Biträdande jurist

Louise Warvsten

Mobil: 076-00 283 49

Till Medarbetare

Louise Warvsten är biträdande jurist och verksam i byråns företagsförvärvsgrupp. Hon tog juristexamen vid Lunds universitet 2022.