Biträdande jurist

Lisa Öhman

Mobil: 076-00 283 24

Till Medarbetare

Lisa Öhman är biträdande jurist och verksam i firmans tvistelösningsgrupp. Hon har viss erfarenhet från firmans övriga arbetsområden från sin tid som uppsatspraktikant. Tidigare har Lisa arbetat med handläggning och dokumentering av syndikerade lån på Nordea.

Under juristprogrammet på Uppsala Universitet har Lisa fördjupat sig i aktiemarknadsrätt och författat sitt examensarbete i detta ämne. Lisa har även läst kurser i engelska och filosofi på Stockholms Universitet.