Biträdande jurist

Louise Lundin

Mobil: 076-00 283 46

Till Medarbetare

Louise Lundin är biträdande jurist och verksam i byråns bank- och finansgrupp. Hon tog juristexamen vid Stockholms universitet 2020 och har även tillbringat en utbytestermin vid National University of Singapore. Louise har tidigare erfarenhet från arbete på annan advokatbyrå samt notarietjänstgöring vid Jönköpings tingsrätt.