Biträdande jurist

Markus Ellström

Mobil: 076-00 283 10

Till Medarbetare

Markus Ellström är biträdande jurist och verksam i byråns företagsförvärvsgrupp. Han tog juristexamen vid Uppsala universitet 2021. Markus har tidigare erfarenhet som uppsatspraktikant på TM & Partners.