Biträdande jurist

Matilda Andersson

Mobil: 076-00 283 78

Till Medarbetare

Matilda Andersson är biträdande jurist och verksam i byråns fastighetsgrupp. Hon tog juristexamen vid Stockholms universitet år 2022. Matilda har tidigare erfarenhet som sommarnotarie på Förvaltningsrätten i Stockholm.


CV

Erfarenhet

  • Biträdande jurist, Törngren Magnell & Partners Advokatfirma, 2022 –
  • Sommarnotarie, Förvaltningsrätten i Stockholm, 2021

Utbildning

  • Juristexamen, Stockholms universitet, 2022

Språk

  • Svenska
  • Engelska
Uppdrag | 2024-05-03
Vi har biträtt OBOS vid ingåendet av ett JV med Resona, samt förvärv från The Other Group, avseende uppförande av ca 190 lägenheter i Stockholm
TM & Partners har biträtt OBOS i samband med ingåendet av ett JV-samarbete med Resona i syfte att gemensamt låta uppföra cirka 190 lägenheter i Aspudden i Stockholm. Resona och The Other Group (TOG) har...
TM & Partners har biträtt OBOS i samband med ingåendet av ett JV-samarbete med Resona i syfte...
Uppdrag | 2024-02-02
Vi har biträtt Europa Capital och NCAP vid försäljningen av en nyrenoverad kontorsfastighet i centrala Stockholm
Vi har biträtt Europa Capital, en brittisk fondförvaltare som sedan starten 1999 har genomfört över 150 transaktioner på totalt mer än 12,5 miljarder euro i 21 europeiska länder, och NCAP, ett specialiserat nordiskt fastighetsinvesterings- och...
Vi har biträtt Europa Capital, en brittisk fondförvaltare som sedan starten 1999 har genomfört över 150 transaktioner...
Uppdrag | 2024-01-23
Vi har biträtt Hines vid första förvärvet i Sverige
Vi har biträtt Hines European Property Partners i samband med det indirekta förvärvet av en fabriksfastighet under uppförande i Jönköping från kökstillverkaren Nobia. Affären är strukturerad som en sale and leaseback-transaktion, där Nobia i samband...
Vi har biträtt Hines European Property Partners i samband med det indirekta förvärvet av en fabriksfastighet under...
Uppdrag | 2023-10-03
Vi har biträtt Jetpak Group AB vid förvärvet av BudAB AB
Vi har biträtt Jetpak Group AB (”Jetpak”) vid förvärvet av BudAB AB (”BudAB”). BudAB har sin bas vid Arlandastad-Stockholm och verksamheten bygger på bud- och distributionstransporter huvudsakligen i Stockholms- och Mälardalsområdet, inklusive logistikhantering på Arlanda...
Vi har biträtt Jetpak Group AB (”Jetpak”) vid förvärvet av BudAB AB (”BudAB”). BudAB har sin bas...
Uppdrag | 2023-06-09
Vi har biträtt Södervidden Fastigheter
Vi har biträtt Södervidden Fastigheter vid försäljningen av 77 000 kvm mark i Åstorp, med bästa logistikläge utanför Helsingborg, till Panattoni för uppförande av logistik- och industribyggnader omfattande ca 46 000 kvm. Byggstart för projektet...
Vi har biträtt Södervidden Fastigheter vid försäljningen av 77 000 kvm mark i Åstorp, med bästa logistikläge...
Uppdrag | 2023-05-12
Vi har biträtt SEB:s bostadsfond Domestica V
Vi har biträtt SEB:s fond Domestica V i samband med det indirekta förvärvet av tre fastigheter i Örebro kommun för huvudsakligen bostadsändamål, inklusive ett fristående parkeringshus, från Sveaviken Bostad AB. Fastigheterna och parkeringshuset förvärvades indirekt...
Vi har biträtt SEB:s fond Domestica V i samband med det indirekta förvärvet av tre fastigheter i...
Uppdrag | 2023-02-13
TM & Partners har biträtt Vendus i samband med flera förvärv av livsmedelsfastigheter
TM & Partners har biträtt Vendus Sweden AB (publ) i samband med fyra separata förvärv avseende livsmedelsfastigheter till ett sammanlagt värde av 256 mkr, varav ett av förvärven avsåg en portfölj från Castellum med fastigheter belägna...
TM & Partners har biträtt Vendus Sweden AB (publ) i samband med fyra separata förvärv avseende livsmedelsfastigheter...
Uppdrag | 2023-01-12
TM & Partners har biträtt OBOS i samband med att OBOS och Veidekke gemensamt går in i projektet Wendelstrand i Mölnycke och förvärvar 19 500 kvm BTA för att bygga omkring 200 bostäder
OBOS och Veidekke blir partners till bostadsområdet Wendelstrand, precis vid Landvettersjön i Härryda kommun, 15 minuter från centrala Göteborg. Säljare är Next Step Group där OBOS och Veidekke förvärvar 19 500 BTA för att bygga...
OBOS och Veidekke blir partners till bostadsområdet Wendelstrand, precis vid Landvettersjön i Härryda kommun, 15 minuter från...
Uppdrag | 2022-12-08
TM & Partners har biträtt Färna Invest i samband med förvärvet av Indiska
TM & Partners har biträtt Färna Invest AB, ett investeringsbolag som grundats och ägs av Gerald Engström, i samband med förvärvet av samtliga tillgångar och rättigheter från Indiska Magasinet AB konkursbo genom det nybildade bolaget...
TM & Partners har biträtt Färna Invest AB, ett investeringsbolag som grundats och ägs av Gerald Engström,...
Uppdrag | 2022-06-22
TM & Partners har biträtt Vendus i samband med kompletteringsköp om 180 miljoner kronor
TM & Partners har agerat legal rådgivare åt Vendus Sweden AB i samband med fyra kompletterande förvärv om ca 180 miljoner kronor. Samtliga förvärv avser handelsfastigheter med fokus på dagligvaruhandel. Vendus Sweden AB är ett...
TM & Partners har agerat legal rådgivare åt Vendus Sweden AB i samband med fyra kompletterande förvärv...
Uppdrag | 2022-06-02
TM & Partners har biträtt Östanå vid avyttringen och förvärvet av flertalet projektfastigheter i Strängnäs och Norrtälje
TM & Partners har agerat legal rådgivare åt Östanå Real Estate i samband med avyttringen av ett byggprojekt på forward commitment i Strängnäs och flertalet projektfastigheter i Strängnäs och Norrtälje samt förvärvet av fyra projektfastigheter...
TM & Partners har agerat legal rådgivare åt Östanå Real Estate i samband med avyttringen av ett...
Uppdrag | 2022-03-09
TM & Partners har biträtt Venandi Fastigheter med uppbyggnaden och avyttringen av en fastighetsportfölj till ett underliggande fastighetsvärde om ca 2 miljarder kronor
TM & Partners har biträtt Venandi Fastigheter i samband med uppbyggnaden och avyttringen av en fastighetsportfölj om 37 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om ca 2 miljarder kronor. Portföljen är huvudsakligen inriktad mot dagligvaruhandel men...
TM & Partners har biträtt Venandi Fastigheter i samband med uppbyggnaden och avyttringen av en fastighetsportfölj om...
Uppdrag | 2024-05-03

Vi har biträtt OBOS vid ingåendet av ett JV med Resona, samt förvärv från The Other Group, avseende uppförande av ca 190 lägenheter i Stockholm

TM & Partners har biträtt OBOS i samband med ingåendet av ett JV-samarbete med Resona i syfte att gemensamt låta uppföra cirka 190 lägenheter i Aspudden i Stockholm.

Resona och The Other Group (TOG) har tillsammans drivit fram detaljplanen för området. OBOS och TOG har därefter ingått avtal avseende OBOS förvärv av TOG:s halva av projektet. Detaljplanen har antagits men har ännu inte vunnit laga kraft. Säljstart planeras till början av 2025 och produktionsstart under 2026.

För mer information om affären, vänligen se följande länkar:

https://obos.mynewsdesk.com/pressreleases/klart-foer-nytt-storprojekt-i-stockholm-obos-planerar-cirka-190-laegenheter-i-aspudden-3320519

https://www.fastighetsnytt.se/fastighetsmarknad/bostader/obos-och-resona-utvecklar-190-bostader-i-sodra-stockholm/

https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/obos-planerar-190-lagenheter-i-aspudden/

TM & Partners team bestod av:
Safa Mahmoudi (ansvarig delägare)
Catharina Danielsson (senior biträdande jurist)
Andreas Sahlstedt (biträdande jurist)
Matilda Andersson (biträdande jurist)
Oskar Warberg (biträdande jurist)

TM & Partners är en av Sveriges ledande affärsjuridiska byråer som specialiserar sig på transaktionsrådgivning och finansiering samt annan kvalificerad affärsjuridik.

För mer information, kontakta ansvarig delägare och Managing Partner, Safa Mahmoudi:
E-post: safa.mahmoudi@tmpartners.se
Tel: 076 00 283 25

Uppdrag | 2024-02-02

Vi har biträtt Europa Capital och NCAP vid försäljningen av en nyrenoverad kontorsfastighet i centrala Stockholm

Vi har biträtt Europa Capital, en brittisk fondförvaltare som sedan starten 1999 har genomfört över 150 transaktioner på totalt mer än 12,5 miljarder euro i 21 europeiska länder, och NCAP, ett specialiserat nordiskt fastighetsinvesterings- och kapitalförvaltningsbolag, i deras försäljning av den nyrenoverade kontorsfastigheten Stockholm Brädstapeln 13, till KPA Pension (en del av Folksam-gruppen).

Försäljningen skedde efter att den senaste kontorsuthyrningen i byggnaden tecknades i december 2023 med Ekonomistyrningsverket (ESV), som tar den totala beläggningen till 95 %. Utöver ESV, har uthyrningar till följande lokalhyresgäster genomförts inom fastigheten de senaste åren: Foodora, Bröd & Salt, SATS, Svevia, Svensk Exportkredit, F&H Group of Scandinavia och Groth & Co.

Europa Capital förvärvade fastigheten i juli 2019, fastigheten var tomställd år 2020 och Europa Capitals renoveringsprogram slutfördes året därpå varefter uthyrningen av lokalhyresgäster påbörjades. Detta inkluderar skapandet av ytterligare 1 409 kvm uthyrningsbar yta.

För mer information om affären, vänligen se följande länkar:
https://europacapital.com/news/europa-secures-95-occupancy-and-sells-newly-refurbished-bradstapeln-13-offices-in-stockholm/

https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/folksam-forvarvar-bradstapeln-13-pa-kungsholmen/

https://nyhetsrum.folksam.se/sv/2024/02/02/folksamgruppen-genom-kpa-pension-forvarvar-fastighet-pa-kungsholmen-i-stockholm/

Safa Mahmoudi, ansvarig  delägare på TM & Partners, kommenterade:

Det har varit en ära att få följa med Europa Capital och NCAP på hela den här resan. Vi biträdde Europa och NCAP i samband med förvärvet av fastigheten 2019, och därigenom vid Europa Capitals första förvärv i Sverige. Därefter har vi biträtt Europa Capital och NCAP i samband med hela utvecklingsprojektet med bland annat förhandling och tecknande av samtliga lokaluthyrningar inom fastigheten samt entreprenaden. Att få förtroendet att nu få hjälpa till vid försäljningen av fastigheten visar på ett utmärkt sätt vår bredd och strategi att följa klienten under hela värdekedjan.

Vårt team bestod av:

 

Uppdrag | 2024-01-23

Vi har biträtt Hines vid första förvärvet i Sverige

Vi har biträtt Hines European Property Partners i samband med det indirekta förvärvet av en fabriksfastighet under uppförande i Jönköping från kökstillverkaren Nobia.

Affären är strukturerad som en sale and leaseback-transaktion, där Nobia i samband med avyttringen tecknar ett hyresavtal med en initial löptid om 20 år. Den nya fabriken, som ska användas i Nobias produktion av kök, omfattar ca 129 500 kvm och beräknas vara färdigställd under hösten 2024. Fastighetsvärdet uppgår till 1,35 miljarder kronor.

Hines är ett amerikanskt fastighetsbolag grundat 1957 och förvaltar idag fastigheter i ca 30 olika länder. Förvärvet i Jönköping är Hines första i Sverige.

Nobia producerar kök under sina varumärken Marbodal, HTH och Norema, och har tidigare haft sin verksamhet i Tidaholm.

Vårt team bestod av:

Läs mer om affären hos Hines eller Fastighetsvärlden.

 

 

Uppdrag | 2023-10-03

Vi har biträtt Jetpak Group AB vid förvärvet av BudAB AB

Vi har biträtt Jetpak Group AB (”Jetpak”) vid förvärvet av BudAB AB (”BudAB”). BudAB har sin bas vid Arlandastad-Stockholm och verksamheten bygger på bud- och distributionstransporter huvudsakligen i Stockholms- och Mälardalsområdet, inklusive logistikhantering på Arlanda flygplats.

Jetpak erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik. Jetpak finns representerat på fler än 170 orter i Norden och i Europa.

Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande normalt baserat på tillgången till cirka 4 000 flygavgångar dagligen och ett omfattande distributionsnätverk med cirka 950 budbilar. Detta är något som möjliggör att kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten. Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter.

För mer information besök Jetpak Group.

TM & Partners team bestod av:

Uppdrag | 2023-06-09

Vi har biträtt Södervidden Fastigheter

Vi har biträtt Södervidden Fastigheter vid försäljningen av 77 000 kvm mark i Åstorp, med bästa logistikläge utanför Helsingborg, till Panattoni för uppförande av logistik- och industribyggnader omfattande ca 46 000 kvm.
Byggstart för projektet är planerat till juni i år.
I september 2024 beräknas projektet vara klart för inflyttning.

För mer information, besök Fastighetsveriges hemsida eller Panattoni Europe.

Vårt team bestod av:

Uppdrag | 2023-05-12

Vi har biträtt SEB:s bostadsfond Domestica V

Vi har biträtt SEB:s fond Domestica V i samband med det indirekta förvärvet av tre fastigheter i Örebro kommun för huvudsakligen bostadsändamål, inklusive ett fristående parkeringshus, från Sveaviken Bostad AB. Fastigheterna och parkeringshuset förvärvades indirekt genom tre olika aktiebolag. Fastigheterna omfattar tillsammans 274 lägenheter med en uthyrningsbar yta om 11 650 kvm, varav 98 kvm utgörs av en kommersiell lokal, samt det fristående parkeringshuset med 161 platser.

Ta del av mer information här

Vårt team bestod av:

 

Uppdrag | 2023-02-13

TM & Partners har biträtt Vendus i samband med flera förvärv av livsmedelsfastigheter

TM & Partners har biträtt Vendus Sweden AB (publ) i samband med fyra separata förvärv avseende livsmedelsfastigheter till ett sammanlagt värde av 256 mkr, varav ett av förvärven avsåg en portfölj från Castellum med fastigheter belägna i Halmstad, Alingsås, Västerås och Uddevalla. De övriga tre förvärven har genomförts off-market i direktdialog med respektive säljare.

Läs mer på Fastighetsvärlden.se.

TM & Partners team bestod av:

Uppdrag | 2023-01-12

TM & Partners har biträtt OBOS i samband med att OBOS och Veidekke gemensamt går in i projektet Wendelstrand i Mölnycke och förvärvar 19 500 kvm BTA för att bygga omkring 200 bostäder

OBOS och Veidekke blir partners till bostadsområdet Wendelstrand, precis vid Landvettersjön i Härryda kommun, 15 minuter från centrala Göteborg. Säljare är Next Step Group där OBOS och Veidekke förvärvar 19 500 BTA för att bygga cirka 200 bostäder. Inom bostadsområdet är avsikten att bygga både flerfamiljshus och småhus i ett område i Göteborgsregionen som har nära till både natur, service och storstaden.

Läs mer på:

Fastighetsvärlden

Fastighetssverige

Mynewsdesk

TM & Partners team bestod av:

Uppdrag | 2022-12-08

TM & Partners har biträtt Färna Invest i samband med förvärvet av Indiska

TM & Partners har biträtt Färna Invest AB, ett investeringsbolag som grundats och ägs av Gerald Engström, i samband med förvärvet av samtliga tillgångar och rättigheter från Indiska Magasinet AB konkursbo genom det nybildade bolaget Indiska 1901 AB. Indiska erbjuder heminredning, kläder och accessoarer och är verksamt i Sverige, Norge och Finland.

TM & Partners team bestod huvudsakligen av delägarna Jens Haneklint, Johan Wigh och Anna Jerndorf, seniora biträdande juristen Amela Balijaj och biträdande juristerna Jacob Elovsson Hultin, Carl Östlund, Matilda Andersson, samt Philip Bihl.

 

Uppdrag | 2022-06-22

TM & Partners har biträtt Vendus i samband med kompletteringsköp om 180 miljoner kronor

TM & Partners har agerat legal rådgivare åt Vendus Sweden AB i samband med fyra kompletterande förvärv om ca 180 miljoner kronor. Samtliga förvärv avser handelsfastigheter med fokus på dagligvaruhandel.

Vendus Sweden AB är ett fastighetsbolag som i mars 2022 etablerades av Venandi Fastigheter, MEL & ME Fastighet och Carnegie. Bolaget förvaltar idag en portfölj till ett underliggande fastighetsvärde om ca 2,3 miljarder kronor.

För ytterligare information, se pressmeddelande.

TM & Partners team bestod av Jens Haneklint (delägare), Johan Aronsson (biträdande jurist) och Matilda Andersson (biträdande jurist).

Uppdrag | 2022-06-02

TM & Partners har biträtt Östanå vid avyttringen och förvärvet av flertalet projektfastigheter i Strängnäs och Norrtälje

TM & Partners har agerat legal rådgivare åt Östanå Real Estate i samband med avyttringen av ett byggprojekt på forward commitment i Strängnäs och flertalet projektfastigheter i Strängnäs och Norrtälje samt förvärvet av fyra projektfastigheter i Strängnäs. Fastigheterna avses bebyggas med bland annat hyresbostäder, LSS-bostäder och radhus.

Östanå Real Estate har sedan 2016 varit verksamma som fastighetsutvecklare och byggare av kvalitetsboenden i området runt Mälardalen.

TM & Partners team bestod av delägare Jens Haneklint (delägare), Johan Aronsson (biträdande jurist) och Matilda Andersson (biträdande jurist).

Uppdrag | 2022-03-09

TM & Partners har biträtt Venandi Fastigheter med uppbyggnaden och avyttringen av en fastighetsportfölj till ett underliggande fastighetsvärde om ca 2 miljarder kronor

TM & Partners har biträtt Venandi Fastigheter i samband med uppbyggnaden och avyttringen av en fastighetsportfölj om 37 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om ca 2 miljarder kronor. Portföljen är huvudsakligen inriktad mot dagligvaruhandel men innehåller också mindre inslag av lågprishandel och bostäder. TM & Partners har agerat legal rådgivare i samband med drygt 20 förvärv avseende både enskilda fastigheter och portföljer, och har även bistått i samband med att portföljen avyttrats till Vendus, ett bolag etablerat av Carnegie, Venandi Fastigheter och MEL & ME Fastighet. Målsättningen är att portföljen ska nå ett underliggande fastighetsvärde om ca 5 miljarder inom 3-5 år. För mer information, se Fastighetsvärlden.

TM & Partners team har bestått av Jens Haneklint (ansvarig delägare), Johan Aronsson (biträdande jurist), Andreas Sahlstedt (biträdande jurist), Ulrica Alvestrand Körling (senior biträdande jurist), Mark Gebert (biträdande jurist), Amela Balijaj (senior biträdande jurist) och Matilda Andersson (biträdande jurist).