Biträdande jurist

Lovisa Björk

Mobil: 076-00 283 70

Till Medarbetare

Lovisa Björk är biträdande jurist och verksam i byråns företagsförvärvsgrupp. Hon tog juristexamen från Stockholms universitet 2022 och har tidigare erfarenhet från arbete som domstolsassistent på Svea hovrätt.