Biträdande jurist

Karolin Kelvinius

Mobil: 076-00 283 81

Till Medarbetare

Karolin är biträdande jurist och verksam i byråns bank- och finansgrupp. Hon tog juristexamen 2024 vid Uppsala samt har studerat vid University of Reading. Karolin har tidigare erfarenhet som studentmedarbetare på affärsjuridisk byrå.