdelningen och noteringen av CDON på Nasdaq First North Growth Market

TM & Partners har agerat legal rådgivare till CDON AB och Nelly Group AB (publ) (tidigare Qliro Group AB (publ)) i samband med utdelningen av samtliga aktier i CDON till Nelly Groups aktieägare och den efterföljande noteringen av CDON. Handel med CDON:s aktie vid Nasdaq First North Growth Market inleddes den 6 november 2020.

CDON är en pionjär inom nordisk e-handel sedan 1999. CDON är idag Nordens ledande lokala marknadsplats med över 1 300 anslutna handlare och två miljoner kunder.

TM & Partners team bestod främst av Johan Wigh (partner), Sebastian Hellesnes (associate) och Philip Bihl (associate).

Uppdrag | 2020-10-27

TM & Partners har biträtt Saxlund i samband med en företrädesemission

TM & Partners har biträtt Saxlund Group AB med en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) om cirka 85 MSEK. Saxlund är en miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och servar utrustning och anläggningar för miljövänlig, effektiv och resurssnål energiproduktion.

TM & Partners var legala rådgivare till Saxlund Group AB i samband med företrädesemissionen. TM & Partners team bestod av Johan Wigh (partner), Sebastian Hellesnes (associate) och Hanna Hillgren (associate). Erik Penser Bank AB var finansiella rådgivare till Saxlund Group i samband med företrädesemissionen.

Uppdrag | 2020-10-15

TM & Partners legal rådgivare till Adventure Box Technology AB (publ) vid riktad emission

Adventure Box Technology AB (publ) (”Adventure Box”) har genomfört riktad emission aktier i en private placement, genomfört av Pareto Securities AB. Genom emissionen tillförs Adventure Box cirka 60 miljoner kronor före emissionskostnader.

Adventure Box är ett teknologiföretag inom dataspelsbranschen baserat i Stockholm, Sverige. Bolaget erbjuder “Adventure Box”, en online-plattform där användare kan skapa, dela och spela 3D-spel. Adventure Box är världens enda strömmade fullt online-baserade 3D-motor och delnings-plattform för användarskapade dataspel. Bolagets lösning gör det lätt för användare att skapa spel online, helt utan programmeringskunskaper. Spelen kan sedan lätt delas och spelas med omedelbar strömning, utan tids- och resurskrävande upp- och nedladdning av filer.

TM & Partners agerade legal rådgivare till Adventure Box i samband med den riktade emissionen. TM & Partners team bestod av Johan Wigh (delägare, Capital Markets), Sebastian Hellesnes (biträdande jurist, Capital Markets) och Hanna Hillgren (biträdande jurist, Capital Markets). Pareto Securities AB agerade Sole Manager och Bookrunner i samband med den riktade nyemissionen.

Uppdrag | 2020-10-14

TM & Partners legal rådgivare till The Hans and Barbara Bergstrom Foundation i samband med Paradigm Capitals publika bud på Internationella Engelska Skolan

TM & Partners har agerat rådgivare till The Hans and Barbara Bergstrom Foundation i samband med det kontanta budpliktserbjudande på Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (“IES”) som lämnats av ett konsortium som letts av Paradigm Capital Value Fund SICAV och budgivarbolaget Peutinger. Erbjudandets värde motsvarar en värdering av IES om cirka 3,1 miljarder kronor. IES, som har grundats av Barbara Bergström, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 28 000 elever i 39 skolor samt 4 600 elever i sju skolor i Spanien.

TM & Partners team bestod av Per Granström (delägare, M&A), Johan Wigh (delägare, Capital Markets), Philip Reznik (senior biträdande jurist, M&A) and Sebastian Hellesnes (biträdande jurist, Capital Markets).

Uppdrag | 2020-10-05

TM & Partners legal rådgivare till Inission AB vid riktad emission

Inission AB (”Inission”) har genomfört riktad emission av B-aktier i en private placement, genomfört av Nordea Bank Abp, filial i Sverige. Genom emissionen tillförs Inission cirka 88,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska och mekaniska produkter. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Trondheim (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission äger också ett säljbolag i Köpenhamn. Inission är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

TM & Partners agerade legal rådgivare till Inission i samband med den riktade emissionen. TM & Partners team har bestod av:

Nordea Bank Abp, filial i Sverige agerade finansiell rådgivare och Sole Bookrunner i samband med den riktade nyemissionen.

Publikation | 2020-03-17

Förenklad hybridstämma

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämma hållas på den ort där styrelsen har sitt säte (eller i förekommande fall på en annan i bolagsordningen angiven ort), vilket anses innebära att bolagsstämman ska anordnas på en viss plats med möjlighet för aktieägarna att närvara fysiskt. Svenska aktiebolag kan inte, till skillnad från vad som gäller för bolag i bland annat USA och Danmark, genomföra helt virtuella stämmor eftersom avsteg från kravet att hålla stämman med möjlighet att närvara fysiskt kräver samtycke från bolagets samtliga aktieägare, vilket i praktiken inte går att räkna med i bolag med en spridd ägarkrets.

Aktiebolagslagen lämnar däremot utrymme för bolag att välja om aktieägarna, utöver möjligheten att kunna delta fysiskt, även ska ges rätt att delta vid eller följa stämman på distans, till exempel genom internet eller telefon. Stämmor där aktieägarna, som alternativ till att närvara på plats, får delta på distans brukar benämnas som hybridstämmor.

Att anordna en hybridsstämma får anses vara aktieägarvänligt, då det ökar möjligheten till deltagande från aktieägare som på grund av tid eller avstånd har svårt att närvara fysiskt (se fotnot). Hybridsstämman är även bra ur ett hållbarhetsperspektiv, då det kan vara ett sätt att undvika resurskrävande resor. Vi kan tyvärr konstatera att spridningen av Covid-19 gör hybridsstämman särskilt aktuell denna stämmosäsong, även om vi anser att bolagsstämmor inte omfattas av det rådande förbudet mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Hur går man då tillväga i praktiken? Det är framförallt två aspekter av teknisk natur som kan innebära utmaningar. Den ena är att legitimeringen vid deltagande måste lösas tekniskt, primärt genom en BankID-lösning och/eller med distribuerade verifieringskoder. Den andra är att den tekniska lösningen måste hålla för realtidsinteraktion mellan personerna i stämmolokalen och deltagarna på distans (framförallt måste aktieägaren kunna göra sig hörd i samband med omröstningar, utan att tekniken stör dynamiken i stämmolokalen). Vad vi förstår finns det flera leverantörer som kan erbjuda tekniska lösningar kring detta, till exempel Euroclear, men sådana system kostar och kräver administrativa förberedelser som gör dem opraktiska för många små och medelstora bolag där deltagarantalet ofta är lågt.

Hybridstämma
Vad finns det då för alternativ till en fullskalig hybridsstämma? Vi förordar vad vi kallar förenklad hybridstämma. Den förenklade hybridsstämman utgörs av elektronisk poströstning i kombination med att stämman därefter kan följas på distans.

Vad gäller möjligheten att följa stämmoförhandlingar på distans i realtid kan det ordnas genom att livesända stämman på internet eller låta aktieägarna ringa in och lyssna på stämman per telefon, vilket inte kräver särskilt avancerade hjälpmedel. En telefon- eller livesändning som enbart görs tillgänglig för till stämman anmälda aktieägare bör dessutom utan vidare vara acceptabel ur bolagsrättslig synpunkt, men det kan av naturliga skäl vara problematiskt att säkerställa att en sådan exklusivitet upprätthålls. Istället kan stämman, i anslutning till att röstlängden godkänns, besluta att även den som inte är aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna vid stämman på annat sätt än genom närvaro. Därefter står det bolaget fritt att låta allmänheten följa stämman i realtid via internet eller per telefon. För att kunna påbörja sändningen redan vid stämmans öppnande, krävs det dock enligt vår uppfattning att bolagsordningen innehåller en bestämmelse som anger att utomstående får följa stämman. En sådan rätt kan antingen utformas att gälla förbehållslöst eller genom att överlåta till styrelsen att i anslutning till varje stämma besluta om, och i sådana fall hur, utomstående ska få följa stämmoförhandlingarna.

Elektronisk förtidsröstning
Vad gäller den elektroniska förtidsröstningen möjliggörs den genom att tillhandahålla särskilda röstningsformulär som hänvisar till de förslag till beslut som anges i den föreslagna dagordningen. Denna form av röstning, som i aktiebolagslagen givits namnet poströstning, kan anordnas genom att aktieägarna får skicka in formulären med (fysisk) post, men det är även möjligt för bolagen att tillåta att rösterna avges per exempelvis e-post. För att poströstning ska vara möjligt måste det anges i bolagsordningen. Därutöver ska det av kallelsen till stämman framgå hur aktieägare som vill poströsta ska gå till väga.

Som framgår ovan kräver den förenklade hybridsstämman att bolagsordningen anpassas. Vi rekommenderar därför att styrelsen för små och medelstora bolag som på ett kostnadseffektivt sätt vill digitalisera sig att till årets årsstämma föreslå bolagsordningsändringar som möjliggör förtidsröstning via e-post och tillåter att följande stämmor i sin helhet sänds online eller kan följas genom telefon. Till dess att ändringarna har trätt i kraft rekommenderar vi små och medelstora bolag att lyfta fram möjligheten för aktieägarna att vara representerade på stämman genom ombud samt tillse att stämman, efter dess godkännande, sänds över internet eller hålls tillgänglig per telefon.

Johan Wigh och Philip Bihl


Sveriges Aktiesparares Riksförbund uppmuntrar bolag att genomföra hybridsstämmor. Aktieägarnas Riksförbund har även tagit fram en mycket bra rapport om hybridsstämmor som finns tillgänglig på www.aktiespararna.se.

Uppdrag | 2019-12-19

TM & Partners har biträtt RNB i samband med dess företrädesemission

TM & Partners har biträtt RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) i anslutning till dess företrädesemission om cirka 84,8 MSEK. Vidare biträdde Törngren Magnell RNB med det skriftliga förfarandet för bolagets säkerställda obligationslån om 400 MSEK.

RNB äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, smycken och kosmetik. Försäljningen bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Koncernen har cirka 250 butiker och e-handelsplatser i tio länder.

RNB:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Törngren Magnells team bestod av :

Uppdrag | 2019-12-02

Törngren Magnell har biträtt Adventure Box Technology AB med noteringsprocess vid Nasdaq First North Growth Market

Törngren Magnell har i egenskap av legal rådgivare biträtt Adventure Box Technology AB med en noteringsprocess. Handel med bolagets aktie vid Nasdaq First North Growth Market inleddes 2 december 2019.

Adventure Box tillhandahåller en plattform baserad på 3D-voxelteknik som möjliggör högeffektiv 3D-streaming av datorspel. Bolaget erbjuder sina användare möjligheten att skapa, dela och spela datorspel online.

Törngren Magnells team bestod av Johan Wigh (partner), Hanna Hillgren (associate) och Sebastian Hellesnes (associate).

Uppdrag | 2019-04-04

Törngren Magnell har biträtt Teqnion AB med noteringsprocess vid Nasdaq First North

Törngren Magnell har i egenskap av legal rådgivare biträtt Teqnion AB med en noteringsprocess. Bolagets aktie har godkänts för handel vid Nasdaq First North, som inleddes torsdagen den 4 april 2019.

Teqnion AB är en industrikoncern med ett nuvarande innehav av tio aktiva dotterbolag inom tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Detta inkluderar bland annat komponenter, maskiner, system och tjänster med högt teknikinnehåll.

Törngren Magnells team bestod av Johan Wigh (Partner), Sandra Broneus (Partner), Sebastian Hellesnes (Associate) och Matilde Abejón (Associate).

Uppdrag | 2019-03-27

Törngren Magnell har biträtt Frill Holding AB (publ) med noteringsprocess vid Nasdaq First North

Törngren Magnell har i egenskap av legal rådgivare biträtt Frill Holding AB (publ) med en noteringsprocess. Bolagets aktie har godkänts för handel vid Nasdaq First North, som inleddes onsdagen den 27 mars 2019.

Frill är ett innovativt bolag som har utvecklat en unik teknologisk plattform för frusen mat. Bolagets produkter utgörs för närvarande av Frill The Frozen Smoothie och Add ice-cream.

Törngren Magnells team bestod av:

Uppdrag | 2018-12-13

Törngren Magnell har biträtt SaltX med en företrädesemission

Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) med en företrädesemission om 80,6 MSEK. SaltX Technology Holding AB (publ) är ett svenskt innovationsföretag som har utvecklat och patenterat en teknologi med vilken energi kan lagras i salt, för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. Teknologin, som möjliggör energibesparingar, med sänkta kostnader och minskade utsläpp som följd. Teknologin möjliggör också en ökad och mer flexibel användning av energi från förnybara energikällor, där utmaningen tidigare legat i just möjligheten till lagring.

Företrädesemissionen har genomförts för att ta tillvara på det marknadsläge som råder för storskalig energilagring och möjligheten att fokusera på EnerStore. SaltX Technology Holding AB (publ) är noterad på Nasdaq First North Premier.

Törngren Magnells team bestod av:

 • Johan Wigh (Partner)
 • Sebastian Hellesnes (Associate)
Uppdrag | 2018-12-06

Törngren Magnell har biträtt Youcal AB i processen att bli betalningsinstitut

TM & Partners har biträtt Youcal AB med dess ansökan till Finansinspektionen om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut. Bolaget tillhandahåller, under varumärket Youcal samt via de internetbaserade tjänsterna boka.se och youcal.com, en boknings och e-handelstjänst. Genom att använda tjänsten via smartphone eller läsplatta (iOS och Android) alternativt med dator, kan kunderna genomföra bokningar av tjänster och aktiviteter hos anslutna företag. Tillståndet beviljades den 27 november 2018.

Törngren Magnells team bestod av Johan Wigh (Partner) och Sebastian Hellesnes (Associate).

Uppdrag | 2018-02-12

Törngren Magnell har biträtt Ripasso Energy AB (publ) med två kapitalanskaffningar

Törngren Magnell har biträtt Ripasso Energy AB (publ) med en konvertibelemission om 25,1 MSEK som tecknades till 153 % och en aktieemission om 91,7 MSEK som tecknades till 121%. Ripasso Energy AB (publ) är noterad på NGM Nordic MTF.

Törngren Magnells team bestod av Johan Wigh (Partner), Viktor Olsson (Senior Associate) och Sebastian Hellesnes (Associate).

Uppdrag | 2018-01-22

Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) vid förvärv av SunCool AB genom fusion

Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX”) vid förvärv av SunCool AB (”SunCool”). Förvärvet genomfördes genom en fusion där SaltX absorberade SunCool. Som ersättning för förvärvet av SunCool erlade SaltX nyemitterade aktier till aktieägarna i SunCool. SaltX är noterat på Nasdaq First North.

Törngren Magnells team bestod av:

 • Johan Wigh (Partner)
 • Viktor Olsson (Senior Associate)
 • Sebastian Hellesnes (Associate)
 • Jenny Strandberg (Associate)
Publikation | 2018-01-19

Nya regler om skattelättnader för personaloptioner

Den 1 januari 2018 trädde nya regler om skattelättnader för personaloptioner i kraft. Läs mer om de nya reglerna här: Skattelättnader för personaloptioner.

Uppdrag | 2017-06-28

Törngren Magnell har biträtt Saxlund Group AB med en företrädesemission om 64 MSEK

Törngren Magnell har biträtt Saxlund Group AB (u.n.ä.f. Pilum AB) med en företrädesemission om 64 MSEK. Saxlund Group AB är noterat på Nasdaq First North Premier.

Törngren Magnells team bestod av Johan Wigh (Partner), Viktor Olsson (Senior Associate), Björn Andersson (Senior Associate) och John Park (Associate).

Uppdrag | 2017-05-30

Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) med en företrädesemission om 100 MSEK

TM & Partners har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) med en företrädesemission om 100 MSEK. Emissionen övertecknades med närmare 49 MSEK. SaltX Technology är noterat på Nasdaq First North.

”Intresset har varit stort för nyemissionen. Genom det kapital som tillförs SaltX Technology kan vi öka vårt fokus och snabba på utvecklingen av vårt nystartade affärsområde för storskalig energilagring – EnerStore. Intresset bland energibolagen är större än vi vågat hoppas på”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology, i ett pressmeddelande.

Törngren Magnells team bestod av:

Uppdrag | 2016-12-01

Törngren Magnell har biträtt Ripasso Energy AB med kapitalanskaffningar samt noteringsprocess vid NGM Nordic MTF

Törngren Magnell har i egenskap av projektledare och legal rådgivare biträtt Ripasso Energy AB (publ) med nyemissioner samt en efterföljande noteringsprocess. Bolagets aktie har godkänts för handel vid NGM Nordic MTF, som inleddes måndagen den 28 november 2016.

Ripasso Energy har utvecklat en hybridiserad stirlingmotor, baserat på en evig licens från Kockums AB. Stirlingmotorn utgör grunden i den solhybrid som är bolagets första kommersiella produkt. Stirlingmotorn har utvecklats för skalproduktion i samarbete med bolagets partner för tillverkning, Sibbhultsverken Group AB, för att få ner styckkostnaden till konkurrenskraftig nivå. Solhybridens stora fördel är förmågan att använda en stor del förnyelsebar energi utan att ge avkall på leveranssäkerheten av el.

”Ripasso Energy inleder nu en ny fas i bolagets historia genom att vi från den 28 november 2016 finns listade på NGM Nordic MTF. Detta ger vårt bolag en viktig kvalitetsstämpel och tillgång till kapitalmarknaden som mycket väl kommer att understödja vår resa mot full kommersialisering av vår solhybridprodukt.”, säger Gunnar Larsson, Vd och grundare av Ripasso Energy.

Törngren Magnells team leddes av Johan Wigh, partner, tillsammans med Viktor Olsson, senior associate, och Anna Berg, associate, och bestod i övrigt av Sandra Broneus och Sten Hedbäck, partners, samt Philip Reznik, associate.

Uppdrag | 2016-05-18

Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology med ett apportförvärv samt efterföljande noteringsprocess.

Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology (tidigare ClimateWell  AB) med ett apportförvärv samt efterföljande noteringsprocess. Måndagen den 16 maj 2016 ringde VD Karl Bohman och grundaren Göran Bolin i klockan hos Nasdaq Stockholm och därmed öppnades handeln i aktien på First North.

SaltX Technology är ett svenskt innovationsföretag som har utvecklat och patenterat en banbrytande teknologi med vilken energi kan lagras i salt, för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla.

Byråns team bestod av Johan Wigh och Sandra Broneus, partners, samt Cecilia Bergman, Christoffer Kenling och Viktor Olsson, associates.

Nyhet | 2016-05-13

Johan Wigh utsedd till managing partner

Johan Wigh har utsetts till managing partner på Törngren Magnell. Johan är verksam inom byråns kapitalmarknadsgrupp med specialisering mot fond- och kapitalförvaltningsbranschen. Han kommer närmast från East Capital där han inom koncernen innehaft olika VD positioner.

”Jag är mycket glad över att ha fått detta förtroende. Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas vilket jag ser som ett kvitto på att våra klienter uppskattar våra tjänster och att vi ger affärsmässiga och tydliga råd. Vår solidariska ägarmodell innebär att vi alltid bemannar uppdragen med de personer som är bäst lämpade. Vi är en modern och jämställd byrå med nästan 40 procent kvinnliga delägare vilket är långt över branschsnittet. Vi har byggt en fantastisk plattform som på många sätt är unik. I min nya roll vill jag verka för att utveckla den,” säger Johan Wigh i en kort kommentar.

“Vi har haft en stark utveckling de senaste åren, vilken har ökat kraven på vår interna organisation. Johan med sin tidigare erfarenhet av olika chefsbefattningar inom East Capital-koncernen, kommer att ha en mycket viktig roll i att leda vår framtida utveckling, ” säger Peter Törngren, en av grundarna av Törngren Magnell.

Uppdrag | 2016-05-09

Törngren Magnell har biträtt QQM Fund Management i samband med lansering av ny fondstruktur

Törngren Magnell har biträtt QQM Fund Management AB i samband med lansering av en ny fondstruktur, vilket har inkluderat bildande av två nya matarfonder och en ny mottagarfond samt omvandling av en befintlig fond till matarfond. Den nya strukturen med totalt tre matarfonder och en mottagarfond innebär att QQM Fund Management AB på ett kostnadseffektivt sätt kan erbjuda en investeringsstrategi valutasäkrad i olika basvalutor, vilket förbättrar förutsättningarna för att öka det förvaltade kapitalet. QQM Fund Management AB är en svensk förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under tillsyn av Finansinspektionen.

Törngren Magnells team leddes av Johan Wigh (partner) och inkluderade Petar Bojovic (associate).